6.7.1. Noţiuni generale
Înapoi
6.7.1.1. .

.

Arhiva

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 288 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

        (în vigoare pînă la data 01.01.2017)

        Ce reprezintă serviciile de piaţă?

        Prin servicii de piaţă se înţeleg serviciile prestate de pieţe contra plată (art. 288 pct. 12) Codul fiscal). Pieţele prestează contra plată celor ce fac comerţ în piaţă următoarele servicii: - acordarea de locuri pentru comerţ; - tăierea cărnii; - darea în chirie a aparatelor de cîntărit şi măsurat, inventarului comercial şi îmbrăcămintei sanitare; - descărcarea şi încărcarea mărfurilor în unitatea de transport; - cîntărirea pe cîntare comerciale; - păstrarea în frigidere, alte depozite şi încăperi a mărfurilor şi obiectelor particulare ale persoanelor ce fac comerţ; - transportarea mărfurilor la locurile de comercializare; - acordarea mijloacelor de transport (în caz că ele există în piaşă) pentru transportarea mărfurilor; - difuzarea avizelor şi textelor publicitare prin reţeaua locală de radio; - punerea la dispoziţie a etichetelor de preţuri şi prestarea altor servicii (pct. 17 al Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 517 din 18.09.1996).

6.7.1.2. Poate fi considerat ca serviciu acordat de administratorul pieţii darea în arendă a locului de comerţ?

Da. Unul din serviciile cu plată acordate de către pieţe contra plată constă în acordarea de locuri pentru comerţ în piaţă ((pct. 17 al Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 517 din 18.09.1996). Pentru acordarea locurilor pentru comerţ în piaţă şi pentru prestarea serviciilor cu plată, persoanele care fac comerţ plătesc taxe de piaţă (pct. 16 al Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 517 din 18.09.1996), administratorul pieţei fiind obligat să asigure încasarea plăţilor pentru locurile de desfacere (pct. 11 lit. f) al Regulamentului - tip de funcţionare a pieţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 955 din 21.08.2004).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ