7.2.5. Calcularea taxei
Înapoi
7.2.5.1.

Cine calculează taxa pentru apă?

        Taxa pentru apă se calculează de către persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și persoanele juridice, care extrag apă din fondul apelor și cele care utilizează apa la hidrocentrale (art. 302 din Codul fiscal).

Arhiva

        Taxa pentru apă se calculează de sine stătător de către subiecţii impunerii, pornindu-se de la volumul apei extrase sau de la volumul apei utilizate de hidrocentrale, conform datelor contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de extragere şi/sau utilizare (art. 305 alin (1) al Codului fiscal).

        În cazul livrării apei în scopurile specificate la art.306 lit.b), c), d) şi e), și anume:

        b) apa extrasă şi livrată direct sau prin intermediul unor agenţi economici populaţiei, autorităţilor publice şi instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

        c) apa extrasă pentru stingerea incendiilor sau livrată pentru aceste scopuri direct sau prin intermediul unor agenţi economici;

        d) apa extrasă de întreprinderile societăţilor orbilor, surzilor, invalizilor şi instituţiile medico-sanitare publice sau livrată acestora direct sau prin intermediul unor agenţi economici;

        e) apa extrasă de întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar sau livrată acestora direct sau prin intermediul unor agenţi economici, informaţia cu privire la volumul de apă livrată se prezintă subiectului impunerii de către agenţii economici respectivi trimestrial, pînă la data de 5 a lunii următoare trimestrului gestionar, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (art. 305 alin (1¹) și art. 306 al Codului fiscal).

        Cine calculează taxa pentru apă? 

        Taxa pentru apă se calculează de sine stătător de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care extrag apă din fondul apelor şi cele care utilizează apa la hidrocentrale (art. 302 al Codului fiscal)

7.2.5.2.

Cine elaborează normele de extragere şi/sau de utilizare a apei?

        Elaborarea normelor de extragere şi/sau de utilizare a apei şi controlul asupra cantităţii de apă extrasă se efectuează de către organul de stat împuternicit de Guvern (art. 305 alin. (2) al Codului fiscal). A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 882 din 22.10.2014 “pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Apele Moldovei”, structurii şi efectivului-limită ale acesteia”.

Arhiva

        Cine elaborează normele de extragere şi/sau de utilizare a apei? 

        Elaborarea normelor de extragere şi/sau de utilizare a apei şi controlul asupra cantităţii de apă extrasă se efectuează de către organul de stat împuternicit de Guvern. (art. 305 alin. (2) al Codului fiscal)

7.2.5.3.

Cum se calculează taxa pentru apă?

        În cazul în care persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător extrag apă din fondul apelor, taxa pentru apă se calculează de către subiecții impunerii de sine stătător, pornindu-se de la volumul apei extrase sau de la volumul apei utilizate de hidrocentrale, conform datelor contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de extragere şi/sau utilizare (art. 305 alin. (1) al Codului fiscal, Anexa nr.1 la Titlul VIII).

Arhiva

        Cum se calculează taxa pentru apă în cazul în care persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător extrag apă din fondul apelor?  

        În cazul în care persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător extrag apă din fondul apelor, taxa pentru apă se calculează de către aceştea de sine stătător, prin înmulţirea volumului de apă extrasă, conform datelor contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de extragere cu cota taxei, stabilită conform Anexei nr.1 la Titlul VIII Taxele pentru resursele naturale al Codului fiscal(art. 305 alin. (1) al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ