Întrebări la ordin
Înapoi
1. (29.2.6.21)

Urmează de a reține impozitul pe venit la sursa de plată, la acordarea împrumutului persoanei fizice, potrivit contractului de amanet?

        În prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, sînt stabilite persoanele care, în mod obligatoriu, urmează să rețină impozitul pe venit la sursa de plată. 

        Totodată, potrivit pct. 3 din Regulamentul cu privire la modul de organizare şi funcționare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 204 din 28 martie 1995, lombardurile sînt instituţii creditare, care oferă populaţiei posibilitatea de a-şi păstra obiectele de uz personal şi casnic, precum şi de a primi împrumuturi cu amanetarea acestor obiecte. 

        Respectiv, lombardurile, la momentul acordării persoanelor fizice a împrumuturilor cu amanetarea obiectelor de uz personal, nu cad sub incidența art. 90 alin.(1) din Codul fiscal şi nu au obligaţia de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată. 

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Arhiva

Urmează de a reține impozitul pe venit la sursa de plată, în cazul în care persoana fizică nu-şi onorează obligațiunile faţă de persoana juridică privind restituirea împrumutului potrivit contractului de amanet?

        Conform prevederilor art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101 şi 102, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. 

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital, iar în cazul lichidării agentului economic – din plăţile la lichidare în formă nemonetară. 

        Totodată, potrivit pct. 3 din Regulamentul cu privire la modul de organizare şi functionare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 204 din 28 martie 1995, lombardurile sînt instituţii creditare, care ofera populaţiei posibilitatea de a-şi păstra obiectele de uz personal şi casnic, precum şi de a primi împrumuturi cu amanetarea acestor obiecte.  

        Respectiv, lombardurile, la momentul acordării persoanelor fizice a împrumuturilor cu amanetarea obiectelor de uz personal, nu cad sub incidenta art. 90 din Codul fiscal şi nu au obligaţia de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată.

        Urmează de a reține impozitul pe venit la sursa de plată, în cazul în care persoana fizică nu-şi onorează obligațiunile faţă de persoana juridică privind restituirea împrumutului potrivit contractului de amanet? 

        În acest caz persoana fizică urmează să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit?  

        Conform prevederilor art.90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a cabinetului avocatului, a notarului public, a executorului judecătoresc, a biroului individual al mediatorului, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital. 

        Totodată, potrivit pct.3 din Regulamentul cu privire la modul de organizare şi functionare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.204 din 28.03.1995, lombardurile sînt instituţii creditare, care ofera populaţiei posibilitatea de a-şi păstra obiectele de uz personal şi casnic, precum şi de a primi împrumuturi cu amanetarea acestor obiecte. 

        Respectiv, lombardurile, la momentul acordării persoanelor fizice a împrumuturilor cu amanetarea obiectelor de uz personal, nu cad sub incidenta art.90 din Codul fiscal şi nu au obligaţia de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată. 

        De asemenea, menţionam că, în conformitate cu art. 18 lit.o ) din Codul fiscal, venitul obtinut de o persoana fizica ca urmare a nerestituirii împrumutului acordat de către lombard se consideră venit impozabil şi se include în venitul brut al persoanei date. 

        Astfel, persoana fizica care a obţinut venitul menţionat, potrivit art.83 din Codul fiscal, nu mai tîrziu de 25 martie a anului urmator anului de gestiune, va fi obligată sa completeze şi sa prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit cu indicarea sursei date de venit şi achitarea, dupa caz a impozitului pe venit.

        Urmeaza de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată, în cazul în care persoana fizică nu-şi onorează obligaţiunile faţă de persoana juridică privind restituirea împrumutului potrivit contractului de amanet? 

        Conform prevederilor alin. (3) art.90 din Codul fiscal, persoanele indicate la alin.(1) din articolul mentionat reţin, de asemenea, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în marime de 5% din plaţile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptînd întreprinzatorii individuali şi gospodăriile ţăraneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal. 

        Totodată, potrivit pct.3 din Regulamentul cu privire la modul de organizare şi functionare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.204 din 28.03.1995, lombardurile sînt instituţii creditare, care ofera populaţiei posibilitatea de a-şi păstra obiectele de uz personal şi casnic, precum şi de a primi împrumuturi cu amanetarea acestor obiecte. 

        Respectiv, lombardurile, la momentul acordării persoanelor fizice a împrumuturilor cu amanetarea obiectelor de uz personal, nu cad sub incidenta alin.(3) art.90 din Codul fiscal şi nu au obligaţia de a reţine la sursa de plată impozitul în marime de 5 %. 

        De asemenea, menţionam că, în conformitate cu art. 18 lit.o ) din Codul fiscal, venitul obtinut de o persoana fizica ca urmare a nerestituirii împrumutului acordat de către lombard se consideră venit impozabil şi se include în venitul brut al persoanei date. Astfel, persoana fizica care a obţinut venitul menţionat, potrivit art.83 din Codul fiscal, nu mai tîrziu de 31 martie a anului urmator anului de gestiune, va fi obligată sa completeze şi sa prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08) cu indicarea sursei date de venit şi achitarea, dupa caz a impozitului pe venit.

2. (29.2.6.14)

Se vor impozita veniturile achitate persoanelor fizice la achiziţionarea producţie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală de către persoanele juridice?

        Conform prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal rețin un impozit în mărimea stabilită în alineatul menționat din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali, a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103, pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.        

        Prin urmare, în cazul în care entitatea achiziționează de la persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător producția agricolă în formă naturală, din venitul achitat se va reține un impozit final în mărimea stabilită în art. 901 alin. (35) din Codul fiscal. 

        Conform art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit, scuteşte beneficiarul veniturilor respective de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora. 

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Arhiva

 Se vor impozita veniturile achitate persoanelor fizice la achiziţionarea producţie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală de către persoanele juridice?

        Conform prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal rețin un impozit în mărimea stabilită în alineatul menționat din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural. 

        Prin urmare, în cazul în care entitatea achiziționează de la persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător producția agricolă în formă naturală, din venitul achitat se va reține un impozit final în mărimea stabilită în art. 901 alin. (35) din Codul fiscal. 

        Totodată, conform art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit, conform articolului menționat, scuteşte beneficiarul veniturilor respective de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

        Se vor impozita veniturile achitate persoanelor fizice la achiziţionarea legumelor şi fructelor de către persoanele juridice?  

        Conform prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal rețin un impozit în mărime de 3% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural.

         Prin urmare, în cazul în care entitatea achiziționează de la persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător producția agricolă în formă naturală, din venitul achitat se va reține un impozit final în mărime de 3% din plățile efectuate.         Totodată, conform art.901 alin.(4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul dat scuteşte beneficiarul veniturilor specificate la art.901 alin.(35) din Codul fiscal, de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.


[modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale conform Legii nr.324 din 23.12.2013, (Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), Legii nr.281 din 16.12.16 (Monitorul oficial nr472-477 din 27.12.16).]

        Se vor impozita veniturile achitate persoanelor fizice la achiziţionarea legumelor şi fructelor citrice?

        Conform prevederilor alin.(3) art.90 din Codul fiscal, persoanele indicate la alin.(1) reţin în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în marime de 5% din plaţile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptînd întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţăraneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal. Nu se reţine în prealabil suma în marime de 5% din plaţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către acesta conform art.20, 88, 89, 901 alin.(3) şi 91 din Codul fiscal. Totodată, potrivit prevederilor lit.у) art.20 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţăraneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum şi de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în forma naturală şi a producţiei din zootehnie în forma naturală, în masă vie şi sacrificată, sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile. Dat fiind faptul că, livrarile producţiei menţionate la lit.у) art.20 din Codul fiscal, presupune livrarea producţiei produse de către persoanele fizice, iar creşterea fructelor citrice nu este o activitate specifica pentru Republica Moldova, venitul achitat în folosul persoanelor fizice de la achizitionarea producţiei nominalizate, se va impozita în modul general stabilit.

3. (29.2.6.11)

Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale (care nu sînt stabilite ca neimpozabile conform art.20 din Codul fiscal), oferite persoanelor terţe, care nu sunt angajaţi ai întreprinderii?

        În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine, în mod obligatoriu, de către orice: 

a) persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 şi activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103

b) reprezentanţă conform art.5 pct.20); 

c) reprezentanţă permanentă; 

d) instituţie; 

e) organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică.

          Potrivit alin.(4) din articolul menționat, nu se reţine impozitul din: 

a) plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91; 

b) înstrăinarea mijloacelor de transport rutier; 

c) înstrăinarea valorilor mobiliare; 

d) suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital; 

e) plăţile la lichidare în formă nemonetară, în cazul lichidării agentului economic.

        Totodată, alin. (2) si (3) din articolul menționat stabilesc că, impozitul pe venit ce se reţine în prealabil, ca parte a impozitului, constituie 12%. 

        Acest impozit se reţine din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101, 102 şi 103, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal. 

        Astfel, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii, constituie, în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, sursa de venit impozabilă, pentru care, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 12%. 

        Respectiv, suma ajutorului material (care nu este stabilit ca neimpozabil conform art.20 din Codul fiscal), obținut de către persoana terţă, care nu este angajat al întreprinderii, urmează a fi inclus, de către aceasta în Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18), la codul C4, indicînd în col.3 - suma venitului în formă de ajutor material şi în col.4 - impozitul reținut.         Declarația menționată, potrivit art.83 alin.(4) lit.b) din Codul fiscal, urmează a fi prezentată Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune, cu achitarea, după caz, a impozitului pe venit în același termen, aplicînd cota prevăzută la art.15 lit. a) din Codul fiscal și scutirile anuale stabilite conform art.33-35 din Codul fiscal. 

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Arhiva

 Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terţe, care nu sunt angajaţi ai întreprinderii?
        În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 din Codul fiscal, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20) din Codul fiscal, reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101 şi 102 din Codul fiscal, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal.
        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91 din Codul fiscal, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital, iar în cazul lichidării agentului economic – din plăţile la lichidare în formă nemonetară.
        Astfel, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii, constituie, în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, sursa de venit impozabilă, pentru care, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7%.
        Respectiv, persoana fizica care a obţinut venitul menţionat, potrivit art.83 din Codul fiscal, nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune, va fi obligată sa completeze şi sa prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit cu indicarea la codul C4 în col.3 a sumei venitului în formă de ajutor material şi în col.4 a impozitului reținut, şi achitarea, după caz, a impozitului pe venit în același termen, aplicînd cota prevăzută la art.15 lit. a) din Codul fiscal și scutirile anuale conform art.33-35 din Codul fiscal.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 din Codul fiscal, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20) din Codul fiscal, reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101 şi 102 din Codul fiscal, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal. 

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91 din Codul fiscal, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital, iar în cazul lichidării agentului economic – din plăţile la lichidare în formă nemonetară. 

        Astfel, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii, constituie, în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, sursa de venit impozabilă, pentru care, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% . 

        Respectiv, persoana fizica care a obţinut venitul menţionat, potrivit art.83 din Codul fiscal, nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune, va fi obligată sa completeze şi sa prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET 15) cu indicarea la codul C4 în col.3 a sumei venitului în formă de ajutor material şi în col.4 a impozitului reținut, şi achitarea, după caz, a impozitului pe venit în același termen, aplicînd cotele prevăzute la art.15 lit. a) din Codul fiscal și scutirile anuale conform art.33-35 din Codul fiscal.  

(Arhivă [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018 ])

        În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap.101, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.  

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital, iar în cazul lichidării agentului economic – din plăţile la lichidare în formă nemonetară. 

        Respectiv, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii, constituie, în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, sursa de venit impozabilă, pentru care, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice.         Respectiv, persoana fizica care a obţinut venitul menţionat, potrivit art.83 din Codul fiscal, nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune, va fi obligată sa completeze şi sa prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET 15) cu indicarea la codul C5 în col.3 a sumei venitului în formă de ajutor material şi în col.4 a impozitului reținut, şi achitarea, după caz a impozitului pe venit în același termen, aplicînd cotele prevăzute la art.15 lit. a) din Codul fiscal și scutirile anuale conform art.33-35 din Codul fiscal.

        Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terţe, care nu sunt angajaţi ai întreprinderii?  În conformitate cu prevederile art.90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a cabinetului avocatului, a notarului public, a executorului judecătoresc, a biroului individual al mediatorului, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital. 

        Respectiv, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii, constituie în conformitate cu prevederile art. 18 lit.o) din Codul fiscal, sursă de venit impozabilă, pentru care, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în marime de 7% din plaţile efectuate în folosul persoanei fizice. 

        De asemenea, menționăm că, art. 92 din Codul fiscal stabilește obligațiunea de achitare a impozitelor reținute la sursa de plată și prezentarea către organele fiscale și contribuabili a documentelor privind plățile și/sau impozitele reținute. 

        Prin urmare, suma plății, precum și suma impozitului reținut din acestea se vor reflecta în Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV 14, în rândul (codul 31) - codul sursei de venit ”SER”)), anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, care se prezintă organului fiscal teritorial în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plățile.

        Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terţe, care nu sunt angajaţi ai întreprinderii? 

        În conformitate cu prevederile art.90 alin.(3) din Codul fiscal, persoana care desfasoară activitate de întreprinzator, orice reprezentanţă, conform art.5 pct.20), instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţin, de asemenea, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în marime de 5% din plaţile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptînd întreprinzatorii individuali şi gospodariile ţăraneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în marime de 5% din plaţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.20, 88, 89, 901 alin.(3) si 91 din Codul menţionat. Respectiv, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii, constituie în conformitate cu prevederile art. 18 lit.o) din Codul fiscal, sursă de venit impozabilă, pentru care, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în marime de 5% din plaţile efectuate în folosul persoanei fizice. De asemenea, menţionam că, art. 92 din Codul fiscal stabileşte obligaţiunea de achitare a impozitelor reţinute la sursa de plată şi prezentarea catre organele fiscale şi contribuabili a documentelor privind plaţile şi/sau impozitele reţinute. Prin urmare, suma plaţii precum şi suma impozitului reţinut din acesta se vor reflecta în „Darea de seama privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta” (forma IRV09, în rîndul (codul 32) – codul sursei de venit “SER b)”), anexa nr. 2 la Hotarîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010, care se prezintă organului fiscal teritorial în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plaţile.

4. (29.2.6.9) Va fi obligată persoana fizică cetăţean de a declara venitul obţinut, în cazul transmiterii în locaţiune agentului economic a unui bun imobil (cu excepția terenurilor agricole)?

Arhiva

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

        Astfel, în cazul transmiterii în arendă a unui imobil de către o persoană fizică cetăţean unui agent economic, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 10 % din venitul achitat.

        Totodată, conform art.901 alin.(4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul dat scuteşte beneficiarul veniturilor specificate la art.901 alin.(3) din Codul fiscal, de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

        Respectiv, pentru persoana fizica cetăţean, care transmite în locațiune un bun imobil unui agent economic, nu apar careva obligaţii fiscale privind achitarea şi declararea impozitului pe venit.

        Va fi obligată persoana fizică cetăţean de a declara venitul obţinut, în cazul transmiterii în locaţiune agentului economic a unui bun imobil?

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

        Astfel, în cazul transmiterii în arendă a unui imobil de către o persoană fizică cetăţean unui agent economic, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 10 % din venitul achitat. 

        Totodată, conform art.901 alin.(4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul dat scuteşte beneficiarul veniturilor specificate la art.901 alin.(3) din Codul fiscal, de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

        Respectiv, pentru persoana fizica cetăţean, care transmite în locațiune un bun imobil unui agent economic, nu apar careva obligaţii fiscale privind achitarea şi declararea impozitului pe venit.

   [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 267 din 23.12.2011(în vigoare din 13.01.2012)]

        Persoana fizică cetaţean, transmite în locaţiune agentului economic, un bun imobil, la persoana fizica apare obligaţia privind declararea venitului obţinut?

        În conformitate cu prevederile alin.(3) art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 alin.(1) din Codul fiscal, reţin un impozit în marime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. Astfel, în cazul transmiterii în arendă a unui imobil de către o persoană fizică cetaţean unui agent economic, entitatea urmează să reţina impozitul pe venit la sursa de plată în marime de 10 % din venitul achitat. Totodată, conform alin.(4) art.901 din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul dat scuteşte beneficiarul cîstigurilor şi veniturilor specificate la alin.(3) art.901 din Codul fiscal, de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora. Respectiv, pentru persoana fizica cetăţean, care transmite în locatiune un bun imobil unui agent economic, nu apar careva obligaţii fiscale privind achitarea şi declarareă impozitului pe venit.

5. (29.2.6.7)

Care este regimul fiscal al venitului obținut din locațiunea unui mijloc de transport de la o persoană fizică, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de către o persoană juridică?

        În conformitate cu prevederile art.901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. 

        Astfel, în cazul locaţiunii unui mijloc de transport de la o persoana fizica care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit în mărime de 10% din venitul achitat. 

        Reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul menționat scuteşte beneficiarul veniturilor specificate de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.  

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Arhiva

Care este regimul fiscal al locaţiunii unui mijloc de transport de la o persoană fizică de către o persoană juridică?

        În conformitate cu prevederile art.901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

        Astfel, în cazul locaţiunii unui mijloc de transport de la o persoana fizica cetăţean, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit în mărime de 10% din venitul achitat.

        Reţinerea finală a impozitului stabilit prin articol menționat scuteşte beneficiarul veniturilor specificate la alin.(3) de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

[modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 267 din 23.12.2011(în vigoare din 13.01.2012)]

        În cazul dacă întreprinderea ia în locaţiune transport de la persoana fizica, ce impozit urmează a fi reţinut la sursa de plată?

        În conformitate cu prevederile alin.(3) art.901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 alin.(1) din Codul fiscal, reţin un impozit în marime de 10% din veniturile obţinute de catre persoanele fizice care nu desfasoară activitate de întreprinzator, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. Astfel, în cazul de arendă a unui mijloc de transport de la o persoana fizica cetaţean, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit în marime de 10 % din venitul achitat.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ