Întrebări la ordin
Înapoi
1. (28.21.33)

Arhiva

        Are dreptul plătitorul TVA la deducerea TVA în baza facturii fiscale primite de la furnizorul care a procurat-o în modul stabilit de la organul autorizat, dar a fost înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale mai târziu de termenul stabilit de art.1181 al Codului fiscal?

         În conformitate cu art. 102 alin. (16) din Codul fiscal, în cazul în care furnizorul mărfurilor, serviciilor nu a înregistrat factura fiscală eliberată în Registrul general electronic al facturilor fiscale sau a înregistrat-o cu depășirea termenului stabilit la art.1181 alin.(11), cumpărătorul (beneficiarul) va avea dreptul la deducerea sumei TVA în condițiile stabilite de prezentul articol, cu informarea Serviciului Fiscal de Stat, în modul și în termenul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, despre nerespectarea de către furnizor a prevederilor art.1181.

 Modul și termenul, conform cărora cumpărătorul trebuie să informeze organului fiscal despre nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 1181 din Codul fiscal pentru a obține dreptul la deducerea a TVA aferentă facturii fiscale în cauză, este stabilit în ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1388 din 20.082013, cu modificările ulterioare efectuate prin ordinul nr.1324 din 11.09.2014 (Monitorul Oficial 275-281/1353, 19.09.2014).

     Astfel, pentru a obține dreptul la deducerea TVA aferentă facturii fiscale care nu a fost înregistrată de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale sau a fost înregistrată cu depășirea termenului stabilit, cumpărătorul va prezenta la organul fiscal anexa la declarația privind TVA în care sunt reflectate facturile fiscale pasibile înregistrării în Registrul General Electronic al Facturilor Fiscale.

   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Are dreptul plătitorul TVA la trecerea în cont a TVA în baza facturii fiscale primite de la furnizorul care a procurat-o în modul stabilit de la organul autorizat, dar a fost înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale mai tîrziu de termenul stabilit de art.1181 al Codului fiscal?

          În conformitate cu art. 102 alin. (10) din Codul fiscal, în cazul în care furnizorul mărfurilor, serviciilor nu a înregistrat factura fiscală eliberată în Registrul general electronic al facturilor fiscale sau a înregistrat-o cu depăşirea termenului de 10 zile lucrătoare de la data eliberării stabilit în art. 1181 alin. (11) din Codul fiscal, cumpărătorul va avea dreptul la trecerea în cont a sumei TVA cu condiția că va informa organului fiscal în modul şi termenul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, despre nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 1181 din Codul fiscal. 

 Modul şi termenul, conform cărora cumpărătorul trebuie să informeze organului fiscal despre nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 1181 din Codul fiscal pentru a obține dreptul la trecerea în cont a TVA aferentă facturii fiscale în cauză, este stabilit în ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1388 din 20.082013, cu modificările ulterioare efectuate prin ordinul nr.1324 din 11.09.2014 (Monitorul Oficial 275-281/1353, 19.09.2014).

 Astfel, pentru a obține dreptul la trecerea în cont a TVA aferentă facturii fiscale care nu a fost înregistrată de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale sau a fost înregistrată cu depășirea termenului stabilit, cumpărătorul va prezenta la organul fiscal anexa la declarația privind TVA în care sînt reflectate facturile fiscale pasibile înregistrării în Registrul General Electronic al Facturilor Fiscale.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinul cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr.1388 din 20.08.2013 nr. 1324 din 11.09.2014 Monitorul Oficial nr.275-281/1353 din 19.09.2014 , publicată în Monitorul Oficial nr.275-281/1353 din 19.09.2014]

În conformitate cu art. 102 alin. (10) din Codul fiscal, la apariţia condiţiilor stabilite la art.1181 din Codul menţionat, subiectul impozabil este în drept să treacă în cont suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată furnizorului pe valorile materiale, serviciile procurate pe teritoriul ţării numai în cazul în care factura fiscală este înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale. În cazul în care furnizorul mărfurilor, serviciilor nu a înregistrat factura fiscală eliberată în Registrul general electronic al facturilor fiscale sau a înregistrat-o cu depăşirea termenului stabilit de art. 1181 alin. (11) din Codul fiscal, cumpărătorul va avea dreptul la trecerea în cont a sumei TVA în condiţiile stabilite de articolul dat, cu informarea organului fiscal în modul şi termenul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, despre nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 1181 din Codul fiscal.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 1 pct. 1 din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 172 din 12.07.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 173-176 (4491-4494) din 09.08.2013, în vigoare de la 14.09.2012]

Art.102 alin.(10) al Codului fiscal stabileşte dreptul subiectului impozabil la trecerea în cont a sumei T.V.A. achitată sau care urmează a fi achitată furnizorului pe valorile materiale, serviciile procurate pe teritoriul ţării numai în cazul în care, la apariţia condiţiilor stabilite la art.1181, factura fiscală este înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale. Respectiv, suma T.V.A. aferentă facturii fiscale care este înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale, cu încălcarea condiţiilor stabilite la art.1181 nu se permite la trecerea în cont.

2. (28.21.23)

Urmează a fi determinată prorata la momentul efectuării livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere, pentru procurările care au fost efectuate în anul precedent, sau de până la înregistrarea în calitate de plătitor al TVA?

       Potrivit prevederilor art. 102 alin. (3)-(4) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sunt folosite pentru efectuarea livrărilor impozabile și scutite de TVA fără drept de deducere se deduce dacă se referă la livrările impozabile. 

       Mărimea deducerii sumei TVA se determină lunar prin aplicarea proratei față de suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sunt utilizate pentru efectuarea livrărilor impozabile, precum și celor scutite de TVA fără drept de deducere. 

      Prorata definitivă se determină în modul descris mai sus și se aproximează, conform regulilor matematice, până la două semne după virgulă la completarea declarației privind TVA pentru ultima perioadă fiscală a anului și se bazează pe indicatorii anuali ai livrărilor. 

        Astfel, prorata se aplică doar față de suma TVA aferentă procurărilor efectuate în anul corespunzător, destinate efectuării livrărilor atât impozabile cât și scutite de TVA fără drept de deducere, fără a fi prevăzută posibilitatea aplicării acesteia față de procurările efectuate în anii precedenți, sau față de procurările realizate de până la înregistrarea în calitate de plătitor al TVA. 

      [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.171 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

Arhiva

 Potrivit prevederilor art. 102 alin. (3)-(4) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sunt folosite pentru efectuarea livrărilor impozabile și scutite de TVA fără drept de deducere se deduce dacă se referă la livrările impozabile.

 Mărimea deducerii sumei TVA se determină lunar prin aplicarea proratei față de suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sunt utilizate pentru efectuarea livrărilor impozabile, precum și celor scutite de TVA fără drept de deducere.

  Prorata definitivă se determină în modul descris mai sus și se aproximează, conform regulilor matematice, până la un semn după virgulă la completarea declarației privind TVA pentru ultima perioadă fiscală a anului și se bazează pe indicatorii anuali ai livrărilor.

  Astfel, prorata se aplică doar față de suma TVA aferentă procurărilor efectuate în anul corespunzător, destinate efectuării livrărilor atât impozabile cât și scutite de TVA fără drept de deducere, fără a fi prevăzută posibilitatea aplicării acesteia față de procurările efectuate în anii precedenți, sau față de procurările realizate de până la înregistrarea în calitate de plătitor al TVA.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Urmează a fi determinată prorata la momentul efectuării livrărilor scutite de TVA, pentru procurările care au fost efectuate în anul precedent, sau de pînă la înregistrarea în calitate de plătitor al TVA?

         Potrivit prevederilor art. 102 alin. (3) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor atît impozabile, cît şi scutite de TVA se trece în cont dacă se referă la livrările impozabile. Marimea trecerii în cont a TVA se determină lunar prin aplicarea proratei faţă de suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt utilizate pentru efectuarea livrărilor atît impozabile, cît şi scutite de TVA. Prorata definitivă se determină în modul menţionat la completarea Declaraţiei privind TVA pentru ultima perioada fiscală a anului şi se bazează pe indicatorii anuali ai livrărilor. Astfel, prorata se aplică doar faţă de suma TVA aferentă procurărilor efectuate în anul corespunzător, destinate efectuării livrărilor atît impozabile cît şi scutite de TVA, fară a fi prevazută posibilitatea aplicării acesteia faţă de procurările efectuate în anii precedenţi, sau faţă de procurările realizate de pînă la înregistrarea în calitate de plătitor al TVA.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ