Întrebări la ordin
Înapoi
1. (28.21.54)

Când are loc ajustarea sumelor TVA pentru valorile materiale procurate raportate anterior la costuri sau la cheltuieli, pentru stocurile de mărfuri rămase în cazul în care conform legislației a fost modificat regimul fiscal din scutit de TVA fără drept de deducere în impozabil?

        Conform art.102 alin.(7) din Codul fiscal, sumele TVA raportate la costuri sau la cheltuieli pe mărfurile, serviciile procurate se deduc în cazul modificării regimului fiscal pentru livrarea mărfurilor, serviciilor în procesul desfășurării activității de întreprinzător din scutit de TVA fără drept de deducere în impozabil. 

        Se deduc sumele TVA în mărimea atribuită anterior la costuri sau la cheltuieli pentru stocurile de mărfuri rămase, iar pentru mijloacele fixe și imobilizările necorporale supuse amortizării – în mărimea sumei TVA aferente valorii contabile, fără a lua în considerare valoarea reevaluată. 

        Deducerea sumelor TVA în cazul modificării regimului fiscal se efectuează în perioada fiscală în care a avut loc modificarea regimului fiscal din livrare scutită de TVA fără drept de deducere în livrare impozabilă.

Arhiva

         Când are loc ajustarea sumelor TVA pentru valorile materiale procurate raportată anterior la costuri sau la cheltuieli, pentru stocurile de mărfuri ramase în cazul în care conform legislației a fost modificat regimul fiscal din scutit de TVA fără drept de deducere în impozabil?

        Conform art.102 alin.(7) din Codul fiscal, sumele TVA raportate la costuri sau la cheltuieli pe mărfurile, serviciile procurate se deduc în cazul modificării regimului fiscal pentru livrarea mărfurilor, serviciilor în procesul desfășurării activității de întreprinzător din scutit de TVA fără drept de deducere în impozabil sau în cazul schimbării destinației utilizării mărfurilor pentru efectuarea livrărilor impozabile în locul livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere.

        Se deduc sumele TVA în mărimea atribuită anterior la costuri sau la cheltuieli pentru stocurile de mărfuri rămase, iar pentru mijloacele fixe și imobilizările necorporale supuse amortizării – în mărimea sumei TVA aferente valorii contabile, fără a lua în considerare valoarea reevaluată. Deducerea sumelor TVA în cazul modificării regimului fiscal se efectuează în perioada fiscală în care a avut loc modificarea regimului fiscal din livrare scutită de TVA fără drept de deducere în livrare impozabilă.

        Deducerea sumelor TVA în cazul schimbării destinației utilizării mărfurilor se efectuează la momentul utilizării mărfurilor în calitate de materie primă, materiale sau mijloc fix pentru efectuarea livrărilor impozabile în locul livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere.

        Astfel, în cazul în care conform legislației, a fost modificat regimul fiscal din scutite de TVA fără drept de deducere în impozabil, ajustarea sumelor TVA în mărimea raportată anterior la costuri sau la cheltuieli pentru stocurile de mărfuri ramase se efectuează în perioada fiscală imediat următoare celei în care a fost modificat regimul fiscal.

 [Modificareîn Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea șicompletarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare01.01.2018].

        Cînd are loc ajustarea sumelor TVA pentru valorile materiale procurate raportată anterior la costuri sau la cheltuieli, pentru stocurile de mărfuri ramase în cazul în care conform legislației a fost modificat regimul fiscal din scutit în impozabil?

          Conform art.102 alin.(33) din Codul fiscal, sumele TVA raportate la costuri sau la cheltuieli pe mărfurile, serviciile procurate se trec în cont la modificarea regimului fiscal pentru livrarea mărfurilor, serviciilor în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător din scutit de T.V.A. în impozabil.

 Se trec în cont sumele TVA în mărimea atribuită anterior la costuri sau la cheltuieli pentru stocurile de mărfuri rămase, iar pentru activele materiale şi nemateriale supuse uzurii – în mărimea sumei TVA aferente valorii contabile, fără a lua în considerare valoarea reevaluată.

 Trecerea în cont a sumelor TVA se efectuează în perioada fiscală imediat următoare celei în care a fost modificat regimul fiscal.

 Astfel, în cazul în care conform legislației, a fost modificat regimul fiscal din scutit în impozabil, ajustarea sumelor TVA în mărimea raportată anterior la costuri sau la cheltuieli pentru stocurile de mărfuri ramase se efectuează în perioada fiscală imediat următoare celei în care a fost modificat regimul fiscal.

2. (28.21.53)

Când are loc ajustarea sumelor TVA pentru valorile materiale procurate atribuite anterior la deducere, pentru stocurile de mărfuri rămase în cazul în care conform legislației a fost modificat regimul fiscal din impozabil în scutit de TVA fără drept de deducere?

        Conform art.102 alin. (6) din Codul fiscal, sumele T.V.A. deduse de subiectul impozabil pe mărfurile, serviciile procurate se exclud din deducere şi se raportează la costuri sau la cheltuieli în cazul modificării regimului fiscal pentru livrarea mărfurilor, serviciilor în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător din impozabil în scutit de T.V.A. fără drept de deducere. 

        Din deducere se exclud sumele T.V.A. în mărimea atribuită anterior la deducere pentru stocurile de mărfuri rămase, iar pentru mijloacele fixe şi imobilizările necorporale supuse amortizării – în mărimea sumei T.V.A. aferente valorii contabile, fără a lua în considerare valoarea reevaluată. 

        Sumele T.V.A. care se exclud din deducere în conformitate cu prezentul alineat se raportează la costuri sau la cheltuieli. 

        Raportarea sumelor T.V.A. la costuri sau la cheltuieli în cazul modificării regimului fiscal se efectuează în perioada fiscală în care a avut loc modificarea regimului fiscal din livrare impozabilă în livrare scutită de T.V.A. fără drept de deducere.

Arhiva

        Conform art.102 alin. (7) din Codul fiscal, sumele TVA raportate la costuri sau la cheltuieli pe mărfurile, serviciile procurate se deduc în cazul modificării regimului fiscal pentru livrarea mărfurilor, serviciilor în procesul desfășurării activității de întreprinzător din scutit de TVA fără drept de deducere în impozabil sau în cazul schimbării destinației utilizării mărfurilor pentru efectuarea livrărilor impozabile în locul livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere.

        Se deduc sumele TVA în mărimea atribuită anterior la costuri sau la cheltuieli pentru stocurile de mărfuri rămase, iar pentru mijloacele fixe și imobilizările necorporale supuse amortizării – în mărimea sumei TVA aferente valorii contabile, fără a lua în considerare valoarea reevaluată.

        Deducerea sumelor TVA în cazul modificării regimului fiscal se efectuează în perioada fiscală în care a avut loc modificarea regimului fiscal din livrare scutită de TVA fără drept de deducere în livrare impozabilă.

        Deducerea sumelor TVA în cazul schimbării destinației utilizării mărfurilor se efectuează la momentul utilizării mărfurilor în calitate de materie primă, materiale sau mijloc fix pentru efectuarea livrărilor impozabile în locul livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Cînd are loc ajustarea sumelor TVA pentru valorile materiale procurate atribuite anterior la trecerea în cont, pentru stocurile de mărfuri ramase în cazul în care conform legislației a fost modificat regimul fiscal din impozabil în scutit?

  Conform art.102 alin. (32) din Codul fiscal, sumele TVA trecute în cont de subiectul impozabil pe mărfurile, serviciile procurate se exclud din trecerea în cont şi se raportează la cheltuieli în cazul modificării regimului fiscal pentru livrarea mărfurilor, serviciilor în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător din impozabil în scutit de TVA.

 Din trecerea în cont se exclud sumele TVA în mărimea atribuită anterior la trecerea în cont pentru stocurile de mărfuri rămase, iar pentru activele materiale şi nemateriale supuse uzurii – în mărimea sumei TVA aferente valorii contabile, fără a lua în considerare valoarea reevaluată.

 Sumele TVA care se exclud din trecerea în cont în conformitate cu prezentul alineat nu se includ în costul mărfurilor, serviciilor, inclusiv al activelor materiale şi nemateriale supuse uzurii, ci se raportează la cheltuieli.

  Raportarea sumelor TVA la cheltuieli se efectuează în perioada fiscală imediat următoare celei în care a fost modificat regimul fiscal.

 Astfel, în cazul în care conform legislației, a fost modificat regimul fiscal din impozabil în scutit, ajustarea sumelor TVA atribuite anterior la trecerea în cont pentru stocurile de mărfuri ramase se efectuează în perioada fiscală imediat următoare celei în care a fost modificat regimul fiscal.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ