Întrebări la ordin
Înapoi
1. (6.2.2.8)

Care este modul de calculare a taxei pentru amenajarea teritoriului, în cazul în care aceeași persoana este angajată prin cumul la două sau mai multe întreprinderi?

Fiecare întreprindere calculează taxa pentru amenajarea teritoriului pornind de la baza impozabilă a întreprinderii sale.

Obiectul impunerii (baza impozabilă) la taxa pentru amenajarea teritoriului reprezintă numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi, suplimentar:

– în cazul întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) – fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul şi membrii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);

– în cazul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei – numărul de persoane abilitate prin lege pentru desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei; (lit. a) alin.(1) art.291 din Codul fiscal, și lit. a) col.2 din Anexa la Titlul VII CF).

Conform prevederilor alin. 10) și 101) art. 288 din Codul fiscal, persoanele care prestează muncă prin cumul (cumularzii externi), nu se includ în efectivul de salariați, și, prin urmare, în numărul mediu de salariaţi determinat în funcţie de indicii numărului scriptic pentru perioada de raportare.

Arhiva

Fiecare întreprindere calculează taxa pentru amenajarea teritoriului pornind de la baza impozabilă a întreprinderii sale.
Persoanele care prestează munca prin cumul, înscrise în liste distincte ale cumularzilor (cumularzii externi), nu se includ în numărul scriptic al întreprinderii și în efectivul de salariați pentru o perioada gestionară.
Totodată, în cazul în care cumularzii externi sunt în același timp și fondatori ai întreprinderilor, ei se includ în baza impozabilă a acestora.
Prin urmare, persoana care este în același timp și cumulard și fondator la mai multe întreprinderi, aceasta persoana va fi inclusă în baza impozabilă a fiecărei întreprinderi.

 Fiecare întreprindere calculează taxa pentru amenajarea teritoriului pornind de la baza impozabilă a întreprinderii sale.
 Persoanele care prestează munca prin cumul, înscrise în liste distincte ale cumularzilor (cumularzii externi), nu se includ în numărul scriptic al întreprinderii și în efectivul de salariați pentru o perioada gestionară.
 Totodată, în cazul în care cumularzii externi sunt în același timp și fondatori ai întreprinderilor, ei se includ în baza impozabilă a acestora.
 Prin urmare, persoana care este în același timp și cumulard și fondator la mai multe întreprinderi, aceasta se include în baza impozabilă a acestora.
 [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 288 pct. 101) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]

        Faptul că una și aceiași persoană activează prin cumul la două sau mai multe întreprinderi, nu modifică modul de calculare a taxei pentru amenajarea teritoriului. Fiecare întreprindere calculează taxa pentru amenajarea teritoriului reieșind din baza impozabilă a întreprinderii sale. Respectiv, în cazul în care una și aceiași persoană activează prin cumul la mai multe întreprinderi și, concomitent, este și fondator al acestora, fiecare întreprindere în parte are obligația de a include această persoană în baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului (anexa la titlul VII al CF).

2. (6.11.7.1)

Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru parcare?

Darea de seamă la taxa pentru parcare se prezintă trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar. (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).

Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa data.

Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF18”, aprobat prin Ordin SFS nr. 456 din 08.09.2018 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF18)”. (art.292 alin. (1) Codul fiscal).

Arhiva

 Darea de seamă la taxa pentru parcare se prezintă trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar. (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).
 Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa data.
 Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14)”. (art.292 alin. (1) Codul fiscal).

        Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru parcare? 

        Darea de seamă la taxa pentru parcare se prezintă trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII Codul fiscal). Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa data. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului " Forma UNIF 07", aprobat prin Ordin IFPS nr. 440 din 12.07.2007 " Privind aprobarea Declaraţiei ( darea de seamă unificată) (art.292 alin. (1) Codul fiscal).

3. (6.8.6.1)

Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru cazare?

Darea de seamă la taxa pentru cazare se prezintă trimestrial, în termen de pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).

Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, achită taxa o dată în an, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune.

Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF18”, aprobat prin Ordin SFS nr. 456 din 08.09.2018 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF18). (art.292 alin. (1) Codul fiscal)

Arhiva

 Darea de seamă la taxa pentru cazare se prezintă trimestrial, în termen de pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (Anexa la Titlul VII Codul fiscal). 
 Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, achită taxa o dată în an, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune. 
 Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14). (art.292 alin. (1) Codul fiscal)

        Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru cazare? 

        Darea de seamă la taxa pentru cazare se prezintă trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII Codul fiscal). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa o dată în an, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune. (art.292 alin. (1) Codul fiscal)

4. (6.5.7.1)

Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscală la taxa de aplicare a simbolicii locale?

Darea de seamă la taxa de aplicare a simbolicii locale se prezintă trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).

Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa data.

Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF18”, aprobat prin Ordin SFS nr. 456 din 08.09.2018 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF18). (art.292 alin. (1) Codul fiscal)

Arhiva

 Darea de seamă la taxa de aplicare a simbolicii locale se prezintă trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar (Anexa la Titlul VII Codul fiscal). 
 Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa data. 
 Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14). (art.292 alin. (1) Codul fiscal)

        Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscală la taxa de aplicare a simbolicii locale? 

        Darea de seamă la taxa de aplicare a simbolicii locale se prezintă trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul gestionar (Anexa la Titlul VII Codul fiscal). Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa data. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului " Forma UNIF 07", aprobat prin Ordin IFPS nr. 440 din 12.07.2007 " Privind aprobarea Declaraţiei ( darea de seamă unificată) (art.292 alin. (1) Codul fiscal)

5. (6.4.7.1)

Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?

Darea de seamă la taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei) prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin rețelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepția TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor) se prezintă trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (Anexa la Titlul II Codul fiscal).

 Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa data.

Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF18”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 456 din 08.09.2018 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF18). (art.292 alin. (1) Codul fiscal)

Arhiva

 Darea de seamă la taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei) prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin rețelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepția TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor) se prezintă trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (Anexa la Titlul II Codul fiscal). 
 Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa data. 
 Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14). (art.292 alin. (1) Codul fiscal)

        Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa de amplasare a publicităţii? 

        Darea de seamă la taxa de amplasare a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice,reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace se prezintă trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul II Codul fiscal). Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa data. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului " Forma UNIF 07", aprobat prin Ordin IFPS nr. 440 din 12.07.2007 " Privind aprobarea Declaraţiei ( darea de seamă unificată). (art.292 alin. (1) Codul fiscal)

6. (6.2.6.8)

Cum se completează formularul dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF18)?

Darea de seamă fiscală unificată (Declarație) (Forma UNIF18) se completează conform anexei nr. 2 Modul de completare a Dării de seamă fiscale unificate (Declaraţiei) (Forma UNIF18) la Ordinul SFS nr. 456 din 08.09.2018.

Arhiva

 Cum se completează formularul dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14)?

Darea de seamă fiscală unificată (Declarație) (Forma UNIF14) se completează conform anexei nr. 2 Modul de completare a Dării de seamă fiscale unificate (Declaraţiei) (Forma UNIF14) la Ordinul IFPS nr. 1804 din 30.12.2014.
 (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1804 din 30.12.2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declaraţie) (Forma UNIF14) publicat în Monitorul Oficial nr. 11-21/115 din 23.01.2015)

        Cum se completează formularul dării de seamă unificate "Forma UNIF-07", prezentată de către întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA?

        Darea de seamă unificată "Forma UNIF07" se completează în modul expus în Anexa nr. 2 "Modul de completare a Declaraţiei (Dare de seamă unificată) (Forma UNIF 07)" la Ordinul IFPS nr. 440 din 12.07.2007 "Privind aprobarea Declaraţiei (darea de seamă unificată).

7. (6.2.6.3)

În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului?

Darea de seamă pe taxele locale, care include și taxa pentru amenajarea teritoriului, se prezintă în baza formularului Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20.12.2012.

 Întreprinzătorul individual, gospodăria țărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă o dare de seamă fiscală unificată, care cuprinde şi taxa pentru amenajarea teritoriului. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF18”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 456 din 08.09.2018.

Arhiva

 Darea de seamă pe taxele locale, care include și taxa pentru amenajarea teritoriului, se prezintă în baza formularului Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20.12.2012.
 Întreprinzătorul individual, gospodăria țărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă o dare de seamă fiscală unificată, care cuprinde şi taxa pentru amenajarea teritoriului. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1804 din 30.12.2014.
 (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1603 din 20.12.2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi a instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial nr. 273-279/1701 din 28.12.2012 și în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1804 din 30.12.2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declaraţie) (Forma UNIF14) publicat în Monitorul Oficial nr. 11-21/115 din 23.01.2015)

        Darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului se prezintă în baza formularului "Forma TAT 07", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 488 din 20.08.2007. Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, prezintă o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa pentru amenajarea teritoriului (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal). Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului "Forma UNIF 07", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 440 din 12.07.2007 (art.292 alin.(1) al Codului fiscal).

8. (6.2.6.2)

Cînd se prezintă darea de seamă fiscală pe taxa pentru amenajarea teritoriului?

Darea de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului se prezintă de către contribuabili (cu excepția întreprinzătorilor individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA) trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII al Codului fiscal, pct. 9. subpct. 6) al Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20.12.2012).

  Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată Forma UNIF18, care cuprinde și taxa pentru amenajarea teritoriului.

  Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF18”, aprobat prin Ordin SFS nr. 456 din 08.09.2018 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF18). (art. 292 alin. (1) al Codului Fiscal).

Arhiva

 Darea de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului se prezintă de către contribuabili (cu excepția întreprinzătorilor individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA) trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII al Codului fiscal, pct. 9. subpct. 6) al Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20.12.2012). 
 Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată Forma UNIF14, care cuprinde și taxa pentru amenajarea teritoriului. 
 Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14). (art. 292 alin. (1) al Codului Fiscal).

        Cînd se prezintă darea de seamă fiscală pe taxa pentru amenajarea teritoriului? 

        Darea de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului se prezintă de către contribuabili (cu excepţia întreprinzătorilor individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA) trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII al Codului fiscal, pct. 4.1.1 al Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 79 din 28.04.2006). Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa pentru amenajarea teritoriului (art. 292 alin. (1) al Codului Fiscal).

9. (28.23.6)

Cum se vor reflecta în Declaraţia privind TVA, serviciile importate şi TVA aferentă acestora?

        Potrivit Modului stabilit de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25.10.2012, subiecții impunerii cu TVA reflectă importul de servicii și TVA aferent lor achitată la buget în boxele 7,8, 14, 15 și 20 ale Declarației privind TVA. 

         Persoanele care nu sînt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, dar importă servicii și/sau care procură mărfuri, servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar și conform legislaţiei au obligaţia de a achita taxa pe valoarea adăugată, prezintă la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de deservire acestea sunt înregistrate Declaraţia privind TVA, cu completarea boxelor 7, 8, şi 20.

Arhiva

 Potrivit Modului stabilit de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25.10.2012, subiecții impunerii cu TVA reflectă importul de servicii și TVA aferent lor achitată la buget în boxele 7,8, 14, 15 și 20 ale Declarației privind TVA. 
 Persoanele care nu sînt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, dar importă servicii și/sau care procură mărfuri, servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar și conform legislaţiei au obligaţia de a achita taxa pe valoarea adăugată, prezintă inspectoratelor fiscale de stat teritoriale de la locul de înregistrare Declaraţii privind TVA, cu completarea boxelor 7, 8, 10, 11 şi 20.


  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinul IFPS „Despre aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a declaraţiei privind TVA” nr. 1164 din 25.10.2012]

        Cum se va reflecta în Declaraţia privind TVA, suma pentru serviciile importate şi TVA aferent acestora? 

        Valoarea serviciilor importate se va reflecta în boxa 7 din Declaraţia privind TVA „Import de servicii”, iar în boxa 8 se va indica suma TVA calculată de la valoarea serviciilor, reflectate în boxa 7.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ