Întrebări la ordin
Înapoi
1. (10.2.17)

Poate o persoană fizică să solicite eliberarea patentei de întreprinzător pentru unul din genurile de activitate enumerate în anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 15.07.1998, pentru o perioadă mai mare de un an?

        Conform art. 7 din Lege, patenta se eliberează sau se prelungește pe o durată de o lună sau, la dorința solicitantului, pe o durată mai mare. 

         În același timp, conform p.9 al tabelului ”II. Actele permisive care se încadrează în categoria autorizaţiilor”, din Anexa nr. 1 la Legea nr. 160 din 22.07.2011 ”Privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”, patenta de întreprinzător se eliberează pentru termenul de la o lună pînă la 12 luni. 

         Prin urmare, termenul maxim pentru care poate fi eliberată patenta de întreprinzător este de 12 luni.

Arhiva

        Conform art. 7 din Lege, patenta se eliberează sau se prelungește pe o durată de o lună sau, la dorința solicitantului, pe o durată mai mare.

        În același timp, conform Anexei nr. 1 la Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr. 160 din 22.07.2011, patenta de întreprinzător se eliberează pentru termenul de la o lună pînă la 12 luni.

        Prin urmare, termenul maxim pentru care poate fi eliberată patenta de întreprinzător este de 12 luni.

2. (10.2.16)

Ce documente se anexează suplimentar la cererea de eliberare/prelungire a patentei de întreprinzător în cazul genurilor de activitate care necesită notificarea autorităţii administraţiei publice locale?

        La cererea de eliberare/prelungire a patentei de întreprinzător în cazul genurilor de activitate care necesită notificarea autorităţii administraţiei publice locale, suplimentar se anexează copia Notificării privind inițierea activității de comerț și copia Înștiințării de recepționare a notificării (art.14 din Legea nr.231 din 23/09/2010).

Arhiva

        La cererea de eliberare/prelungire a patentei de întreprinzător în cazul genurilor de activitate care necesită notificarea autorităţii administraţiei publice locale, suplimentar se anexează copia Notificării privind inițierea activității de comerț și copia Înștiințării de recepționare a notificării.

3. (10.2.15)  Actualizata în 10.5.2, 10.5.3

Arhiva

        Patenta pentru activitatea privind comerţul cu amănuntul poate fi prelungită cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

- persoana fizică, care în mod cronologic, începînd cu data de 27 decembrie 2016 pînă la data de 31 decembrie 2018, este deținător de patentă pentru genul de activitate corespunzător.

- activitatea solicitată se va desfășura pe teritoriul pieţelor comerciale create în condiţiile art.12 din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 (create conform deciziilor autorităților publice locale);

- termenul limită de desfăşurare a activităţii este data de 31 decembrie 2019. (Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93- XIV din 15.07.1998 (art. 3 alin. (62) şi art. 4 alin. (12)).(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.261 din 23 noiembrie 2018, publicată în M.O nr. 467-479/788 din 14 decembrie 2018)

 Patenta pentru activitatea privind comerţul cu amănuntul, începînd cu anul 2017, pot fi prelungită cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții: 

 - persoana fizică a fost deținător de patentă pentru activitatea respectivă la data de 31 decembrie 2016;

 - activitatea solicitată se va desfășura pe teritoriul pieţelor comerciale create în condiţiile art.12 din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 (create conform deciziilor autorităților publice locale); 

 - termenul limită de desfăşurare a activităţii este data de 31 decembrie 2018. (Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93- XIV din 15.07.1998 (art. 3 alin. (62) şi art. 4 alin. (11)).)

4. (10.2.13)

Arhiva

        În cazul în care deţinătorul patentei de întreprinzător cu genul de activitate corespunzător poziţiei 1.1, expus în redacţia anterioară (în vigoare pînă la 01.11.2013), continuă să desfăşoare activitatea de întreprinzător prin intermediul unuia şi aceluiaşi tip de unitate de comerţ, pentru care autoritatea administraţiei publice locale a eliberat autorizaţia şi care a servit drept temei pentru eliberarea patentei, nu apare necesitatea adresării la organul fiscal sau, după caz, la primărie, în vederea eliberării unei noi patente. Dacă însă, titularul respectiv de patentă se va adresa organului fiscal sau, după caz, primăriei în vederea prelungirii termenului de valabilitate al acesteia, în cazul în care genul de activitate corespunzător poziţiei 1.1. este expus în redacţia anterioară, atît în blancheta de patentă, cît şi în duplicatul acesteia se va înscrie de mînă redacţia nouă a genului de activitate respectiv, care va fi confirmată prin semnătura şefului IFS teritorial (după caz, primarului) şi ştampila instituţiei.

5. (10.4.17)

Arhiva

        Conditiile de asigurare sociala de stat a titularilor patentei de întreprinzator se stabilesc prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe fiecare an în parte. (art.17 alin. (4) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998) Pentru anul 2010, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23.12.2009, prevede ca detinatorii patentei de întreprinzator pot fi asigurati pe baza de contract individual încheiat cu Casa Nationala de Asigurari Sociale, platind contributii de asigurari sociale de stat obligatorii în suma de 4044 lei pe an, dar nu mai putin de 1/12 din aceasta suma lunar.Contributia respectiva va acorda platitorului dreptul la pensie minima si la ajutor de deces. Platind contributii de asigurari sociale de stat obligatorii în suma de pîna la 35433 lei pe an, dar nu mai putin de 1/12 din aceasta suma lunar, platitorului i se acorda dreptul la pensie de asigurari sociale de stat pentru limita de vîrsta si la ajutor de deces. (art. 6 alin. (1) al Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23.12.2009).

6. (10.4.10)

Arhiva

        În procesul de administrare a taxei de întreprinzator, primariile sunt obligate sa informeze lunar inspectoratele fiscale teritoriale despre numarul patentelor eliberate si prelungite, despre suma încasata de la eliberarea si prelungirea termenelor lor de valabilitate si despre numarul patentelor valabile la finele lunii gestionare. (art. 15 alin. (3) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

7. (10.4.9)

Arhiva

        Controlul asupra respectarii de catre primarii a modului de eliberare a patentelor si de prelungire a termenelor lor de valabilitate, asupra corectitudinii încasarilor si virarilor, în termen si integral, la buget a taxei pentru patenta se efectueaza de catre inspectoratele fiscale teritoriale. (art. 15 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

8. (10.4.8) Care este organul responsabil de eliberarea patentei de întreprinzător, prelungirea termenului ei de valabilitate si de încasare a taxei pentru patenta de întreprinzător?

        Responsabilitatea pentru eliberarea patentei de întreprinzător, prelungirea termenului ei de valabilitate, anularea sau suspendarea acesteia, precum şi de încasarea taxei respective, o poartă Serviciul Fiscal de Stat (art. 15 alin. (1) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător).

Arhiva

        Responsabilitatea pentru respectarea procedurii referitoare la eliberarea patentei de întreprinzător, prelungirea termenului ei de valabilitate, anularea sau suspendarea acesteia, precum şi de încasare a taxei respective, o poartă Serviciul Fiscal de Stat (art. 11 alin. (1) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător).

 (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Art. XII al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 21.07.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 301-315 art. 537 din 18.08.2017)

        Cine sunt responsabili de respectarea procedurii referitoare la eliberarea patentei, prelungirea termenului ei de valabilitate si de încasare a taxei pentru patenta de întreprinzator? 

        Responsabili de respectarea procedurii referitoare la eliberarea patentei, prelungirea termenului ei de valabilitate si de încasare a taxei pentru patenta de întreprinzator sunt inspectoratele fiscale teritoriale si, dupa caz, primariile. ( art. 15 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

9. (10.4.6)

Arhiva

        Mijloacele banesti încasate de la eliberarea patentelor de întreprinzator si de la prelungirea termenelor de valabilitate al lor se transfera la bugetele locale (la locul de eliberare a patentei). (art. 14 alin. (3)al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10. (10.3.17)

Se va efectua o plata suplimentara pentru restabilirea patentei de întreprinzător?

        Pentru restabilirea patentei se încasează o taxă în mărimea unui salariu minim. (art.11 alin. (3) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

Arhiva

        Da, pentru restabilirea patentei de întreprinzator se va achita o taxa în marimea unui salariu minim (18 lei) . (art.11 alin. (3) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

11. (10.3.13) Răspunsul se regăsește în 10.3.12.

Arhiva

        Da, pentru schimbarea patentei de întreprinzator se va achita o taxa în marimea unui salariu minim (18 lei). (art.10 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

12. (10.3.12)

În cît timp se schimba patenta de întreprinzător?

        Schimbarea patentei se efectuează în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii respective şi achitării unei taxe în mărimea unui salariu minim. (art.10 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998). 

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 324 din 23.12.2013, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 320-321 din 31.12.2013, în vigoare 01.01.2014]

Arhiva

Schimbarea patentei se efectueaza în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii de schimbare a patentei de întreprinzator si achitarii unei taxe în marimea unui salariu minim (18 lei) . (art.10 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

13. (10.3.9)

Arhiva

Da, la expirarea perioadei de timp pentru care patenta a fost suspendata si dupa înlaturarea cauzelor ce au condus la suspendarea patentei, valabilitatea ei se restabileste si se prelungeste pe perioada respectiva. (art. 9 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

14. (10.3.8)

În ce cazuri se suspendă patenta de întreprinzător?

        Patenta de întreprinzător se suspenda în următoarele cazuri: 

a) în baza cererii titularului patentei în legătură cu boala lui 

        - în limitele termenelor stabilite de legislaţia muncii; 

b) în cazul neexecutării următoarelor obligaţii: 

        - respectarea ordinii stabilite de desfăşurare a activităţii indicate în patentă, normelor sanitare, normelor de protecţie contra incendiilor, îndeplinirea altor cerinţe ce se referă la genul de activitate respectiv, iar pentru desfăşurarea comerțului cu amănuntul, deținerea documentelor primare de provenienţă a mărfii; 

        - desfăşurarea activității de comerț numai în locurile permise în aceste scopuri de regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de consiliul local; 

        - afișarea patentei sau copiei ei, autentificate de notar, într-un loc vizibil la locurile unde se desfăşoară activitatea de întreprinzător, iar în caz de necesitate prezentarea la cererea organului de control sau a consumatorilor. 

c) în cazul neachitării în termen a taxei pentru perioada următoare de valabilitate a patentei 

        – dar nu mai mult de 12 luni.(art. 9 alin.(1), art 3 alin.(7) lit. a ), b ) si d) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998) 

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 324 din 23.12.2013, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 320-321 din 31.12.2013, în vigoare 01.01.2014]

Arhiva

        Patenta de întreprinzator se suspenda în urmatoarele cazuri: a) în baza cererii titularului patentei în legatura cu boala lui, în limitele termenelor stabilite de legislatia muncii; b) în cazul în care titularul de patenta: - nu respectata ordinea stabilita de desfasurare a activitatii indicate în patenta; - nu respecta normele sanitare; - nu respectata normele de protectie contra incendiilor; - nu îndeplineste alte cerinte ce se refera la genul de activitate respectiv; - nu detine documentele primare de provenienta a marfii, dupa caz, factura de expeditie, chitanta de percepere a taxei vamale sau actul de achizitie a marfurilor - în cazul desfasurarii uneia din activitatile legate de comertul cu amanuntul la tarabe, tejghele si din autovehicule pe piete autorizate, cu exceptia comertului cu aparate electronice si electrocasnice cu termenul de garantie stabilit conform legislatiei în vigoare, comercializarea cu amanuntul a apei îmbuteliate în locurile autorizate de autoritatile administratiei publice locale si comertul cu amanuntul la tarabe, tejghele si în alte tipuri de puncte comerciale, autorizate de autoritatea administratiei publice locale, cu carti si alte tiparituri, precum si cu publicatii muzicale (note); -desfasoara activitatea în baza de patenta în locurile nepermise în aceste scopuri de autoritatea administratiei publice locale; - nu afiseaza patenta sau copia ei, autentificata de notar, într-un loc vizibil la locurile unde îsi desfasoara activitatea de întreprinzator , -nu a prezentat patenta de întreprinzator la cererea organului de control sau a consumatorilor; -va angaja lucratori pentru desfasurarea activitatii de întreprinzator specificate în patenta; - va încheia tranzactii cu întreprinderea individuala al carei fondator este el sau careva dintre membrii familiei sale, cu societatea în nume colectiv ori în comandita, al carei asociat cu raspundere deplina este el sau careva dintre membrii familiei sale; c) în cazul neachitarii în termen a taxei pentru perioada urmatoare de valabilitate a patentei. (art. 9 , art 3 alin.9 (7) lit. a ), b ) si d ) si prevederile alin. (8) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

15. (10.3.4)

În ce cazuri încetează valabilitatea patentei de întreprinzător ?

        Valabilitatea patentei de întreprinzător încetează în următoarele cazuri: 

a) în cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(8) din Legea nr. 93-XIV din 15.07.1998; 

b) în cazul în care titularul patentei renunţă la patentă pe calea depunerii cererii respective; 

c) în baza cererii titularului patentei în legătură cu pierderea capacităţii de muncă, confirmată de concluzia respectivă a comisiei medicale; 

d) în cazul decesului titularului patentei; 

e) în cazul aplicării faţă de titularul patentei a unei sancţiuni administrative; 

f) în cazul în care se constată transmiterea patentei către o altă persoană; 

g) în cazul în care durata patentei nu este prelungită în decurs de 12 luni consecutive de la data suspendării ei pentru neachitarea în termen a taxei pentru patentă (art. 8 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 324 din 23.12.2013, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 320-321 din 31.12.2013, în vigoare 01.01.2014]

Arhiva

        Valabilitatea patentei de întreprinzator înceteaza în urmatoarele cazuri: a) odata cu expirarea duratei patentei; b) în cazul în care titularul patentei renunta la patenta prin depunerea cererii respective; c) în baza cererii titularului patentei în legatura cu pierderea capacitatii de munca, confirmata de concluzia respectiva a comisiei medicale; d) în cazul decesului titularului patentei; e) în cazul aplicarii fata de titularul patentei a unor sanctiuni administrative; f) în cazul în care se constata transmiterea patentei catre o alta persoana; g) în cazul în care durata patentei nu este prelungita în decurs de 12 luni consecutive de la data suspendarii ei pentru neachitarea în termen a taxei pentru patenta. (art. 8 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

16. (10.3.3)

Arhiva

        Da, termenul de valabilitate al patentei de întreprinzator eliberate pentru unul din genurile de activitate ce pot fi defasurate în baza acesteia pîna în 2009 pot fi prelungite chiar si în conditiile în care detinatorul de patenta a utilizat toate cupoanele de pe duplicatul patentei. În acest caz, la solicitarea detinatorului patentei, inspectoratul fiscal de stat teritorial sau, dupa caz, primaria, va elibera o noua blancheta de patenta si va indica pe verso-ul acesteia numarul si seria blanchetei precedente si termenul ei de valabilitate, autentificînd-o prin aplicarea sematurii conducatorului si stampilei autoritatii respective. Termenul de valabilitate al patentei va putea fi prelungit doar în cazul în care taxa pentru luna urmatoare sau, la dorinta detinatorului patentei, pentru o perioada mai mare, se achita înainte de expirarea termenului pentru care a fost achitata taxa anterioara.

17. (10.3.2)

Arhiva

        Termenele de valabilitate a patentelor de întreprinzator eliberate pentru genurile de activitate ce pot fi desfasurate în baza de patenta pîna la 01.01.2009, puteau fi prelungite de catre inspectoratele fiscale de stat teritoriale sau, dupa caz, de catre primarii, pîna la data excluderii acestora din Anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998, cu conditia depunerii de catre detinatorii de patenta a cererilor de prelungire a valabilitatii acestora si achitarii taxelor pentru patenta înainte de expirarea termenului pentru care au fost achitate taxele anterioare pentru patenta.

18. (10.2.3) Ce informație se indica în cererea de eliberare a patentei de întreprinzător?

În cererea de eliberare a patentei de întreprinzător se indica următoarea informație: a) prenumele, numele şi domiciliul solicitantului; b) genul de activitate de întreprinzător pentru exercitarea căreia se solicită eliberarea sau prelungirea patentei; c) durata patentei; d) tipul mijlocului de transport şi numărul de înmatriculare al acestuia, dacă se prevede că acest mijloc de transport va fi utilizat la desfăşurarea activităţii menţionate. (art. 4 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

Arhiva

        În cererea de eliberare a patentei de întreprinzator se indica urmatoarea informatie: a) prenumele, numele si domiciliul solicitantului; b) genul de activitate de întreprinzator pentru exercitarea careia se solicita patenta; c) durata patentei; (art. 4 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

19. (10.1.29)

Ce obligații are deținătorul patentei de întreprinzător?

Deținătorul patentei de întreprinzător are următoarele obligații: 

a) să respecte ordinea stabilită de desfăşurare a activităţii indicate în patentă, normele sanitare, normele de protecţie contra incendiilor, să îndeplinească alte cerinţe ce se referă la genul de activitate respectiv, iar pentru desfăşurarea activităţii indicate la compartimentul 1 din anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, să aibă documentele primare de provenienţă a mărfii; 

b) să desfăşoare activitatea de comerț numai în locurile permise în aceste scopuri de regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de consiliul local; 

c) să respecte drepturile şi interesele consumatorilor; 

d) să afişeze patenta sau copia ei, autentificată de notar, într-un loc vizibil la locurile unde îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător, iar în caz de necesitate să o prezinte la cererea organului de control sau a consumatorilor. (art. 3 alin. (7) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998) 

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 153 din 01.07.2016, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 215-216 din 10.08.2018, în vigoare 19.07.2016]

Arhiva

Detinatorul patentei de întreprinzator are urmatoarele obligatii: a) sa respecte ordinea stabilita de desfasurare a activitatii indicate în patenta, normele sanitare, normele de protectie contra incendiilor, sa îndeplineasca alte cerinte ce se refera la genul de activitate respectiv, iar pentru desfasurarea activitatilor ce tin de comertul cu amanuntul la tarabe, tejghele si din autovehicule în piete si / sau în locuri autorizate de autoritatea administratiei publice locale, sa aiba documentele primare de provenienta a marfii, dupa caz, factura de expeditie, chitanta de percepere a taxei vamale sau actul de achizitie a marfurilor; b) sa desfasoare activitatea numai în locurile permise în aceste scopuri de autoritatea administratiei publice locale; c) sa respecte drepturile si interesele consumatorilor; d) sa afiseze patenta sau copia ei, autentificata de notar, într-un loc vizibil la locurile unde îsi desfasoara activitatea de întreprinzator, iar în caz de necesitate sa o prezinte la cererea organului de control sau a consumatorilor. (art. 3 alin. (7) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998

20. (10.1.28)

Se va retine impozitul pe venit la sursa de plata conform cu art. 90 alin.(2) din Codul fiscal, în cazul în care plata se va efectua titularului patentei de întreprinzător?

        Dacă plățile sînt efectuate titularilor patentei de întreprinzător, din acestea nu se va retine, în prealabil, ca parte a impozitului pe venit, conform art.90 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal.

        Drept temei servește patenta de înreprinzător pentru desfășurarea activității în domeniul serviciilor pentru care sa efectuat plata (cu condiția ca termenul valabilității patentei de întreprinzător nu a neexpirat ) si serviciul prestat coincide cu genul de activitate indicat în patenta de întreprinzător, prezintă de către deținătorul patentei de întreprinzător.(Cap. I pct. 9 din anexa 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11.07.2018, art.3 alin. 3 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

[Modificările operate în temeiul aprobării Hotărîrii Guvernului nr. 693 din 11.07.2018, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 295-308 din 10.08.2018, în vigoare 10.09.2018]

Arhiva

        Daca platile se efectuiaza pentru serviciile prestate de catre titularii patentei de întreprinzator, din aceste plati nu se va retine 5% din suma ce urmeaza a fi achitata pentru aceste servicii . Drept temei pentru ne retinerea impozitului din platile efectuate în folosul detinatorului de patenta serveste patenta de înreprinzator pentru desfasurarea activfitatii în domrniul serviciilor pentru care se efectuiaza plata, (cu conditia ca patenta de întreprinzator este valabila, adica cu termenul valabilitatii neexpirat ) si aplicabila (serviciul prestat coincide cu genul de activitate din din patenta de întreprinzator). În acest scop, detinatorul patentei de întreprinzator trebue sa prezinte persoanei , careia i-a fost prestat serviciul, copia patentei de întreprinzator. ( Cap. III pct. 10 din Anexa 3 la Hotarîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008, art.3 alin. 3 al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

        Daca platile se efectuiaza pentru serviciile prestate de catre titularii patentei de întreprinzator, din aceste plati nu se va retine 5% din suma ce urmeaza a fi achitata pentru aceste servicii . Drept temei pentru ne retinerea impozitului din platile efectuate în folosul detinatorului de patenta serveste patenta de înreprinzator pentru desfasurarea activfitatii în domrniul serviciilor pentru care se efectuiaza plata, (cu conditia ca patenta de întreprinzator este valabila, adica cu termenul valabilitatii neexpirat ) si aplicabila (serviciul prestat coincide cu genul de activitate din din patenta de întreprinzator). În acest scop, detinatorul patentei de întreprinzator trebue sa prezinte persoanei , careia i-a fost prestat serviciul, copia patentei de întreprinzator. ( Cap. III pct. 10 din Anexa 3 la Hotarîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008, art.3 alin. 3 al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

21. (10.1.27)

Este obligat deținătorul patentei de întreprinzător sa folosească echipamentelor de casa si control?

        Nu, deținătorul patentei de întreprinzător nu este obligat sa folosească echipamentele de casa si control, deoarece activitatea desfășurată în baza patentei de întreprinzător este inclusă în lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea echipamentelor de casa si control. (pct. 8 din Anexa la Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată, Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 141 din 27.02.2019).

[Modificările operate în temeiul aprobării Hotărîrii Guvernului nr. 141 din 27.02.2019, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 94-99 din 15.03.2019, în vigoare 15.04.2019]

Arhiva

        Nu, detinatorul patentei de întreprinzator nu este obligat sa foloseasca masina de casa si control, deoarece activitatile desfasurate în baza patentei de întreprinzator sunt incluse în „Lista genurilor de activitate al caror specific permite efectuarea decontarilor banesti în numerar fara aplicarea masinilor de casa si control.” În pct. 8 din Anexa la Hotarîrea Guvernului nr. 474 din 28.04.1998 „Cu privire la aplicarea masinilor de casa si control cu memorie fiscala pentru efectuarea decontarilor în numerar” este mentionat, ca activitatea desfasutata de titularii patentelor pe baza patentei de întreprinzator, permite efectuarea decontarilor banesti în nunerar fara aplicarea masinilor de casa si control. (pct. 8 din Anexa la Hotarîrea Guvernului nr. 474 din 28.04.1998 „Cu privire la aplicarea masinilor de casa si control cu memorie fiscala pentru efectuarea decontarilor în numerar”).

22. (10.1.5)

Arhiva

Modul de ţinere a evidenţei, de repartizare şi de păstrare a blanchetelor patentei de întreprinzător precum şi a duplicatelor patentei se stabileşte de către Ministerul Finanţelor (art. 1 alin. (5) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ