Întrebări la ordin
Înapoi
1. (29.1.7.9.2)

Urmează de a restitui impozitul pe venit din dobânda aferentă contului de depozit restituit deponenților în cazul în care contractul de depozit a fost reziliat la inițiativa acestuia?

        În cazul rezilierii contractului de depozit la inițiativa deponentului, fiind stabilită clauza de reținere a sumei egale cu suma dobânzilor aferente depozitului care au fost calculate și îndreptate spre plată deponentului, din contul depozitului restituit deponentului, obligația cu privire la reținerea impozitului pe venit pentru sumele achitate sub formă de dobânzi nu se supune revizuirii, dat fiind, că în temeiul art.44 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal la determinarea impozitului pe venit a persoanei fizice se aplica metoda de casă a veniturilor.

2. (29.1.7.9.1)

Se supun impozitării dobânzile calculate pentru perioada de până la 1 ianuarie 2021 și achitate după această dată de către bănci, asociațiile de economii și împrumut, precum și de către emitenții de valori mobiliare corporative?

        Conform prevederilor alin.(2) art.LV din Legea cu privire la modificarea unor acte normative, nr.257/2020, se supun impozitării dobânzile achitate persoanelor fizice rezidente calculate aferent perioadei începând cu 1 ianuarie 2021. 

        Astfel, obligația de reținere a impozitului pe venit, în conformitate cu normele expuse, se răsfrâng doar asupra dobânzilor determinate în perioadele începând cu 1 ianuarie 2021.

3. (29.1.1.25)

Constituie oare surse de venit impozabile dobânzile achitate persoanelor fizice rezidente de către bănci, asociațiile de economii și împrumut, precum și de către emitenții de valori mobiliare corporative?

        În conformitate cu prevederile alin.(37) la art.901 din Codul fiscal, (modificări operate prin Legea cu privire la modificarea unor acte normative, nr.257/2020), începând cu 1 ianuarie 2021, băncile, asociațiile de economii și împrumut, precum și emitenții de valori mobiliare corporative rețin un impozit în mărime de 3% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente. 

        Prin urmare, dobânzile achitate persoanelor fizice rezidente, începând cu 1 ianuarie 2021, constituie surse de venit impozabile.

Video
Codul fiscal 2021
Panou informativ