Anunţuri
Înapoi
Serviciul fiscal de Stat comunică „DEUS-VIN” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 09.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „DEUS-VIN” SRL c/f 1002600031412 despre emiterea deciziei nr. 204/168 din 06.11.2019 privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Nicolae Teleaga, tel: 022-82-31-40, e-mail: nicolae.teleaga@sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică „EXCENTRIC” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 09.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „EXCENTRIC” SRL c/f 1003600004875 despre emiterea deciziei nr. 205/169 din 06.11.2019 privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Nicolae Teleaga, tel: 022-82-31-40, e-mail: nicolae.teleaga@sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică Bolgari Dumitru Andrei despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 09.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, , citează pe dnul Bolgari Dumitru Andrei, domiciliat în rn. Grigoriopol, satul Tașlîc, pe data de 13.01.2020, ora 15:00 la Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău, la adresa mun. Chișinău, str. Kiev, nr. 3A, bir. 405, în scopul examinării cazului de încălcare a legislației în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) și art. 226 din Codul fiscal. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa Dvs. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului: Carolina Mofluz, tel: 022 82-31-37, e-mail: carolina.mofluz@sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică „PRODSILCOM” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 09.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „PRODSILCOM” SRL c/f 1002600049224 despre emiterea deciziei nr. 206/170 din 06.11.2019 privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Nicolae Teleaga, tel: 022-82-31-40, e-mail: nicolae.teleaga@sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică Bolgari Dumitru despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 09.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică cet. Bolgari Dumitru, domiciliat în rl. Grigoriopol, satul Tașlîc, despre întocmirea actului de control nr. 1-848941 din 11.11.2019. Suplimentar SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu prevederile art. 216 al.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului: Carolina Mofluz, tel: 022 82-31-37, e-mail: carolina.mofluz@sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică „Sanduța Prim” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 09.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, comunică „Sanduța Prim” SRL, c/f-1011600026096, faptul că a fost întocmit Actul de control fiscal Nr. 1-840323 din 13.11.2019, pivind rezultatele controlului. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Platon Vadim, vadim.platon@sfs.md.
Serviciul fiscal de Stat comunică Tiganiuc Nadejda despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 09.12.2019
versiunea PDF
Se citează d-na Tiganiuc Nadejda, la Direcția deservire fiscală Rezina, pe adresa or. Rezina, str. 27 August nr. 5, pentru data de 18.12.2019, ora 10:00, bir. 44, pentru prezentarea setului de documente necesare pentru radierea din evidență a ECC la „Marvalplanet” SRL, c/f 1005606003656. În cazul neprezentării, Serviciul Fiscal de Stat va iniția procedura de radiere din evidență a ECC din oficiul. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul Fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact al persoanei responsabile: Vladislava Eremenco, tel.025421075, vladislava.eremenco@sfs.md.
Serviciul fiscal de Stat comunică Rusu Octavian despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 09.12.2019
versiunea PDF
Se citează d-nul Rusu Octavian la Direcția deservire fiscală Rezina, pe adresa or. Rezina, str. 27 August nr. 5, pentru data de 18.12.2019, ora 10:00, bir. 44, pentru prezentarea setului de documente necesare pentru radierea din evidență a ECC la „Rusu Octavian” II, c/f 1011606004380. În cazul neprezentării, Serviciul Fiscal de Stat va iniția procedura de radiere din evidență a ECC din oficiul. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul Fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact al persoanei responsabile: Vladislava Eremenco, tel.025421075, vladislava.eremenco@sfs.md.
Serviciul fiscal de Stat comunică „Eugenia Burca” ÎI despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 09.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Eugenia Burca” ÎI, c/f 1003600041029, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.129/2206 din 07.11.2019. În conformitate cu prevederile art.267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului : Mihaela Mereuța, tel: 022 82-32-43, e-mail: mihaela.mereuta@sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică „Diaur Ghenadie” ÎI despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 09.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat citează „Diaur Ghenadie” ÎI, c/f 1017600033054, la Direcția Generală Administrare Fiscală mun. Chișinău, pe adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești, nr. 53, bir. 701, la data de 30.12.2019, ora 14:00, pentru participarea la examinarea cazului de încălcare fiscală. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 (5) din Codul Fiscal. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului : Mihaela Mereuța, tel: 022 82-32-43, e-mail: mihaela.mereuta@sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică „Dorin-Plus” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 09.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Dorin-Plus” SRL, c/f 1015600010943, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.129/2388 din 28.11.2019. În conformitate cu prevederile art.267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului : Mihaela Mereuța, tel: 022 82-32-43, e-mail: mihaela.mereuta@sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică „Fanig-Chim” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 09.12.2019
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat comunică „Fanig-Chim” SRL, c/f 1002600000489 faptul că a fost emisă Decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control nr. 420/105 din 02.12.2019. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Cochior Larisa, tel: 022 82-30-09, e-mail: Larisa.cochior@sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică ,,Valul Albastru” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 09.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Valul Albastru” SRL, c/f 1003602003159 faptul că a fost întocmită Decizia nr. 132 din 09.12.2019 privind radierea din evidența a echipamentul de casă și de control. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Nicolai Semeniuc, tel. 0(231) 52271, e-mail: nicolai.semeniuc@sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică ,,Tolsangrup” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 09.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Tolsangrup” SRL, c/f 1011602003569 faptul că a fost întocmită Decizia nr. 134 din 09.12.2019 privind radierea din evidența a echipamentul de casă și de control. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Nicolai Semeniuc, tel. 0(231) 52271, e-mail: nicolai.semeniuc@sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică ,,Taverna Sarbului” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 09.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Taverna Sarbului” SRL, c/f 1012602002488 faptul că a fost întocmită Decizia nr. 137 din 09.12.2019 privind radierea din evidența a echipamentul de casă și de control. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Nicolai Semeniuc, tel. 0(231) 52271, e-mail: nicolai.semeniuc@sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică ,,Samson si Compania” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 09.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Samson si Compania” SRL, c/f 1013602002452 faptul că a fost întocmită Decizia nr. 133 din 09.12.2019 privind radierea din evidența a echipamentul de casă și de control. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Nicolai Semeniuc, tel. 0(231) 52271, e-mail: nicolai.semeniuc@sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică ,,Dolganis” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 09.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Dolganis” SRL, c/f 1011602002827 faptul că a fost întocmită Decizia nr. 136 din 09.12.2019 privind radierea din evidența a echipamentul de casă și de control. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Nicolai Semeniuc, tel. 0(231) 52271, e-mail: nicolai.semeniuc@sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică ,,Dental Premium’’ SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 09.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Dental Premium’’ SRL, c/f 1012600015615 faptul că a fost întocmită Decizia nr. 135 din 09.12.2019 privind radierea din evidența a echipamentul de casă și de control. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Nicolai Semeniuc, tel. 0(231) 52271, e-mail: nicolai.semeniuc@sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică ,,Argedava’’ SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 09.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Argedava’’ SRL, c/f 1002602006223 faptul că a fost întocmită Decizia nr. 138 din 09.12.2019 privind radierea din evidența a echipamentul de casă și de control. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Nicolai Semeniuc, tel. 0(231) 52271, e-mail: nicolai.semeniuc@sfs.md
Serviciul fiscal de Stat comunică Tonițoi Ilie despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 09.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat citează pe dnul Tonițoi Ilie pe data de 20.01.2020, ora 14:00 la Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău, la adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești, nr. 53, bir. 808, în scopul examinării cazului de încălcare a legislației comisă de către „Ground Avia Partener”, c.f.1015600012268 în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) și art. 226 din Codul fiscal. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa Dvs. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului : Lucia Codreanu, tel: 0 (22) 82-30-97, e-mail: lucia.codreanu@sfs.md
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: