Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică „TETLEM” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „TETLEM” SRL, c/f 1003600013260, despre adoptarea deciziei nr.387 din 10.01.2020 privind radierea din evidență a echipamentelelor de casa si de control de model TREMOL numărul de fabricție ZK00600543, numărul de înregistare atribuit de SFS B202014544,. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării.deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Chiperi Crestina, tel.02282-32-02, e-mail: crestina.chiperi@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „VIKINGS HOUSE” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „VIKINGS HOUSE” SRL, c/f 1017600030857, despre adoptarea deciziei nr.233 din 29.11.2019 privind radierea din evidență a echipamentelor de casă și de control de model F6 Tremol-S-KL numărul de fabricație ZK00602549, numărul de înregistare atribuit de SFS F702023412. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării.deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Rotari Evghenia, tel.02282-31-50, e-mail: evghenia.rotari@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „TOP SALES” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „TOP SALES” SRL, c/f 1016600038926, despre adoptarea deciziei nr.391 din 17.01.2020 privind radierea din evidență a echipamentelor de casă și de control de model D1 Daysi Expert numărul de fabricație MD11000445, numărul de înregistare atribuit de SFS d102022561. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării.deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile:Rotari Evghenia, tel.02282-31-50, e-mail: evghenia.rotari@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „PERFORMANSE” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „PERFORMANSE” SRL, c/f 1019600012705, despre adoptarea deciziei nr.392 din 17.01.2020 privind radierea din evidență a echipamentelor de casă și de control de model H3 Datecs DP-150SD numărul de fabricație 00356728, numărul de înregistare atribuit de SFS H302025385. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării.deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Rotari Evghenia, tel.02282-31-50, e-mail: evghenia.rotari@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „CONVIC GRUP” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „CONVIC GRUP” SRL, c/f 1018600031655, despre adoptarea deciziei nr.388 din 17.01.2020 privind radierea din evidență a echipamentelor de casă și de control de model H3 Datecs DP-150SD numărul de fabricație MD00355390, numărul de înregistare atribuit de SFS H302024552. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării.deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Rotari Evghenia, tel.02282-31-50, e-mail: evghenia.rotari@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „AUTOPARTS EXPRESS” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „AUTOPARTS EXPRESS” SRL, c/f 1018600023979, despre adoptarea deciziei nr.389 din 17.01.2020 privind radierea din evidență a echipamentelor de casă și de control de model F6 Tremol-S-KL numărul de fabricație ZK00809796, numărul de înregistare atribuit de SFS F602024668. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării.deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Rotari Evghenia, tel.02282-31-50, e-mail: evghenia.rotari@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Platinum Lider” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat citează „Platinum Lider” SRL, c/f 1015600007572, la Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău, pe adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești, nr. 53, bir. 701, la data de 10.03.2020, ora 09:00, pentru a prezenta documente ce țin de activitatea întreprinderii pentru perioada de activitate L/10/2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin.(5) din Codul fiscal. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului: Mihaela Mereuța, tel: 022 82-32-43, e-mail: mihaela.mereuta@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL „Grandimpex” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.02.2020
versiunea PDF
Se citează SRL „Grandimpex”, c/f 1007602007694, la DGAF Nord, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 128, pentru data de 10.03.2020, ora 10:00, bir. 407, pentru prezentarea documentelor în legătura cu efectuarea controlului fiscal prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA pentru perioada fiscală 01.11.2015-31.10.2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Silvia Turcanu / tel. 023163170/ e-mail: silvia.turcanu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică CEBOTARI FLORENTIN despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.02.2020
versiunea PDF
Se citează CEBOTARI FLORENTIN, adresa rl. Briceni, s. Caracușenii Vechi, la DGAF Nord, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 128, pentru data de 10.03.2020, ora 10:00, bir. 304, în legătura cu efectuarea controlului fiscal prin metoda de verificare tematică. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Datele de contact ale persoanei responsabile : Irina Macovei, tel. 069363949 , e-mail: irina.macovei@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Ipati Cristian despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat citează persoana fizică Ipati Cristian, domiciliat la or. Anenii Noi, sat. Cobusca Noua, str. Ștefan cel Mare nr. 72, la Direcţia generală administrare fiscală Centru, pe adresa mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 65, bir. anticameră sau la Direcţia deservire fiscală Anenii Noi, pe adresa or. Anenii Noi, str. A Sciusev, nr. 1, bir. anticameră la data de 10.03.2020, ora 10:00 pentru participare la examinarea cazului de încălcare fiscală. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Nicu Leșan, nicu.lesan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL DARIASERV despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL DARIASERV, c/f 1011602004072, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0015616 din 22.01.2020 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea DGA din cadrul DGAF Nord. Date de contact ale persoanei responsabile: Ion Gorobeț, tel. 023160166, e-mail: ion.gorobet@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Mindrigan Angela Nicolae despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Mindrigan Angela Nicolae, mun. Bălți str. Suceava nr.16 ap.18, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0015628 din 23.01.2020 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea DGA din cadrul DGAF Nord. Date de contact ale persoanei responsabile: Ion Gorobeț, tel. 023160166, e-mail: ion.gorobet@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Chistruga Rodica Tudor despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Chistruga Rodica Tudor, mun. Bălți str. 1 Mai nr.127, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0015627 din 23.01.2020 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea DGA din cadrul DGAF Nord. Date de contact ale persoanei responsabile: Ion Gorobeț, tel. 023160166, e-mail: ion.gorobet@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Ignatiuc Natalia despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Ignatiuc Natalia, mun.Bălți str. Cahul 60 ap.14, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0015605 din 21.01.2020 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea DGA din cadrul DGAF Nord. Date de contact ale persoanei responsabile: Evelina Rubliuc, tel. 023160166, e-mail: evelina.rubliuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Patraman Dmitrii Ivan despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat somează Patraman Dmitrii Ivan, domiciliul mun. Comrat, str. Pobeda, 244, despre necesitatea achitării amenzii stabilite prin procesul – verbal cu privire la contravenție seria MF nr. 129489 din 16.12.2019/ decizia asupra cauzei contravenționale nr. 129489 din 16.12.2019, în termen de 15 zile. În caz de neachitare, Serviciul Fiscal de Stat va remite procesul – verbal cu privire la contravenție către executorul judecătoresc competent, pentru executare în temeiul art. 11 din Codul de executare. Date de contact ale persoanei responsabile: Arabadji Olga, tel: 0 (298) 2-41-60, e-mail: olga.arabadji@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Claims Autotest” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Claims Autotest” SRL, c/f 1017600013937, faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1-837575 din 11.02.2020. În conformitate cu prevederile art. 216 aln. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea Date de contact ale persoanei responsabile: Iuliana Muntean, tel: 022-82-32-14, e-mail: iuliana.muntean@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Vilamax Imobil” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Vilamax Imobil” SRL, c/f 1017600039908, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei nr.1/103 din 17.01.2020. În conformitate cu prevederile art.268-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat şi ulterior în instanţa de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Lilia Cașcaval, tel:022-82-32-16, e-mail: lilia.cascaval@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL Vasalea-Succes despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL Vasalea-Succes, cod fiscal 1007602010652 despre faptul, că a fost emisă decizia asupra cazului de incalcare nr.219/181 din 17.02.2020. În scopul examinării cazului de încălcare fiscală, sînteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit de art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul idicat, cazul de încălcare fiscală va fi examinat în lipsa Dvs. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Silvia Turcanu/tel. 023160173/ e-mail: silvia.turcanu@sfs.md ala.rudnitchi@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Sevtov-Servers” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Se citează „Sevtov-Servers” SRL, c/f 1003600057745, la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău, șos. Hîncești nr. 53, bir. 808, la data de 09.03.2020, ora 10:00 pentru prezentarea documentelor primare și contabile pentru efectuarea controlului fiscal prin metoda verificării tematice pentru perioada 01.02.2016-31.01.2020. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Natalia Voina, tel: 0 (22) 82 30 97, e-mail: natalia.voina@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Dufremol” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „Dufremol” SRL, c/f 1002600042306, despre adoptarea deciziei nr. 407 din 07.02.2020 privind radierea din evidență a echipamentelor de casă și de control de model model 13-Datecs MP-55 LD numărul de fabricație 00900413, numărul de înregistare atribuit de SFS 13029974, model 11-Datecs MP-500 numarul de fabricatie 20001858, numarul de inregistrare atribuiut de SFS 11029904. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării.deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Tatiana Cusnir tel.02282-31-76, e-mail: Tatiana.cusnir@sfs.md.
  1 2 3 4 5  ...   
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: