Întrebări la ordin
Înapoi
1. (29.1.10.6) Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația mijloacelor bănești efectuată persoanei fizice sau altor persoane decît celor menționate în art. 36 alin. (2) din Codul fiscal?

        În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donație sub formă de mijloace bănești (cu excepția donațiilor făcute în scopuri filantropice și de sponsorizare indicate la art. 36 alin. (2)) se consideră drept persoană care a obținut venit în mărimea sumei mijloacelor bănești donate.

        Potrivit prevederilor Instrucțiunii privind modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 153 din 22 decembrie 2017, la determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit concomitent se va efectua ajustarea atît a veniturilor cît și a cheltuielilor cu suma donației mijloacelor bănești în favoarea persoanei fizice sau altor persoane decît celor menționate în art. 36 alin. (2) din Codul fiscal. 

        Prin urmare, în anexa 1D al Declarației cu privire la impozitul pe venit suma donației mijloacelor bănești în favoarea persoanei fizice sau altor persoane decît celor menționate în art. 36 alin. (2) din Codul fiscal se va indica în col. 3 rîndul 02019 „Altele (de indicat)”. 

        Totodată, suma cheltuielilor respective se vor ajusta prin completarea Anexei 2D, rîndului 03038 „Suma contribuțiilor bănești efectuate sub formă de donație”.

Arhiva

        Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația mijloacelor bănești efectuată persoanei fizice sau altor persoane decît celor menționate în art. 36 alin. (2) din Codul fiscal?  

        În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donație sub formă de mijloace bănești (cu excepția donațiilor făcute în scopuri filantropice și de sponsorizare indicate la art. 36 alin. (2)) se consideră drept persoană care a obținut venit în mărimea sumei mijloacelor bănești donate.

        Potrivit prevederilor Instrucțiunii privind modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 153 din 22 decembrie 2017, la determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit concomitent se va efectua ajustarea atît a veniturilor cît și a cheltuielilor cu suma donației mijloacelor bănești în favoarea persoanei fizice sau altor persoane decît celor menționate în art. 36 alin. (2) din Codul fiscal. 

        Prin urmare, în anexa 1D al Declarației cu privire la impozitul pe venit suma donației mijloacelor bănești în favoarea persoanei fizice sau altor persoane decît celor menționate în art. 36 alin. (2) din Codul fiscal se va indica în col. 2 rîndul 02019 „Altele (de indicat)”. 

        Totodată, suma cheltuielilor respective se vor ajusta prin completarea Anexei 2D, rîndului 03038 „Suma contribuțiilor bănești efectuate sub formă de donație”.

 Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația mijloacelor bănești efectuată persoanei fizice sau altor persoane decît celor menționate în art. 36 alin. (2) din Codul fiscal?

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Codul fiscal, precum și prevederile Instrucțiunii privind modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 153 din 22 decembrie 2017, la determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit se va ajusta cheltuielile cu suma donației mijloacelor bănești în favoarea persoanei fizice sau altor persoane decît celor menționate în art. 36 alin. (2) din Codul fiscal. 

 Astfel, ajustarea cheltuielilor respective se efectuează prin completarea Anexei 2D, rîndului 03038 „Suma contribuțiilor bănești efectuate sub formă de donație”.

        Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația mijloacelor bănești efectuată persoanei fizice?  

        În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Codul fiscal, precum și prevederile Instrucțiunii privind modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012, la determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit se va ajusta cheltuielile cu suma donației mijloacelor bănești în favoarea persoanei fizice. 

        Astfel, ajustarea cheltuielilor se efectuează prin completarea Anexei 2D, rîndului 03038 „Suma contribuțiilor bănești efectuate sub formă de donație”. 


[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 21 și 42 din Codul fiscal prin Legea nr.138 din 17.06.2016, în vigoare 01.07.2016 (publicat în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)]

        Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația mijloacelor bănești efectuată persoanei fizice?  

        În conformitate cu prevederile art. 42 din Codul fiscal, precum și Modului de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012, la determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit se va ajusta cheltuielile cu suma donației mijloacelor bănești în favoarea persoanei fizice. 

        Astfel, ajustarea cheltuielilor se efectuează prin completarea Anexei 2D, rîndului 03038 „Suma contribuțiilor bănești efectuate sub formă de donație”.

Video
Codul fiscal 2019
Panou informativ