Întrebări la ordin
Înapoi
1. (29.3.13)

În arhiv, potrivit Ordinului IFPS nr. 358 din 9 martie 2017.

Arhiva

        În cazul în care, avocatul ce activează prin intermediul cabinetului de avocat a reflectat suma impozitului pe venit în alt rînd decît cel ce este indicat în explicațiile elaborate de IFPS, urmează a fi aplicate careva sancțiuni asupra avocaților respectivi?  

        În conformitate cu art. 83 alin. (4) din Codul fiscal, Declarația se completează în conformitate cu procedura stabilită de Guvern, potrivit formei aprobate de acesta. Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) este expus în Hotărîrea Guvernului privind Declarația cu privire la impozitul pe venit nr. 596 din 13.08.2012. 

        Prin urmare, la depistarea cazului de reflectare a sumei impozitului pe venit reținut în prealabil în anul 2013 din plățile efectuate în folosul cabinetului avocatului (potrivit art. 90 din Codul fiscal în redacția anului 2013) în alt rînd al Declarației decît rîndul 1602, urmează a fi aplicată sancțiunea prevăzută la art. 260 alin. (3) din Codul fiscal, ţinînd cont de prevederile art. 234 alin. (11) din Codul fiscal.

2. (29.3.11)

Care este perioada fiscală privind determinarea impozitului pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul juridic?

        În conformitate cu prevederile art. 695 alin. (2) din Codul fiscal în vigoare de la 1 ianuarie, calcularea impozitului se efectuează anual. 

        De asemenea, conform art. 121 alin. (1) din Codul fiscal, prin perioadă fiscală privind impozitul pe venit se înţelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată.

        Potrivit art. 695 alin. (4) din Codul fiscal, declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare.

Arhiva

        Care este perioada fiscală de determinare a sumei totale a impozitului pe venit pentru notarul public, luna sau anul?  

        În conformitate cu art. 695 alin. (2) din Codul fiscal, suma totală a impozitului pe venit se determină pentru notarul public în mărime de 18 % din venitul lunar impozabil. 

        Astfel, notarul public va determina venitul impozabil şi va calcula suma impozitului ce urmează a fi achitat, lunar.

Video
Codul fiscal 2021
Panou informativ