Anunţuri privind iniţierea consultării publice a proiectelor de decizii
Înapoi
Inițierea elaborării proiectului ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a facturilor fiscale electronice ,,e-Factura”
din 09.06.2020
versiunea PDF

  Prin prezenta, Serviciului Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de ordin cu privire aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a facturilor fiscale electronice ,,e-Factura”.

  În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 13.06.2020, inclusiv.

  Perioada: de la 09.06.2020 pînă la 13.06.2020

  Statut: inițierea elaborării proiectului 

  Persoana responsabilă: Alexandra Culicova, inspector principal al Directiei generale metodologia impozitelor și taxelor, tel: 82-33-78, email: alexandra.culicova@sfs.md

Inițierea elaborării proiectului ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la Declarația electronică la impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar (parțial precompletată în baza datelor prezentate de organele cadastrale) și modului de completare a acesteia
din 02.06.2020
versiunea PDF

 Prin prezenta, Serviciului Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de ordin cu privire la Declarația electronică la impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar (parțial precompletată în baza datelor prezentate de organele cadastrale) și modului de completare a acesteia.

 În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 05.06.2020, inclusiv.

 Perioada: de la 02.06.2020 pînă la 05.06.2020

 Statut: inițierea elaborării proiectului

 Persoana responsabilă: Liudmila Mițova, inspector principal al Directiei generale metodologia impozitelor și taxelor, tel: 82-33-67, email: liudmila.gropa@sfs.md

Inițierea elaborării proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28 septembrie 2017
din 25.05.2020
versiunea PDF

 Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28 septembrie 2017, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică vera.luca@sfs.md, pînă la data de 27.05.2020.

 Persoana responsabilă: Vera Luca, inspector principal al Direcției proceduri evidență și arierate din cadrul Direcției generale metodologia proceduri fiscale, tel. 022 82 34 14, email: vera.luca@sfs.md.

Inițierea elaborării proiectului de ordin privind modificarea Ordinului SFS nr. 166/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind examinarea la distanță a cazurilor de încălcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a ședinței de examinare
din 20.05.2020
versiunea PDF

 Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de ordin privind modificarea Ordinului SFS nr. 166/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind examinarea la distanță a cazurilor de încălcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a ședinței de examinare.

 În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri la adresa electronică valeria.nedelea@sfs.md, până la data de 22.05.2020.

Perioada: 19.05.2020 până la 22.05.2020 ora 12.00.

Statut: inițierea elaborării proiectului

Persoana responsabilă: Valeria Nedelea, Direcția expertiză juridică, tel. 022 82-33-98, e-mail: valeria.nedelea@sfs.md

Inițierea elaborării proiectului ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea formularul tipizat al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale și modului de completare a acestuia
din 19.05.2020
versiunea PDF

  Prin prezenta, Serviciului Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de ordin cu privire la modificarea formularul tipizat al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale și modului de completare a acestuia în conformitate cu prevederile Legii nr. 60/2020.

  În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 27.05.2020, inclusiv.

 Perioada: de la 19.05.2020 pînă la 27.05.2020 2020

 Statut: inițierea elaborării proiectului

 Persoana responsabilă: Chira Cristina, inspector principal al Directiei generale metodologia impozitelor și taxelor, tel: 82-33-67, email: cristina.chira@sfs.md

Proiectul Ordinului SFS privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control
din 15.05.2020
versiunea PDF

Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului SFS privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control.

 În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică irina.reahovscaia@sfs.md pînă la data de 20 mai 2020, inclusiv.

Perioada: Joi 15 mai 2020 pînă miercuri 20 mai 2020, ora 16:00

Statut: inițierea elaborării proiectului

Persoana responsabilă: Irina Reahovscaia, inspector principal, Direcția generală metodologie proceduri fiscale, tel. 022 82 34 46, email: irina.reahovscaia@sfs.md

Proiectul ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la abrogarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 376/2018
din 07.05.2020
versiunea PDF

Prin prezenta, Serviciului Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de ordin cu privire la aprobarea formularul tipizat al Dării de seamă privind plățile către Fondul de susținere a populației.

  În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 09.05.2020, inclusiv.

Perioada: de la 07.05.2020 pînă la 09.05.2020 2020 ora 11.00

Statut: inițierea elaborării proiectului

Persoana responsabilă: Chira Cristina, inspector principal al Directiei generale metodologia impozitelor și taxelor, tel: 82-33-67, email: cristina.chira@sfs.md

Proiectul Ordinului SFS cu privire la aprobarea Procedurii de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor fiscale aferente taxelor locale pentru primul trimestru al anului 2020.
din 05.05.2020
versiunea PDF

Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului SFS cu privire la aprobarea Procedurii de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor fiscale aferente taxelor locale pentru primul trimestru al anului 2020.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică oleg.lupasco@sfs.md, pînă la data de 08.05.2020.

 Perioada: de la 05.05.2020 pînă la 08.05.2020, ora 11.00

 Statut: inițierea elaborării proiectului

Persoana responsabilă: Oleg Lupașco, Șef al Direcției proceduri evidență și arierate din cadrul Direcției generale metodologia proceduri fiscale, tel. 022 82 34 01, email: oleg.lupasco@sfs.md.

Proiectul ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la abrogarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 376/2018
din 05.05.2020
versiunea PDF

Prin prezenta, Serviciului Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de ordin cu privire la abrogarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 376/2018 cu privire la aprobarea Informației privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale calculate de către SCITL (forma I SCITL 19).

 În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 07.05.2020, inclusiv.

 Perioada: de la 04.05.2020 pînă la 07.05.2020 2020 ora 11.00

 Statut: inițierea elaborării proiectului 

Persoana responsabilă: Chira Cristina, inspector principal al Directiei generale metodologia impozitelor și taxelor, tel: 82-33-67, email: cristina.chira@sfs.md

Inițierea elaborării Proiectului de ordin privind modificarea Ordinului SFS nr. 164/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1275 din 26 decembrie 2018.
din 11.03.2020
versiunea PDF
Prin prezenta, Serviciului Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de ordin privind modificarea Ordinului SFS nr. 164/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1275 din 26 decembrie 2018. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri la adresa electronică marin.morcov@sfs.md, până la data de 17.03.2020. Perioada: 11.03.2020 până la 17.03.2020 ora 12.00 Statut: inițierea elaborării proiectului Persoana responsabilă: Marin Morcov, Șef al Secției nr. 2, Direcția expertiză juridică, tel. 022 82-33-98, e-mail: marin.morcov@sfs.md
Inițierea elaborării proiectului Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale aflate în evidența serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal
din 05.03.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale aflate în evidența serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică: diana.baesu@sfs.md, pînă la data de 9 martie 2020, inclusiv. Persoana responsabilă: Diana Baesu, inspector al Directiei proceduri evidență și arierate din cadrul Direcției generale metodologie proceduri fiscale, tel. 022 82 34 10, email: diana.baesu@sfs.md.
Inițierea elaborării proiectului Ordinului cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 164 din 05.04.2019.
din 04.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 164 din 05.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1275 din 26 decembrie 2018. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică: diana.baesu@sfs.md, pînă la data de 7 februarie 2020, inclusiv. Persoana responsabilă: Diana Baesu, inspector al Directiei proceduri evidență și arierate din cadrul Direcției generale metodologie proceduri fiscale, tel. 022 82 34 10, email: diana.baesu@sfs.md.
Inițierea elaborării proiectului Ordinului SFS privind modificarea și completarea Regulamentului privind autorizarea centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală, aprobat prin Ordinul SFS nr. 481/2017 și proiectul Ordinului SFS privind modificarea și completarea Ordinului SFS cu privire la aprobarea pașaportului e-permis pentru eliberarea Certificatului de înregisstrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală nr. 151/2018.
din 31.01.2020
versiunea PDF
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului SFS privind modificarea și completarea Regulamentului privind autorizarea centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală, aprobat prin Ordinul SFS nr. 481/2017 și proiectul Ordinului SFS privind modificarea și completarea Ordinului SFS cu privire la aprobarea pașaportului e-permis pentru eliberarea Certificatului de înregisstrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală nr. 151/2018. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică nina.ghemu@sfs.md pînă la data de 5 februarie 2020, inclusiv. Perioada: Vineri 31 ianuarie 2020 pînă miercuri 5 februarie 2020, ora 11:00 Statut: inițierea elaborării proiectului Persoana responsabilă: Ghemu Nina, inspector, Direcția generală metodologie proceduri fiscale, tel. 022 82 34 46, email: nina.ghemu@sfs.md
Inițierea elaborării proiectul de Ordin cu privire la aprobarea Certificatului privind desfășurarea sau lipsa activității de întreprinzător pentru ultimele șase luni premergătoare lunii eliberării biletului de tratament.
din 17.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat inițiază elaborarea proiectului de Ordin ce are drept scop aprobarea aprobarea Certificatului privind desfășurarea sau lipsa activității de întreprinzător pentru ultimele șase luni premergătoare lunii eliberării biletului de tratament. Astfel, în temeiul prevederilor pct. 21 lit. e) din Regulamentul privind condițiile, modul de asigurare, evidență și distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 190 din 17.03.2010 a fost elaborat proiectul de Ordin cu privire la aprobarea modelului Certificatului privind desfășurarea sau lipsa activității de întreprinzător pentru ultimele șase luni premergătoare lunii eliberării biletului de tratament. Perioada: 17 ianuarie – 22 ianuarie 2020. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică irina.cebaniuc@sfs.md pînă la data de 22.01.2020.
Inițierea elabor[rii proiectului de Ordin ce are drept scop aprobarea unor modificări și completări la Ordinul SFS nr.352 din 28.09.2017
din 02.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat inițiază elaborarea proiectului de Ordin ce are drept scop aprobarea unor modificări și completări la Ordinul SFS nr.352 din 28.09.2017.
În vederea implementării prevederilor stipulate în Legea nr.171 din 19 decembrie 2019 (Monitorul Oficial din 27 decembrie 2019) prin care în Codul fiscal nr.1163 /1997 a fost întrodusă o nouă categorie de subiecți impozabili cu TVA în Republica Moldova, precum și obligația de declararea a obiectelor impozabile de către entitățile nerezidente ce nu dețin fpormă organizatorico-juridică în Republica Moldova.
De asemenea a fost introdusă o nouă categorie de subiectț ai impunerii - persoanele fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal.
Respectiv modificările și completările efectuate la proiectul menționat reglementează modul de luare la evidență fiscală/încetare a activității în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal.
Perioada: 02 ianuarie – 06 ianuarie 2020.
În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică vera.luca@sfs.md pînă la data de 06.01.2020.
Inițierea elaborării proiectului de Ordin ce are drept scop aprobarea Regulamentului privind luarea la evidență fiscală /încetarea activității în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal, desfășurate de persoanele fizice rezidente
din 02.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat inițiază elaborarea proiectului de Ordin ce are drept scop aprobarea Regulamentului privind luarea la evidență fiscală /încetarea activității în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal, desfășurate de persoanele fizice rezidente.
Prezentul Regulament stabilește modul de luare la evidență fiscală, de modificare a datelor aferent numelui persoanei fizice rezidente și încetarea activității în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal, desfășurate de persoanele fizice rezidente.
- Cererea privind luarea la evidență fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal (Anexa nr.1);
- Cererea privind modificarea datelor aferent numelui persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal (Anexa nr.2);
- Cererea privind încetarea activității desfășurate de persoana fizică rezidentă în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal (Anexa nr.3);
- Confirmarea privind luarea la evidență fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal (Anexa nr.4);
- Confirmarea privind modificarea datelor aferent numelui persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal (Anexa nr.5);
- Confirmarea privind încetarea activității persoanei fizice rezidente în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal (Anexa nr.6).
Perioada: 02 ianuarie – 06 ianuarie 2020.
În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică vera.luca@sfs.md pînă la data de 06.01.2020
Inițierea procesului de elaborare a Proiectului Ordinului SFS ce are drept scop aprobarea Cererii și confirmării privind luarea la evidență fiscală a nerezidentului ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico -juridice în Republica Moldova
din 27.12.2019
versiunea PDF
Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat inițiază elaborarea proiectului de Ordin ce are drept scop aprobarea Cererii și confirmării privind luarea la evidență fiscală a nerezidentului ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico -juridice în Republica Moldova, ce prestează servicii prin intermediul rețelelor electronice și obțin venituri de la persoanele fizice rezidente a Republicii Moldova ce nu desfășoară activitate de întreprinzător, precum și a cerințelor necesare de luare la evidență fiscală și formularului declarației TVA, necesară de a fi prezentată de către entitățile ce nu dețin careva formă organizatorico-juridică în Republica Molodva, dar au obligația de achita și declara impozitul la bugetul republicii. Proiectul formularului respectiv este elaborat în vederea implementării prevederilor stipulate în Legea nr.171 din 19 decembrie 2019 (Monitorul Oficial din 27 decembrie 2019) prin care în Codul fiscal nr.1163 /1997 a fost întrodusă o nouă categorie de subiecți impozabili cu TVA în Republica Moldova, precum și obligația de declararea a obiectelor impozabile de către entitățile nerezidente ce nu dețin fpormă organizatorico-juridică în Republica Moldova.
Prin Ordin va fi aprobată:
- Cererea și confirmarea privind luarea la evidență fiscală a nerezidentului ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico -juridice în Republica Moldova, ce prestează servicii prin intermediul rețelelor electronice și obțin venituri de la persoanele fizice rezidente a Republicii Moldova ce nu desfășoară activitate de întreprinzător, precum și a cerințelor necesare de luare la evidență fiscală;
- Formularul Declarației privind TVA aferent serviciilor prestate prin intermediul rețelelor electronice de către nerezidenții ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova;
- Modul de completare a Declarației privind TVA aferent serviciilor prestate prin intermediul rețelelor electronice de către nerezidenții ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova.
Data publicării: 27 decembrie 2019
Perioada: 30 decembrie 2019 - 6 ianuarie 2020
În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică igor.stavinschi@sfs.md și oleg.lupasco@sfs.md pînă la data de 06.01.2020.
Inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 1164 din 25.10.2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA.
din 27.12.2019
versiunea PDF
Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 1164 din 25.10.2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică daniela.macovei@sfs.md, până la data de 10.01.2020. Perioada: Vineri 27.12.2019 până Vineri 10.01.2020 ora 11.00 Statut: inițierea elaborării proiectului Persoana responsabilă: Daniela Macovei, inspector, Direcția impozite indirecte, Direcția Generală Metodologia Impozitelor și Taxelor , tel. 022 82 33 64, email: daniela.macovei@sfs.md
Inițierea procesului de modificare și completare a Ordinului IFPS nr. 1108 din 07.12.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale, Ordinului SFS nr. 143 din 13 septembrie 2002 despre aprobarea formularelor de executare silită a obligației fiscale, Ordinului SFS nr. 379 din 15.03.2017 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale.
din 12.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de modificare și completare a Ordinului Ordinului IFPS nr. 1108 din 07.12.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale, Ordinului SFS nr. 143 din 13 septembrie 2002 despre aprobarea formularelor de executare silită a obligației fiscale, Ordinului SFS nr. 379 din 15.03.2017 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică irina.cebaniuc@sfs.md până la data de 18.12.2019, inclusiv. Perioada: Joi 12 decembrie 2019 până miercuri 18 decembrie 2019, ora 17:00 Statut: Inițierea procesului de modificare și completare a criteriilor de selectare a contribuabililor mari. Persoana responsabilă: Irina Cebaniuc, inspector principal al Direcției proceduri evidenta si arierate din cadrul Direcției generale metodologie proceduri fiscale, tel: 82-34-14, email: irina.cebaniuc@sfs.md
Inițierea procesului de modificare și completare a Ordinului nr.1387 din 14.12.2016 ”Cu privire la organizarea activității de administrare a contribuabililor mari” în partea ce ține de modificarea criteriilor de selectare a contribuabililor mari și elaborarea Listei noi a acestora
din 11.12.2019
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de modificare și completare a Ordinului nr.1387 din 14.12.2016 ”Cu privire la organizarea activității de administrare a contribuabililor mari” în partea ce ține de modificarea criteriilor de selectare a contribuabililor mari și a Listei noi a contribuabililor mari corespunzător criteriilor noi.. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică olga.ispas@sfs.md pînă la data de 18.12.2019, inclusiv.

Perioada:

Joi 12 decembrie 2019 pînă miercuri 18 decembrie 2019, ora 17:00 Statut: Inițierea procesului de modificare și completare a criteriilor de selectare a contribuabililor mari.

Persoana responsabilă: Olga Ispas, Șef Direcție control fiscal din cadrul Direcției generale admnistrare contribuaili mari, tel: 82-34-19, email:olga.ispas@sfs.md

  1 2 3   
Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: