Ordine
Înapoi
Ordin SFS nr.317 din 26.06.2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare .și circulație a facturilor fiscale electronice ,,e-Factura”
Nr. 317 din 26.06.2020
versiunea PDF
Ordinul SFS nr.134 din 30.05.2017 cu privire la aprobarea cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, şi a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere
Nr. 134 din 30.05.2017
versiunea PDF
Ordinul IFPS nr.65 din 12.04.2006 privind executarea art.227 alin.(1) şi art.229 din titlul V al Codului fiscal
Nr. 65 din 12.04.2006
versiunea PDF
Ordinul MF nr.66 din 20.05.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de subvenționare a dobinzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020
Nr. 66 din 20.05.2020
versiunea PDF
Ordinul MF nr.64 din 19.05.2020 cu privire la modificarea Ordinului MF nr.58 din 29.04.2020
Nr. 64 din 19.05.2020
versiunea PDF
Ordinul MF nr.58 din 29.04.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19)
Nr. 58 din 29.04.2020
versiunea PDF
Ordinul MF nr.40 din 09.03.2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai întreprinderilor mici și mijlocii
Nr. 40 din 09.03.2020
versiunea PDF
Ordin SFS nr.36 din 23.01.2020 Cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat
Nr. 36 din 23.01.2020
versiunea PDF
Ordin SFS nr.01 din 03.01.2020 privind modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA
Nr. 01 din 03.01.2020
versiunea PDF
Ordinul SFS nr.598 din 23.12.2019 Cu privire la modificarea Listei agenţilor economici contribuabili mari (persoane juridice) pentru anii 2019-2020, aprobată prin Ordinul SFS nr. 637 din 23 noiembrie 2018
Nr. 598 din 23.12.2019
versiunea PDF
Ordinul SFS nr.580 din 16.12.2019 cu privire la aprobarea Listei persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate
Nr. 580 din 16.12.2019
versiunea PDF
Ordinul SFS nr.512 din 15.11.2019 privind modificarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului de către Serviciul Fiscal de Stat, aprobat prin Ordinul SFS nr.320 din 31 iulie 2019
Nr. 512 din 15.11.2019
versiunea PDF
Ordinul MF nr.146 din 04.11.2019 Privind aprobarea formularului DASS19 - Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății
Nr. 146 din 04.11.2019
versiunea PDF
Ordinul SFS nr.622 din 13.11.2018 privind particularităţile administrării prevederilor art.90(1) alin. (3(4) din Codul fiscal
Nr. 622 din 13.11.2018
versiunea PDF
O R D I N cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere şi luare la evidenţă specială a obligaţiei fiscale
Nr. 1108 din 07.12.2015
versiunea PDF
Ordinul SFS nr.13 din 04.04.2017 cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special
Nr. 13 din 04.04.2017
versiunea PDF
Ordinul SFS nr.82 din 27.02.2019 cu privire la eliberarea confirmării veniturilor obţinute şi obligaţiilor fiscale reţinute/achitate din venitul obţinut în Republica Moldova de cetăţenii Republicii Moldova pentru a fi prezentată organelor abilitate
Nr. 82 din 27.02.2019
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 93 din 01.03.2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la depunerea şi recepţionarea petiţiilor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat
Nr. 93 din 01.03.2019
versiunea PDF
Ordinul SFS nr.388 din 09.09.2019 referitor la aprobarea Indicaţiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale
Nr. 388 din 09.09.2019
versiunea PDF
Ordinul SFS nr.395 din 13.09.2019 Cu privire la aprobarea listei contribuabililor propuși pentru stimularea morală (non-financiară)
Nr. 395 din 13.09.2019
versiunea PDF
  1 2 3 4 5  ...   
Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: