Întrebări la ordin
Înapoi
1. (28.8.22)

Care va fi valoarea impozabilă cu TVA la livrarea activelor supuse amortizării, dacă valoarea de bilanț, valoarea cadastrală și valoarea contractuală a acestuia sînt valori diferite?

  Potrivit prevederilor art.97 alin.(5) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse amortizării reprezintă valoarea cea mai mare din valoarea lor contabilă şi valoarea de piaţă.

  Totodată, în scopul determinării valorii de piață a activelor supuse uzurii urmează a se conduce de prevederile art. 5 pct. 26) din Codul fiscal.Arhiva

         Conform art. 97 alin. (5) din Codul fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare dintre valoarea lor de bilanț și valoarea de piață. 

        Totodată, pentru a determina valoarea de piață a activelor supuse uzurii urmează a se conduce de prevederile art. 5 pct. 26) din Codul fiscal.

        Care va fi valoarea impozabilă cu TVA la livrarea imobilului, dacă valoarea de bilanț, valoarea cadastrală și valoarea contractuală a acestuia au valori diferite?  

        Conform art. 97 alin. (5) din Codul fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare dintre valoarea lor de bilanț și valoarea de piață.

2. (28.8.5)

Are loc ajustarea trecerii în cont a TVA şi a obligaţiilor fiscale, dacă după livrarea mărfurilor (prestarea serviciilor) are loc schimbarea preţului, ca urmare a revizuirii acestora?

    Potrivit prevederilor art.98 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiţia prezentării documentelor de confirmare, dacă valoarea livrării impozabile, aprobată anticipat, s-a schimbat ca rezultat al schimbării preţurilor. 

Arhiva

        Valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiţia prezentării documentelor de confirmare, daca valoarea livrării impozabile, aprobată anticipat, s-a schimbat ca rezultat al schimbării preţurilor (art. 98 lit. a) din Codul fiscal)

3. (28.8.3)

Care va fi valoarea impozabilă cu TVA la vînzarea camionului, dacă valoarea reziduală a acestuia este superioară celei convenite în contractul de vînzare a automobilului?

 Potrivit art.97 alin.(5) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor care au fost sau sînt supuse amortizării de către furnizor reprezintă valoarea cea mai mare din valoarea lor contabilă şi valoarea de piaţă.


Arhiva

Valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare din valoarea lor de bilanţ şi valoarea de piaţă.

Video
Codul fiscal 2021
Panou informativ