7.5.5. Calcularea taxei
Înapoi
7.5.5.1.

Cine calculează taxa pentru extragerea mineralelor utile?

        Taxa pentru extragerea mineralelor utile se calculează de sine stătător de către persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care efectuează extragerea mineralelor utile (art. 315 din Codul fiscal).

Arhiva

        Taxa pentru extragerea mineralelor utile se calculează de sine stătător de către persoanele juridice şi fizice,indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, înregistrate în calitate de întreprinzător, care efectuează extragerea mineralelor utile (art. 315, 318 ale Codului fiscal).

7.5.5.2. Cum se calculează taxa pentru extragerea mineralelor utile?

Taxa pentru extragerea mineralelor utile se calculează pentru fiecare trimestru separat, prin înmulţirea costului mineralelor utile extrase (luînd în consideraţie şi pierderile suportate în procesul de extracţie) cu cotele taxei, stabilite conform Anexei nr. 2 la Titlul VIII "Taxele pentru resursele naturale" al Codului fiscal.

7.5.5.3. Se iau în consideraţie la calcularea taxei pentru extragerea mineralelor utile volumul mineralelor utile extrase şi pierderile suportate în procesul de extracţie al acestora?

Da, la calcularea taxei pentru extragerea mineralelor utile se va ţine cont atît de volumul mineralelor utile extrase, cît şi pierderile suportate în procesul de extracţie al acestora (art. 318 alin. (2) al Codului fiscal).

7.5.5.4. Se permite trecerea la consumuri sau cheltuieli a pierderilor suportate în procesul de extracţie a mineralelor utile?

Da, trecerea la consumuri sau cheltuieli a pierderilor suportate în procesul de extracţie a mineralelor utile este permisă (art. 318 alin. (3) al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ