Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică “Aviarus Service” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Se citează la DDF Bălți, amplasată pe adresa mun. Bălți, str. Șt. cel Mare și Sfînt nr.128 pentru data de 08.08.2019, ora 10.00, bir.204 SRL,,Bojinvest Nord’’, c/f 1008602008779 pentru participarea la examinarea cazului de încălcare fiscală. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Ala Engalîceva, tel. 0(231) 52296, e-mail: ala.engaliceva@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL,,Bojinvest Nord’’ despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL,,Bojinvest Nord’’, c/f 1008602008779 faptul că a fost întocmit actul de control nr.1-821980 din data de 20.06.2019. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Ala Engalîceva, tel. 0(231) 52296, e-mail: ala.engaliceva@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Cepraga Eugeniu despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Se citează Cepraga Eugeniu, domiciliu mun. Chișinău, str. Drumul Viilor, 28, ap.79, bir.216, la Direcția persoane fizice din cadrul Direcției generale administrare contribuabili mari, pe adresa mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 6 la data de 08.08.2019, ora 10:00 pentru a fi înștiințat conform art.226 cu indicele (15) alin.(13) din Codul fiscal, despre reluarea controlului fiscal cu aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil pentru perioadele fiscale 2014. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Eduard Mîrzac, tel.82-33-58, eduard.mirzac@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SIMFO-NET SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SIMFO-NET SRL, c/f 1002611000890, faptul că a fost întocmită Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr. 120 din 01 iulie 2019. În conformitate cu prevederile art.267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabil este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Tomailî Evghenia, tel:298-2-53-55, e-mail: evghenia.tomaili@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.N.C. „Succes-Prim” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.N.C. „Succes-Prim”, c/f 1003611004600, faptul că a fost întocmită Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr. 121 din 01 iulie 2019. În conformitate cu prevederile art.267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabil este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Tomailî Evghenia, tel:298-2-53-55, e-mail: evghenia.tomaili@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică CAP „Viitorul Agriculturii” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Se citează CAP „Viitorul Agriculturii”, c/f 1006602006450, la DGAF Nord, mun.Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 128, bir. 407 la data de 23 august anul 2019, ora 10oo pentru prezentarea documentelor în legătura cu efectuarea controlului fiscal prin metoda de verificare totale pentru perioada fiscală 01.01.2018-31.05.2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Rudnitchii Ala / tel. 060722243/ e-mail: ala.rudnitchi@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Helidoni-Exim” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Helidoni-Exim” SRL, c/f 1005602007232, despre faptul că a fost întocmite actele de control nr. 5-690443, 5-690444 din 17.07.2019. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actele de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Tamara.Cires/tel. 069351051/ e-mail: tamara.cires@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Shepik-Stale SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Shepik-Stale c/f 1013600019296 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0017146 din 22.04.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Plamadeala Dumitrița, tel: 0(22)-82-30-52, e-mail: dumitrita.plamadeala@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Shepik-Stale SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează agentul economic Shepik-Stale SRL, c/f 1013600019296, care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că inregistrează restanță fată de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Plamadeala Dumitrița, tel: 0(22)-82-30-52, e-mail: dumitrita.plamadeala@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică “Robepol Alex” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică “Robepol Alex” SRL, c.f. 1003600033620 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0012554 din 13.04.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile:Tudor Malic tel. (022) 82-30-59, e-mail: tudor.malic@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică “Piatra” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică “Piatra” SRL, c.f. 1003600039286 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0012627 din 16.04.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile:Tudor Malic tel. (022) 82-30-59, e-mail: tudor.malic@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică “Palamarciuc Eduard” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică “Palamarciuc Eduard” SRL, c.f. 1003600040550 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0016904 din 17.04.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile:Tudor Malic tel. (022) 82-30-59, e-mail: tudor.malic@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SC Oanta – Comert SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SC Oanta – Comert SRL, c.f. 1006600064001 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0017181 din 23.04.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Ludmila Bărbău tel. (022) 82-30-77, e-mail: ludmila.barbau@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică INS 24 SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică INS 24 SRL, c.f. 1009605002568 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0017433 din 18.05.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Ludmila Bărbău tel. (022) 82-30-77, e-mail: ludmila.barbau@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Imobex Grup SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează agentul economic Imobex Grup SRL, c/f 1013600002724, care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că inregistrează restanță fată de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Plamadeala Dumitrița, tel: 0(22)-82-30-52, e-mail: dumitrita.plamadeala@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Imobex Grup SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Imobex Grup SRL, c/f 1013600002724 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0000737 din 24.01.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Plamadeala Dumitrița, tel: 0(22)-82-30-52, e-mail: dumitrita.plamadeala@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică II “Iasciuc Aliona” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică II “Iasciuc Aliona” , c.f. 1005600008545 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0017985 din 10.07.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile:Nitu Andrei tel. (022) 82-30-75, e-mail: nitu.andrei@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică “Gandacov V” II despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică “Gandacov V” II, c.f. 1003600028129 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0017138 din 22.04.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile:Tudor Malic tel. (022) 82-30-59, e-mail: tudor.malic@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SC Eurogaland SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SC Eurogaland SRL, c.f. 1006600062823 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0017431 din 18.05.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Ludmila Bărbău tel. (022) 82-30-77, e-mail: ludmila.barbau@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică II DONTOVA MARINA despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică II DONTOVA MARINA, c.f. 1006600062568 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0017359 din 15.05.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Ludmila Bărbău tel. (022) 82-30-77, e-mail: ludmila.barbau@sfs.md
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: