Întrebări la ordin
Înapoi
1. (8.6.4.1)

Cum se stabilesc cotele impunerii la taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare?

        Potrivit art. 359 din Codul fiscal, cotele impunerii se stabilesc conform anexei nr. 6 la titlul IX al prezentului Cod.

2. (8.9.1.1)

Care sunt actele normative în baza cărora se reglementează obligaţia de achitare a taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale?

      Actele normative în baza cărora se reglementează obligaţia de achitare a taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale sunt: 

        - Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22.06.1995; 

        - Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 02.02.1996; 

        - Codul transportului rutier nr. 150 din 17.07.2014; 

        - Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997.

Arhiva

 Actele normative în baza cărora se reglementează obligaţia de achitare a taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale sunt:

 - Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996;

 - Hotărîrea Parlamentului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier nr. 893-XIII din 26 iunie 1996.

        Actele normative ce reglementează obligaţia de a achita taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto sunt: - Legea fondului rutier nr.720-XIII din 02.02.1996; - Hotărîrea Guvernului nr. 893-XIII din 26.06.1996 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier”.

3. (8.7.1.3)

Cine eliberează autorizaţii pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor?

        Autorizației pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor se eliberează de către organele de resort în raport cu prevederile Regulamentului privind condiţiile de amplasare (desființare) a obiectivelor în zona drumului public naţional sau local de interes raional şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia (anexa nr. 3 la Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22.06.1995).

Arhiva

Autorizaţiile pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor se eliberează de către organele de resort (art. 366 al Codului fiscal).

4. (8.7.1.2)

Este necesară deţinerea unei autorizaţii pentru a putea amplasa obiective de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor?

        Da, pentru a putea amplasa obiective de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor este obligatorie deţinerea autorizaţiei.

Arhiva

Da, pentru a putea amplasa obiective de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor este obligatorie deţinerea autorizaţiei (art. 362 al Codului fiscal).

5. (8.7.1.1)

Care sînt obiectivele de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor?

        Potrivit anexei nr. 3 la Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22.06.1995, obiectivele de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor sînt: 

        a)staţii de alimentare cu combustibil; 

        b) staţii de deservire tehnică; 

        c) puncte de vulcanizare; 

       d) unităţi de comerţ cu amănuntul, întreprinderi de alimentaţie publică, structuri de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei; 

        e) tarabe (puncte comerciale).

Arhiva

Obiectivele de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor reprezintă nişte sisteme de prestare a serviciilor rutiere sub formă de staţii de alimentare cu combustibil, staţii de deservire tehnică, puncte de vulcanizare, unităţi de comerţ cu amănuntul, întreprinderi de alimentaţie publică, structuri de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei, tarabe (puncte comerciale) amplasate în afara localităţilor (art. 363 al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ