Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică Nichitin Ivan despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 29.05.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică persoanei fizice dlui Nichitin Ivan, domiciliat în mun. Chișinău, str. Bogdan Voievod nr. 2, ap. 173, faptul că a fost întocmită Decizia asupra cazului de încălcare a legislației comisă de către “Nichitin Ivan” nr. 133/680 din 28.05.2020. În conformitate cu prevederile art.268 și 269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat mun. Chișinău, și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Datele de contact ale persoanei responsabile: Maria Alexandreanu, tel. 22823171, e-mail: maria.grusca@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Suhov Nicolai Nicolai despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 29.05.2020
versiunea PDF
Se citează Suhov Nicolai Nicolai, domiciliat or.Ialoveni, str.D.Sihastru 4, ap.23, la Direcţia generală administrare fiscală Centru, pe adresa mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 65, bir. 202 la data de 18.06.2020, ora 10:00 în scopul depunerii explicației, privind activitatea Întovărășirii pomicole Drumul Roadei COOP. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Lilia Proca, lilia.proca@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Golovaciuc Constantin despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 28.05.2020
versiunea PDF

  Serviciul Fiscal de Stat comunică persoanei fizice Golovaciuc Constantin, domiciliat pe str. Ginta Latină, nr.12/6, ap.70 mun.Chișinău, faptul că a fost adoptată Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr.120/607 din 27.05.2020.

  În conformitate cu prevederile art. 268 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept să o conteste în termen de 30 de zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9 și ulterior în Instanța de Judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile, termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea.

 Date de contact ale persoanei responsabile: Rodica Călin tel. 022-82-31-86, e-mail: rodica.calin@sfs.md

Serviciul Fiscal de Stat comunică Pascari Valerii Valerii despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 28.05.2020
versiunea PDF

 Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) și art. 226 din Codul fiscal, în scopul examinării cazului de încălcare a legislației comisă de către SRL Simbom-AB, c.f. 1002600047736, citează pe dnul Pascari Valerii Valerii pe data de 12.06.2020, ora 14:00 la Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău, la adresa mun. Chișinău, șos. Hâncești, nr. 53, bir. 702.

 În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal.

 În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa Dvs. Înscrisul este notificat public.

 După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

 Persoana responsabilă de comunicare a actului: Popescu Eugeniu, tel: 022 82-31-87, e-mail: eugeniu.popescu@sfs.md

Serviciul Fiscal de Stat comunică „Ovay-Grup” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 28.05.2020
versiunea PDF

 Serviciul Fiscal de Stat citează „Ovay-Grup” S.R.L., c.f. 1011600027369, la Direcția Generală Administrare Fiscală mun. Chișinău, pe adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești, nr. 53, bir. 707, la data de 12.06.2020, ora 14:15, pentru examinarea cazului de încălcare fiscală a legislației.

 Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile, termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea.

  Date de contact ale persoanei responsabile: Onța Victoria, tel. 022-82-31-89, e-mail: victoria.onta@sfs.md

Serviciul Fiscal de Stat comunică Dumitru Lozovanu despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 27.05.2020
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat, comunică persoanei fizice Dumitru Lozovanu, domiciliat la: mun. Chișinău, str. E.Coca, nr.19, ap.97, despre faptul că a fost întocmită Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr.116/601 din 27.05.2020.

  În conformitate cu prevederile art.268 și art.269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.

 Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

 Datele de contact ale persoanei responsabile:Maria Russu, tel. 22823025, e-mail: maria.russu1@sfs.md.

Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL ,,Vasalea Succes” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 27.05.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) și art. 226 din Codul fiscal, în scopul examinării cazului de încălcare a legislației la SRL ,,Vasalea Succes”, c/f 1011602005334, citează pe dl Dubenco Vladimir pe data de 18.06.2020, ora 15:00 la Direcția Generală Administrare Fiscală Nord, la adresa mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.128, biroul nr. 301. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa Dvs. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Rudnitchii Ala / tel. 060722243/ e-mail: ala.rudnitchi@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL,,Grandimpex” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 27.05.2020
versiunea PDF

  Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) și art. 226 din Codul fiscal, în scopul examinării cazului de încălcare a legislației la SRL ,,Grandimpex ”, c/f 1007602007694, citează pe dl Cojocari Viorel pe data de 02.07.2020, ora 15:00 la Direcția Generală Administrare Fiscală Nord, la adresa mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.128, biroul nr. 301.

În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal.

 În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa Dvs. Înscrisul este notificat public.

După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

Date de contact ale persoanei responsabile: Rudnitchii Ala / tel. 060722243/ e-mail: ala.rudnitchi@sfs.md

Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL,,Grandimpex” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 27.05.2020
versiunea PDF

 Serviciul Fiscal de Stat, comunică SRL,,Grandimpex”, c/f 1007602007694, despre faptul că a fost întocmit actul de control nr. 5-697787 prelunit pe formularul nr.3-583685 din 20.03.2020

  În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argument-tarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare.

  Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

  Date de contact ale persoanei responsabile: Rudnitchii Ala / tel. 060722243/ e-mail: ala.rudnitchi@sfs.md

Serviciul Fiscal de Stat comunică Mihail Demian despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 27.05.2020
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat comunică persoanei fizice Mihail Demian, domiciliat: mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn 33, bl.2, ap.91, despre faptul că a fost întocmită Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr. 116/603 din 27.05.2020.

  În conformitate cu prevederile art.268 și art.269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.

  Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

  Datele de contact ale persoanei responsabile: Tatiana Schițco, tel. 022823022, e-mail: tatiana.schitco@sfs.md.

Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L. Cosciuc Market despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 27.05.2020
versiunea PDF

Se citează la Direcția generală administrare fiscală Nord, la adresa mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 128, pentru data de 12.06.2020, ora 11:00, biroul nr. 409, conducătorul S.R.L. Cosciuc Market, cod fiscal 1015602000256, Dl Cosciuc Igor, cu adresa juridică mun.Bălți, str. Șt. Neagă nr.35, pentru participare la examinarea cazului de încălcare a legislației.

  În scopul examinării cazului de încălcare fiscală a legislaţiei, sînteţi în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art.244 din Codul fiscal.

În caz de neprezentare la data, ora şi locul indicat, cazul de încălcare a legislaţiei va fi examinat în lipsa Dvs. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea Direcția generală administrare fiscală Nord. Înscrisul este notificat public.

După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

 Date de contact ale persoanei responsabile: Coșarca Irina/ tel. 068141842/ e-mail: irina.cosarca@sfs.md

Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL „Iulivad-Lex” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 27.05.2020
versiunea PDF

   Serviciul Fiscal de Stat, comunică SRL „Iulivad-Lex”, cod fiscal 1002600022946, faptul că a fost întocmită Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr.116/561 din 26.05.2020.

    În conformitate cu prevederile art.268 și art.269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.

    Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

   Datele de contact ale persoanei responsabile: Valentina Kirilciuk-Petrova, tel. 022823022, e-mail: valentina.kirilciuc-petrova@sfs.md.

Serviciul Fiscal de Stat comunică Lupascu Vitalie Pantelemon despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 27.05.2020
versiunea PDF

  Serviciul Fiscal de Stat comunică cet. Lupascu Vitalie Pantelemon, faptul că conform procesului-verbal cu privire la contravenție seria MF nr. 169763 din 21.01.2020, a fost sancționat contravențional cu amendă în mărime de 30 unități convenționale, echivalentul a 1500 lei, conform art. 263 alin. (1) din Codul contravențional.

   În scopul respectării drepturilor Dvs, Serviciul Fiscal de Stat, Vă somează cu privire la achitarea amenzii în termen de 15 zile. În caz de neachitare, Serviciul Fiscal de Stat va remite procesul-verbal cu privire la contravenție către executorul judecătoresc competent, pentru executare în temeiul art. 11 din Codul de executare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

Date de contact ale persoanei responsabile: Nicu Sîrghi, nicu.sirghi@sfs.md; tel: (022) 82-33-28

Serviciul Fiscal de Stat comunică „PRIMOS GROUP” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.05.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează „PRIMOS GROUP” SRL, c/f 1014600004644, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr. 119/504 din 26.03.2020. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Nina Păun, tel: 0 (22) 82 32 26, e-mail: nina.paun@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică COLIBABA IRINA VLADIMIR despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.05.2020
versiunea PDF
Se citează la DGAF Nord, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 128, pentru data de 12.06.2020, ora 11oo, bir. 301, COLIBABA IRINA VLADIMIR, adresa de domiciliu or. Drochia, str. Cecal nr. 30 ap. 18 pentru participare la examinarea cazului de încălcare fiscală. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Victor Scorpan, tel. 023152285 e-mail: victor.scorpan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Cebotari Florentin Alexandru despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.05.2020
versiunea PDF
Se citează la DGAF Nord, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 128, pentru data de 12.06.2020, ora 10oo, bir. 301, Cebotari Florentin Alexandru, domiciliat în r-nul. Briceni, satul Cărăcușenii Vechi pentru participare la examinarea cazului de încălcare fiscală. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Victor Scorpan, tel. 023152285 e-mail: victor.scorpan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică “I.M. Jardi” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.05.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică “I.M. Jardi” S.R.L., cod fiscal 1002600003549, faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1-856261 din 21.04.2020. În conformitate cu prevederile art. 216 alin. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului: Moraru M., tel: 022 82-32-45, e-mail: mariana.moraru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Vrabii Maxim Vitalie despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.05.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Vrabii Maxim Vitalie, mun.Chișinău, bd.Mircea cel Bătrîn nr. 35/a, ap.2, faptul că, la data de 04.02.2020, conform procesului-verbal cu privire la contravenție seria MF nr. 168403 din 04.02.2020, a fost sancționat contravențional cu amendă în mărime de 1500 lei, conform art. 2931 alin. (4) din Codul Contravențional. În scopul respectării drepturilor Dvs, Serviciul Fiscal de Stat vă somează cu privire la achitarea amenzii în termen de 15 zile. În caz de neachitare, Serviciul Fiscal de Stat va remite procesul-verbal cu privire la contravenție către executorul judecătoresc competent, pentru executare în temeiul art. 11 din Codul de executare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: M.Moraru, mariana.moraru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ”Taximagistru” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.05.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ”Taximagistru” SRL, c/f 1018600029155, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.128/429A din 11.03.2020. Suplimentar SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului: Cătălina Spalatu, tel: 022 82-32-28, e-mail: catalina.spalatu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ”Gancra-V.P.” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.05.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ”Gancra-V.P.” SRL, c/f 1003600096269, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.128/430 din 11.03.2020. Suplimentar SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului: Cătălina Spalatu, tel: 022 82-32-28, e-mail: catalina.spalatu@sfs.md
  1 2 3 4 5   
Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: