Întrebări la ordin
Înapoi
1. (6.6.8.2) Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii?

    Da, în conformitate cu art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate: 

      a)să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate la art. 295;

      b) să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv;  

      c)să prevadă înlesniri pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei.

Arhiva

 Da, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, poate să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate, inclusiv să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv şi să prevadă înlesniri pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei (art. 296 din Codul fiscal).

2. (6.6.8.1)

Cine este scutit de plata taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

       Potrivit prevederilor art. 295 din Codul fiscal, de plata taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sunt scutite: 

        - autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile; 

       - misiunile diplomatice și alte misiuni asimilate acestora, precum și organizațiile internaționale, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte; 

     - Banca Națională a Moldovei; 

     - persoanele care practică activități de pompe funebre și acordă servicii similare, inclusiv care confecționează sicrie, coroane, flori false, ghirlande; 

    - persoanele fizice care desfășoară activități independente în cadrul piețelor create în condiţiile art.12 din Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior; 

     - proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției, conform legislației; 

     - subiecţii care desfăşoară activităţi conform cap. 103 din titlul II al Codului fiscal (persoane fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse de fitotehnie și/sau horticultură, și/sau de obiecte al regnului vegetal).  

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Arhiva

 Potrivit prevederilor art. 295 din Codul fiscal, de plata taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sunt scutite:

 - autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile;

 - misiunile diplomatice și alte misiuni asimilate acestora, precum și organizațiile internaționale, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;

 - Banca Națională a Moldovei;

 - persoanele care practică activități de pompe funebre și acordă servicii similare, inclusiv care confecționează sicrie, coroane, flori false, ghirlande;

 - persoanele fizice care desfășoară activități independente în cadrul pieţelor create în condiţiile art.12 din Legea nr.231/2010 cu privire la comerţul interior;

 - proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției, conform legislației.

 [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 295 lit. g1) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018).

        Potrivit prevederilor art. 295 din Codul fiscal, de plata taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sunt scutite:

         - autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile;

         - misiunile diplomatice și alte misiuni asimilate acestora, precum și organizațiile internaționale, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;

         -  Banca Națională a Moldovei;

         - persoanele care practică activități de pompe funebre și acordă servicii similare, inclusiv care confecționează sicrie, coroane, flori false, ghirlande;

         - persoanele fizice care desfășoară activități independente;

         - proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției, conform legislației.

         [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 295 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

        (în vigoare pînă la data 01.01.2017)

        Cine sunt scutiţi de plata taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială ?

        De plata taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială sunt scutite următoarele categorii de persoane: - autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile; - misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; - Banca Naţională a Moldovei; - persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande, --proprietetării sau deţinătorii bunurilor rechiziţinate in interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei. (art. 295 Codul fiscal);

3. (6.6.6.2)

Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii în bugetele locale și pentru prezentarea dării de seamă?

     Potrivit art. 298 alin. (1) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale și pentru prezentarea dării de seamă la taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii revine contribuabililor.

Arhiva

        Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii în bugetele unităților administrativ-teritoriale și pentru prezentarea dării de seamă?

       Potrivit prevederilor art. 298 alin. (1) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii în bugetele unităților administrativ-teritoriale și pentru prezentarea dării de seamă îi revine subiectului impunerii cu taxa respectivă.

 [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale conform art.298 alin.(1) din Codul fiscal].

        Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii în bugetele unităților administrativ-teritoriale și pentru prezentarea dării de seamă?

       Potrivit prevederilor art. 298 alin. (1) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii în bugetele unităților administrativ-teritoriale și pentru prezentarea dării de seamă îi revine subiectului impunerii cu taxa respectivă.

 [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale conform art.298 alin.(1) din Codul fiscal].

        Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii în bugetele unităților administrativ-teritoriale și pentru prezentarea dării de seamă?

       Potrivit prevederilor art. 298 alin. (1) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii în bugetele unităților administrativ-teritoriale și pentru prezentarea dării de seamă îi revine subiectului impunerii cu taxa respectivă.

 [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale conform art.298 alin.(1) din Codul fiscal].

        Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială?

        Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială revine contribuabililor - subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială (art. 298 alin. (1) Codul fiscal).

4. (6.6.6.1)

Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii?

     Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar la contul trezorerial de venituri al bugetului local (art. 294 alin. (1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal). 

     Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune( art. 292 alin. (1) din Codul fiscal).

Arhiva

 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administartiv-teritoriale (art.292 alin.(1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal).

 Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune.

 Subiecţii impunerii plătesc taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale (art. 294 alin. (1) din Codul fiscal).

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 292 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 64 din 11.04.2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 104-141 din 01.05.2014 )]

        Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială se achită trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administartiv-teritoriale. Anexa la Titlul VII Codul fiscal). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa o dată în an, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art.292 alin. (1) Codul fiscal).

5. (6.5.8.2) Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei de aplicare a simbolicii locale?

 Da, în conformitate cu art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate: 
         a)să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate la art. 295;
      b) să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv.

Arhiva

Da, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, poate să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate, inclusiv să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv şi să prevadă înlesniri pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei (art. 296 Codul fiscal).

6. (6.5.8.1)

Cine sunt scutiţi de plata taxei de aplicare a simbolicii locale?

      Potrivit art. 295 al Codului fiscal, de plata taxei de aplicare a simbolicii locale sunt scutiți:  

       - autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;  

      -misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; 

    - Banca Naţională a Moldovei; 

     - proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate in interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei; 

     - subiecţii care desfăşoară activităţi conform cap. 103 din titlul II al Codului fiscal (persoane fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse de fitotehnie și/sau horticultură, și/sau de obiecte al regnului vegetal).  

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Arhiva

Conform art. 295 al Codului fiscal, de plata taxei de aplicare a simbolicii locale sunt scutite următoarele categorii de persoane: - autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile; - misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; - Banca Naţională a Moldovei; - proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate in interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei. (art. 295 Codul fiscal).

7. (6.5.6.3)

Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa de aplicare a simbolicii locale?

       În conformitate cu prevederile art. 298 alin. (1) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale și pentru prezentarea dării de seamă la taxa de aplicare a simbolicii locale revine contribuabililor.

Arhiva

        Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa de aplicare a simbolicii locale?

        Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa de aplicare a simbolicii locale revine contribuabililor - subiecţi ai impunerii cu taxa de aplicare a simbolicii locale (art. 298 alin. (1) Codul fiscal).

8. (6.5.6.1)

Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa de aplicare a simbolicii locale?

    Taxa de aplicare a simbolicii locale se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar la contul trezorerial de venituri al bugetului local (art. 294 alin. (1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal). 

    Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune(art. 292 alin. (1) din Codul fiscal).

Arhiva

 Taxa de aplicare a simbolicii locale se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale (art.292 alin.(1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal).

 Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune.

 Subiecţii impunerii plătesc taxa de aplicare a simbolicii locale a licitaţiilor şi loteriilor la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale (art. 294 alin. (1) din Codul fiscal).

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 292 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 64 din 11.04.2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 104-141 din 01.05.2014 )]

        Taxa de aplicare a simbolicii locale se achită de către contribuabili trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale. ( Anexa la Titlul VII Codul fiscal). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa o dată în an, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune. (art.292 alin. (1) Codul fiscal)

9. (6.4.8.2) Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei de amplasare a publicităţii?

 Da, în conformitate cu art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate: 
 a)să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate la art. 295;
 b) să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv.

Arhiva

 Da, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, poate să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate, inclusiv să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv şi să prevadă înlesniri pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei (art. 296 Codul fiscal).

10. (6.4.8.1) Cine este scutit de plata taxei de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?

     Potrivit prevederilor art. 295 din Codul fiscal, de taxa pentru plasare a publicității sunt scutite: 

         - autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile; 

       - misiunile diplomatice și alte misiuni asimilate acestora, precum și organizațiile internaționale, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte; 

         - Banca Națională a Moldovei;

     - producătorii și difuzorii de publicitate socială și de publicitate plasată pe trimiterile poștale; 

     - proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției; 

      - subiecţii care desfăşoară activităţi conform cap. 103 din titlul II al Codului fiscal (persoane fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse de fitotehnie și/sau horticultură, și/sau de obiecte al regnului vegetal).  

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Arhiva

 Potrivit prevederilor art. 295 din Codul fiscal, de taxa pentru plasare a publicității sunt scutite:

 - autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile;

 - misiunile diplomatice și alte misiuni asimilate acestora, precum și organizațiile internaționale, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;

 - Banca Națională a Moldovei;

 - producătorii și difuzorii de publicitate socială și de publicitate plasată pe trimiterile poștale;

 - proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției.

 [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.295 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]

        De plata taxei de amplasare a publicităţii sunt scutite următoarele categorii de persoane: - autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile; - misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; - Banca Naţională a Moldovei; - producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale (art. 295 Codul fiscal).

11. (6.4.1.6) .

Arhiva

        În ce condiţii se admite amplasarea publicităţii exterioare?


        Amplasarea publicităţii exterioare se admite cu permisiunea organului respectiv al administraţiei publice locale, coordonată în prealabil cu: - subdiviziunea teritorială a Poliţiei Rutiere a Ministerului Afacerilor Interne; - organul teritorial al Direcţiei Drumurilor, în cazul amplasării publicităţii pe arterele rutiere din afara localităţilor; - organul respectiv de conducere al Căii Ferate din Moldova, în cazul amplasării publicităţii în zona de expropriere a căii ferate (art. 16 alin. (2) al Legii nr. 1227-XIII din 27.06.1997).

        În ce condiţii se admite amplasarea publicităţii exterioare?


        Amplasarea publicităţii exterioare se admite cu permisiunea organului respectiv al administraţiei publice locale, coordonată în prealabil cu: - subdiviziunea teritorială a Poliţiei Rutiere a Ministerului Afacerilor Interne; - organul teritorial al Direcţiei Drumurilor, în cazul amplasării publicităţii pe arterele rutiere din afara localităţilor; - organul respectiv de conducere al Căii Ferate din Moldova, în cazul amplasării publicităţii în zona de expropriere a căii ferate (art. 16 alin. (2) al Legii nr. 1227-XIII din 27.06.1997).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ