Întrebări la ordin
Înapoi
1. (28.15.73)

Va avea obligația agentul economic de eliberare a facturii fiscale electronice (e–Factura) pentru livrarea bunurilor/serviciilor impozabile cu TVA efectuate în cadrul achizițiilor publice, dacă contractul de achiziții publice este încheiat până la data de 01 iulie 2020?

        Potrivit art.117 alin. (12) din Codul fiscal, în redacția Legii pentru modificarea articolului 117 din Codul fiscal nr.90 din 19 iulie 2019 (Monitorul Oficial nr.246-248 din 02 august 2019), începînd cu 1 iulie 2020, la efectuarea livrării impozabile cu TVA în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile alineatului în cauză nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.

       Astfel, subiecții impozabili vor avea obligația de emitere a facturii fiscale în format electronic în adresa cumpărătorilor/beneficiarilor pentru livrarea bunurilor/serviciilor ce se efectuează începînd cu 1 iulie 2020, indiferent de faptul în ce perioadă a fost încheiat contractul de achiziții publice.

       [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii privind modifiarea art.117 din Codul fiscal nr.90 din 19 iulie 2019, în vigoare 01.07.2019]

Arhiva

Are obligația agentul economic de eliberare a facturii fiscale electronice (e–Factura) pentru livrarea bunurilor/serviciilor impozabile cu TVA efectuate în cadrul achizițiilor publice, în cazul când contractul de achiziții publice a fost încheiat până la data de 01 iulie 2019?

 Conform prevederilor art. 117 alin. (12) din Codul fiscal, începînd cu 1 iulie 2019, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile alineatului în cauză nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale. 

 Astfel, subiecții impozabili au obligația de emitere a facturii fiscale în format electronic în adresa cumpărătorilor/beneficiarilor pentru livrarea bunurilor/serviciilor ce se efectuează începînd cu 1 iulie 2019 indiferent de faptul în ce perioadă a fost încheiat contractul de achiziții publice.

2. (28.15.64) Plasat in arhivă.

Arhiva

        Care din normele stabilite în 2 alineate numerotate identic (12) ale articolului 117 din Codul fiscal urmează a fi aplicată?

          În conformitate cu prevederile art.117 alin.(12) din Codul fiscal, în redacția Legii nr.288 din 15 decembrie 2017, în vigoare 01.01.2019, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea în cauză factura fiscală electronică (e-factura), eliberată în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.  Totodată, prin Legea nr.229 din 1 noiembrie 2018, art.117 a fost completat cu un nou alineat (12), conform căruia, începînd cu 1 iulie 2019, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura).

 Prevederile prezentului alineat nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.

 Astfel, se constată un conflict de norme între două prevederi legislative cu aceeaşi forţă juridică. În scopul aplicării conforme a acestor norme urmează a se conduce de prevederile art.7 alin.(3) din Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017 care stabilesc că în cazul în care între două acte normative cu aceeaşi forţă juridică apare un conflict de norme, se aplică prevederile ultimului act normativ adoptat, aprobat sau emis.

 Dat fiind faptul că prevederile alin.(12) din art.117 în redacția Legii nr.229 din 01.11.2018, sunt aprobate prin ultimul act normativ adoptat, acestea se vor aplica în administrarea fiscală.

 Respectiv, prezentarea facturii fiscale electronice (e-factura) cumpărătorului pentru livrările specificate în art.117 alin.(12) din Codul fiscal, în conformitate cu redacția Legii nr.229 din 01.11.2018, este obligatorie începînd cu 1 iulie 2019.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ