Întrebări la ordin
Înapoi
1. (34.3.4) Se va sancționa întreprinderea, dacă mașina de casă și de control/imprimanta fiscală utilizată dispune de indicatorul consumatorului defectat?

        Răspunsul reiese din Cerinţele tehnice faţă de echipamentele de casă şi de control, aprobate prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control nr. 26-11/1-19/02-2020 din 20 octombrie 2020. 

        Astfel, în conformitate cu pct. 20.1 subpct. 3) din Cerințele tehnice mașina de casă și de control/imprimanta fiscală (MCC/IF) trebuie să conţină indicator/indicatoare de vizualizare (operator/client). 

        Cerințele față de indicatoarele de vizualizare (operator/client) sunt stabilite la pct. 20.4 din Cerințele tehnice. 

        În funcţie de plasare, MCC/IF se împart în portative şi staţionare. 

        La MCC/IF portabilă, de obicei, indicatorul (afişorul) cumpărătorului este încorporat în carcasă, în câmpul vizual al acestuia. 

        La MCC/IF staţionară, indicatorul (afişorul) cumpărătorului este încorporat în carcasă, în câmpul vizual al acestuia, sau, constructiv este un dispozitiv separat conectat la conectorul corespunzător al MCC/IF. 

        Indicatorul (afișor) cumpărătorului este utilizat pentru a afișa informația utilă cumpărătorului deservit, cum ar fi denumirea mărfii, prețul, valoarea totală a mărfii, suma totală a bonului de casă, suma restului etc. Evident, în locul de muncă (locația de instalare a MCC/IF), afişorul trebuie să se afle în câmpul vizual al cumpărătorului. 

        Exploatarea MCC/IF cu indicatorul cumpărătorului defectat va fi calificată ca încălcare, și sancționată conform art. 2931 alin. (1) al Codului contravenţional nr. 218/ 2008.

Arhiva

 Răspunsul reiese din Cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi control (CTMCC), elaborate şi aprobate referitor la executarea pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998. 

 Astfel, în conformitate cu secțiunea 2 „Cerinţele tehnice obligatorii faţă de MCC“, maşina de casă şi control cu memorie fiscală (MCC) trebuie să dispună de două indicatoare – al casierului (operatorului) şi al cumpărătorului (clientului, plătitorului). 

 În funcție de performanța de construcţie, MCC se divizează în portabile (mobile) şi staționare. 

 La MCC portabilă, de obicei, indicatorul (afişorul) cumpărătorului este încorporat în carcasă, în câmpul vizual al acestuia. 

 La MCC staţionară, indicatorul (afişorul) cumpărătorului este încorporat în carcasă, în câmpul vizual al acestuia, sau, constructiv este un dispozitiv separat conectat la conectorul corespunzător al MCC. 

 Indicatorul (afișor) cumpărătorului este utilizat pentru a afișa diversă informație utilă cumpărătorului deservit, cum ar fi denumirea mărfii, prețul, valoarea totală a mărfii, suma totală a bonului de casă, suma restului etc. Evident, în locul de muncă (locația de instalare a MCC), afişorul trebuie să se afle în câmpul vizual al cumpărătorului. 

 Imprimanta fiscală este un dispozitiv tehnic, care asigură îndeplinirea funcţiilor MCC, funcţionând exclusiv într-un sistem informatic în ansamblu cu CP, având conectori pentru echipamente suplimentare, inclusiv pentru afişorul cumpărătorului. 

 Exploatarea imprimantei fiscale cu indicatorul cumpărătorului defectat va fi calificată ca încălcare, și sancționată conform art. 2931 alin. (1) al Codului contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008.

2. (34.3.3) Când maşina de casă şi de control imprimanta fiscală (MCC/IF) se consideră în stare bună de funcţionare? Încălcarea căror cerinţe conduce la aplicarea amenzii fiscale pentru utilizarea MCC/IF defectate?

        Potrivit pct. 7 subpct. 3) din Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată (Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 141/2019), MCC/IF se consideră în stare de funcţionare dacă îndeplineşte următoarele cerinţe: 

        a) modelul este inclus în Registrul unic; 

        b) regimul fiscal este lansat; 

        c) asigură emiterea bonurilor de casă, a benzilor de control, a rapoartelor de închidere zilnică, a rapoartelor periodice etc.; 

        d) suportul de hîrtie pe care se tipăresc documentele, precum şi modul de imprimare asigură vizibilitatea şi lizibilitatea lor pe perioada de păstrare; 

        e) imprimă pe documente data calendaristică curentă şi timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real (excepţie făcînd devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară/iarnă la ora de iarnă/vară, care nu va depăşi data de 20 noiembrie/aprilie a anului în curs); 

        f) sigiliile furnizorului ECC se aplică în locuri stabilite, valide, nedeteriorate şi elementele de identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate în Registrul asistenţă tehnică; 

        g) numărul de fabricaţie programat în MCC/IF este cel de pe placa de marcaj a MCC/IF şi corespunde celui din cartea tehnică. 

        MCC/IF care se utilizează cu încălcarea a cel puţin uneia dintre cerinţele enumerate se consideră defectată. 

        În cazul în care este neactivată memoria fiscală (nu este lansat regimul fiscal) sau este imposibil de identificat softul instalat în MCC/IF, se sancţionează contribuabilul cu amendă de la 5000 la 15000 de lei, conform art. 254 alin. (1) din Codul fiscal.

Arhiva

 Potrivit pct. 8 lit. e) din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 (elaborată în baza art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997), MCC se consideră în stare de funcţionare dacă sunt îndeplinite următoarele cerinţe: 

 1) modelul MCC este inclus în Registrul unic; 

 2) regimul fiscal este lansat; 

 3) MCC asigură emiterea bonurilor de casă, a benzilor de control, a rapoartelor de închidere zilnică, a rapoartelor periodice etc.; 

 4) suportul de hârtie pe care se tipăresc documentele, precum şi modul de imprimare asigură vizibilitatea şi lizibilitatea lor pe perioada de păstrare; 

 5) MCC imprimă pe documente data calendaristică curentă şi timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real (excepţie făcând devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară /iarnă la ora de iarnă /vară, care nu va depăşi data de 20 noiembrie /aprilie a anului în curs); 

 6) sigiliile furnizorului MCC sunt aplicate în locurile stabilite, valide, nedeteriorate şi elementele de identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate în Registrul asistenţă tehnică; 

 7) numărul de fabricaţie programat în MCC este cel de pe placa de marcaj a MCC şi corespunde celui din cartea tehnică. 

 MCC care se utilizează cu încălcarea a cel puţin uneia dintre cerinţele enumerate se consideră defectată. 

 În cazul în care este neactivată memoria fiscală (nu este lansat regimul fiscal) sau este imposibil de identificat softul instalat în MCC, conform Regulamentului privind mecanismul de ridicare şi verificare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală, se sancţionează contribuabilul cu amendă de 7000 de lei, conform art. 254 alin. (5) din Codul fiscal.

3. (34.3.2) Urmează a fi sancţionat contribuabilul pentru neutilizarea ECC?

În conformitatea cu prevederile art. 254 alin. (1) din Codul fiscal nr. 1163/1997, efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea ECC existent, se sancţionează cu amendă de la 5000 la 15000 de lei.

Arhiva

 În conformitatea cu prevederile art. 254 alin. (2) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea MCC existente se sancţionează cu amendă de 5000 de lei.

4. (34.3.1) Urmează a fi sancţionat contribuabilul pentru efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa ECC?

În conformitate cu prevederile art. 254 alin. (1) din Codul fiscal nr. 1163/1997, efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa ECC în cazul în care actele normative în vigoare prevăd folosirea acestuia, se sancţionează cu amendă de la 5000 la 15000 de lei.

Arhiva

 În conformitatea cu prevederile art. 254 alin. (1) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa MCC, în cazul în care actele normative în vigoare prevăd folosirea ei, se sancţionează cu amendă de 7000 de lei.

Video
Codul fiscal 2021
Panou informativ