Întrebări la ordin
Înapoi
1. (6.6.3.2)

Care este obiectul impunerii la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

        În conformitate cu art. 291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal obiect al impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sunt unitățile care, conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei, corespund activităților expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

Arhiva

        Care este obiectul impunerii la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială?

        Obiectul impunerii la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială,cu excepţia celor care se află total în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor il constituie unităţile dr comerţ şi/sau de presteri servicii de deservire socială (art. 291 alin. (1) lit.e) Codul fiscal).

2. (6.6.1.6) .

.

Arhiva

        Este necesară primirea de către agenţii economici a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor de comerţ ambulant de la organele administraţiei publice locale?

        Agenţii activităţii comerciale desfăşoară comerţ ambulant în baza autorizaţiei pentru amplasarea obiectelor comerţului ambulant într-un anumit loc, eliberată de către organele administraţiei publice locale (Anexa nr. 1, pct. 7 a Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 517 din 18.09.1996).

        Este necesară primirea de către agenţii economici a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor de comerţ ambulant de la organele publice locale? 

        Agenţii activităţii comerciale desfăşoară comerţ ambulant în baza autorizaţiei pentru amplasarea obiectelor comerţului ambulant într-un anumit loc, eliberată de către organele administraţiei publice locale (pct. 7 al Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 517 din 18.09.1996).

3. (6.6.1.4) .

.

Arhiva

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 288 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

        (în vigoare pînă la data 01.01.2017)

        Ce reprezintă unitatea de comerţ cu ridicata?

        Comerţ cu ridicată este activitate desfăşurată de comercianţii care cumpără produse în scopul acestora către alţi comercianţi sau utilizatori profesionali ori colectivi (art. 3 al Legii nr. 231 din 23.09.2010 "Cu privire la comerţul interior").

4. (6.6.1.3) .

.

Arhiva

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 288 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

        (în vigoare pînă la data 01.01.2017)

        Care sunt tipurile de unităţi de comerţ cu amănuntul?

        La categoria unităţilor de comerţ cu amănuntul se includ: magazinele universale, supermagazinele, magazinele specializate, magazinele-depozit, pavilioane, etc. Lista completă a unităţilor de comerţ este prezentată în Nomenclatorul unităţilor comerciale care desfăşoară comerţ cu amănuntul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 08.12.2011.

5. (6.6.1.2) .

.

Arhiva

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 288 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

        (în vigoare pînă la data 01.01.2017)

        Ce reprezintă unitatea de comerţ cu amănuntul?

        Comerţ cu amănuntul este activitate desfăşurată de comercianţii care vînd produse direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora (consumul final) (art. 3 al Legii nr. 231 din 23.09.2010 "Cu privire la comerţul interior").

6. (6.6.1.1) .

.

Arhiva

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 288 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

        (în vigoare pînă la data 01.01.2017)

        Ce se include în categoria unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii?

        În categoria unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii se includ unităţile de comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii (art. 288 pct. 4) Codul fiscal).

        Ce se include în categoria unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială? 

        În categoria unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială se includ unităţile de comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii de deservire socială (art. 288 pct. 4) Codul fiscal).

Video
Codul fiscal 2021
Panou informativ