Anunţuri privind iniţierea consultării publice a proiectelor de decizii
Înapoi
Proiectul de ordin cu privire la modificarea Ordinul SFS nr. 388 din 09.09.2019 referitor la aprobarea Indicațiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale.
din 03.12.2019
versiunea PDF
Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre intenția de modificare a Ordinul SFS nr. 388 din 09.09.2019 referitor la aprobarea Indicațiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică marin.morcov@sfs.md până la data de 06.12.2019. Perioada: Luni 02.12.2019 pînă vineri 06.12.2019. Statut: inițierea elaborării proiectului de ordin Persoana responsabilă: Morcov Marin, Șef secție nr. 2, Direcția expertiză juridică, tel. 022 82-33-98, e-mail: marin.morcov@sfs.md
Inițierea elaborării proiectului Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 143 din 13 septembrie 2002.
din 25.11.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr.143 din 13 septembrie 2002. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică irina.cebaniuc@sfs.md pînă la data de 02 decembrie 2019, inclusiv. Perioada: Marți 26 noiembrie 2019 pînă luni 2 decembrie 2019, ora 17:00 Statut: inițierea elaborării proiectului Persoana responsabilă: Irina Cebaniuc, inspector principal, Direcția generală metodologie proceduri fiscale, tel. 022 82 34 14, email: irina.cebaniuc@sfs.md.
Inițierea elaborării proiectului Ordinului SFS privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Ordinul SFS nr. 131/2019
din 21.10.2019
versiunea PDF
Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului SFS privind modificare Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Ordinul SFS nr. 131/2019.
În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică irina.reahovscaia@sfs.md pînă la data de 25 octombrie 2019, inclusiv.
Perioada:
Miercuri 21 octombrie 2019 pînă miercuri 25 octombrie 2019, ora 17:00 Statut: inițierea elaborării proiectului
Persoana responsabilă: Irina Reahovscaia, inspector, Direcția generală metodologie proceduri fiscale, tel. 022 82 34 46, email: irina.reahovscaia@sfs.md
Inițierea elaborării proiectului Ordinului SFS privind modificarea Ordinului IFPS nr.1289 din 06.12.2016 cu privire la aprobarea formularelor de citații
din 19.09.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr.1289 din 06.12.2016 cu privire la aprobarea formularelor de citații. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică oxana.zanoaga@sfs.md până la data de 24 septembrie 2019, inclusiv. Perioada: Joi 19 septembrie 2019 până marți 24 septembrie 2019, ora 17:00 Statut: inițierea elaborării proiectului Persoana responsabilă: Oxana Zănoagă, inspector principal, Direcția generală metodologie proceduri fiscale, tel. 022 82 33 87, email: oxana.zanoaga@sfs.md.
Inițierea elaborării proiectului Ordinului SFS сu privire la modificarea Ordinului IFPS nr.400 din 14.03.2014
din 12.09.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr.400 din 14.03.2014. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică ion.vasilachi@sfs.md pînă la data de 17 septembrie 2019, inclusiv. Perioada: Joi 12 septembrie 2019 pînă marți 17 septembrie 2019, ora 17:00 Statut: inițierea elaborării proiectului Persoana responsabilă: Ion Vasilachi, inspector principal, Direcția generală metodologie proceduri fiscale, tel. 022 82 34 14, email: ion.vasilachi@sfs.md.
Inițierea elaborării proiectului Ordinului SFS сu privire la modificarea Ordinului IFPS nr.455 din 17.05.2016
din 22.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr.455 din 17.05.2016. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică iulia.cernicova@sfs.md pînă la data de 26 iulie 2019, inclusiv. Perioada: Luni 22 iulie 2019 pînă vineri 26 iulie 2019, ora 17:00 Statut: inițierea elaborării proiectului Persoana responsabilă: Iulia Cernicova, inspector principal, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor, tel. 022 82 33 95, email: iulia.cernicova@sfs.md
Inițierea procesului de modificare a cadrului regulatoriu privind efectuarea vizitelor fiscale
din 27.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică despre elaborarea modificărilor la Indicațiile privind efectuarea vizitelor fiscale. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică elena.vozian@sfs.md, până la data de 03.07.2019. Persoana responsabilă: Elena Vozian, inspector principal, Direcția generală conformare, tel. 022 82 34 56, email: elena.vozian@sfs.md
Inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului SFS privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control
din 26.06.2019
versiunea PDF
Anunț privind inițierea elaborării proiectului
Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului SFS privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Ordinul SFS nr. 131/2019.
În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică victoria.virlan@sfs.md pînă la data de 3 iulie 2019, inclusiv.
Perioada:
Miercuri 26 iunie 2019 pînă miercuri 3 iulie 2019, ora 11:00
Statut: inițierea elaborării proiectului
Persoana responsabilă: Victoria Vîrlan, inspector, Direcția generală metodologie proceduri fiscale, tel. 022 82 34 35, email: victoria.virlan@sfs.md
Proiectul Ordinului Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de determinare și aprobare a listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-Factura)
versiunea PDF
Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 30.11.2018, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor: oxana.condrea@sfs.md
Proiectul Ordinului privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de depunere și recepționare a Declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară și a Notificărilor cu privire la declararea voluntară
din 24.08.2018
versiunea PDF
Obiecțiile și propunerile părților interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 14.09.2018, atât pe suport de hârtie cât și în format electronic. Persoana responsabilă de recepționarea propunerilor și obiecților: alexandru.vacarciuc@sfs.md
Proiectul Regulamentului privind funcționarea posturilor fiscale
din 13.08.2018
versiunea PDF
Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 24 august 2018, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. Persoana responsabilă de recepționarea propunerilor şi obiecțiilor: Vladimir Mîță, e-mail: vladimir.mita@sfs.md
Proiectul Ordinului Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenilor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 226 (cu indicele 11) din Codul fiscal
din 01.08.2018
versiunea PDF
Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 15 august 2018, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor: radu.stratulat@sfs.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului ,,Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 3 din Legea nr. 39-XVI din 02 martie 2006 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător desfășurate în localitățile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari
din 20.07.2017
versiunea PDF
Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de pînă la 18 august 2017, atît pe suport de hîrtie cît şi în format electronic. Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor: diana.turcanu@sfs.md
Proiectul hotaririi Guvernului “Privind modificarea şi completarea Regulamentului privind privind restituirea TVA”
din 06.11.2015
versiunea PDF
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul hotărîrii Guvernului Republicii Moldova „Privind modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea TVA”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013. Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor cointeresate privind proiectul mentionat pot fi transmise, pina la data de 30 noiembrie 2015, la adresa electronica angela.batrinac@fisc.md. Persoana de contact Angela Batrinac inspector principal al Direcţiei metodologia impozitelor indirecte tel.82-33-64
Proiectul Ordinului „ Cu privire la aprobarea Formularului-tip al Calculului impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc și a modului de completare a Calcului dat”
din 23.12.2014
versiunea PDF
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Ordinului „ Cu privire la aprobarea Formularului-tip al Calculului impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc și a modului de completare a Calcului dat” . Obiecţiile şi propunerile cu referinţă la acest proiect pot fi prezentate IFPS pînă la data de 02 ianuarie 2015 la adresa electronică: marina.cravcenco@fisc.md. Persoana de contact – Marina Cravcenco – Direcţia administrarea impozitelor directe, telefon de contact (022) 82 33 70.
Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1136 din 02 octombrie 2006 cu privire la mijloacele speciale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi inspectoratelor fiscale de stat teritoriale”.
din 01.12.2014
versiunea PDF
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat iniţiază, începând cu 01 decembrie 2014, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1136 din 02 octombrie 2006 cu privire la mijloacele speciale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi inspectoratelor fiscale de stat teritoriale”.
Obiecţiile şi propunerile cu referinţă la acest proiect pot fi prezentate IFPS pînă la data de 15 decembrie 2014 la adresa electronică: maria.bernevec@fisc.md. Persoana de contact – Maria Bernevec - Direcţia economico-financiară, telefon de contact (022) 82 34 30.
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea punctului 4 din Regulamentul cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin.(7) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.4 alin.(18) lit.a) şi lit.b) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal
din 25.04.2014
versiunea PDF

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea punctului 4 din Regulamentul cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin.(7) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.4 alin.(18) lit.a) şi lit.b) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal.

 Obiecţiile şi propunerile cu referinţă la acest proiect pot fi prezentate IFPS pînă la data de 15 mai 2014 la adresa electronică: angela.batrinac@fisc.md. Persoana de contact – Angela Batrînac -Direcţia administrarea impozitelor indirecte, telefon de contact (022) 82 33 78.

Proiectul Ordinului IFPS „Privind modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 16 din 14.01.2013”
din 24.04.2014
versiunea PDF

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Ordinului „Privind modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 16 din 14.01.2013 2013 ,,Cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art. 22611 din Codul fiscal” .

Obiecţiile şi propunerile cu referinţă la acest proiect pot fi prezentate IFPS pînă la data de 15 mai 2014 la adresa electronică: marina.cravcenco@fisc.md. Persoana de contact – Marina Cravcenco – Direcţia administrarea impozitelor directe, telefon de contact  (022) 82 33 70.

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările stabilite de articolul 104 lit
din 21.03.2014
versiunea PDF

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările stabilite de articolul 104 lit.c) din Codul fiscal

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările stabilite de articolul 104 lit.c) din Codul fiscal,în scopul aducerii în concordanţă a Regulamentului menţionat cu prevederile art.104 lit.c) din Codul fiscal, modificate prin Legea nr.324 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Obiecţiile şi propunerile cu referinţă la acest proiect pot fi prezentate IFPS pînă la data de 10 aprilie 2014 la adresa electronică: artur.nichiforciuc@fisc.md. Persoana de contact – Artur Nichiforciuc – Direcţia administrarea impozitelor indirecte, telefon de contact (022) 82 33 78.

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată
din 03.03.2014
versiunea PDF

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 01.02.2013 în scopul aducerii în concordanţă a Regulamentului menţionat cu prevederile art.1011 alin.(2), art.1013 alin.(1) şi art.102 alin.(8) pct.8), pct.11), pct.15) din Codul fiscal, modificate prin Legea nr.324 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Obiecţiile şi propunerile cu referinţă la acest proiect pot fi prezentate IFPS pînă la data de 17 martie 2014 la adresa electronică: artur.nichiforciuc@fisc.md. Persoana de contact – Artur Nichiforciuc – Direcţia administrarea impozitelor indirecte, telefon de contact (022) 82 33 78.

  1 2   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: