Proiecte de acte legislative şi normative
Înapoi
Proiectul Ordinului SFS privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control
din 26.06.2020
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control.

 Proiectul are drept scop instituire a noii proceduri de înregistrare a echipamentelor de casă și de control care vine să faciliteze și să optimizeze procedura de fiscalizare, sigilare și modul de înregistrare a echipamentelor de casă și de control, sub aspectul înlăturării necesității contribuabilului de a se deplasa la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat și simplificării procedurii în acest sens

Perioada: Marți 26 iunie 2020 pînă luni 09 iulie 2020, ora 16:00

Statut: remis spre consultare publică

Persoana responsabilă: Irina Reahovscaia, inspector, Direcția generală metodologie proceduri fiscale, tel. 022 82 34 46. email: irina.reahovscaia@sfs.md

Proiectul Ordinului despre aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului și a Modului de completare și prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului
din 29.06.2020
versiunea PDF

  Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectului Ordinului Despre aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului și a Modului de completare și prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului Proiectul de Ordin are drept scop sistematizarea aspectelor ce țin de formularul aferent Dării de seama în FVV și a Modului de completare a acesteia.

Perioada: 29.06.2020 până pe 3 iulie 2020.

Materiale aferente: Proiectul Ordinului Despre aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului și a Modului de completare și prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului.

Statut: remis spre consultare publică.

Persoana responsabilă: Angela Bătrânac, inspector principal, SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor, tel. 022 82 33 78, angela.batrinac@sfs.md.

Proiectul Ordinului cu privire la organizarea activității de administrare a contribuabililor mari
din 17.06.2020
versiunea PDF

  Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectului Ordinului cu privire la organizarea activității de administrare a contribuabililor mari

  Perioada: 17.06.2020 – 26.06.2020

  Materiale aferente: proiectul Ordinului cu privire la organizarea activității de administrare a contribuabililor mari

  Statut: remis spre consultare publică

  Persoana responsabilă: Olga Ispas, SFS, tel. 022 82 34 19, email: olga.ispas@sfs.md

Proiectul Ordinului cu privire aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a facturilor fiscale electronice ,,e-Factura”
din 12.06.2020
versiunea PDF

  Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a facturilor fiscale electronice ,,e-Factura”.

 Perioada: 12.06.2020 – 21.06.2020

 Materiale aferente: Proiectului Ordinului privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a facturilor fiscale electronice ,,e-Factura”

 Statut: remis spre consultare publică

 Persoana responsabilă: Alexandra Culicova, SFS, tel. 022 82 33 78, email: alexandra.culicova@sfs.md

Proiectul ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea formularului Calculului impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acestuia
din 09.06.2020
versiunea PDF

   Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la aprobarea formularului Calculului impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acestuia.

  În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 13.06.2020, inclusiv.

  Persoana responsabilă: Liudmila MIȚOVA, inspector principal al Directiei generale metodologia impozitelor și taxelor, tel: 82-33-67, email: liudmila.gropa@sfs.md.

Proiectul ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia.
din 26.05.2020
versiunea PDF

 Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia.

 În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 05.06.2020, inclusiv.

 Persoana responsabilă: Chira Cristina, inspector principal al Directiei generale metodologia impozitelor și taxelor, tel: 82-33-67, email: cristina.chira@sfs.md.

Proiectul de ordin privind modificarea Ordinului SFS nr. 166/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind examinarea la distanță a cazurilor de încălcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a ședinței de examinare.
din 21.05.2020
versiunea PDF

  Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin privind modificarea Ordinului SFS nr. 166/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind examinarea la distanță a cazurilor de încălcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a ședinței de examinare.

  Prezentul proiect de ordin a fost elaborat în scopul facilitării comunicării contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat și asigurării posibilității contribuabililor de a participa la examinarea cazului de încălcare a legislației sau examinare a contestațiilor prin intermediul mijloacelor electronice.

Perioada: 22.05.2020 până la 26.05.2020

Materiale aferente: Proiectul de ordin privind modificarea Ordinului SFS nr. 166/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind examinarea la distanță a cazurilor de încălcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a ședinței de examinare.

Statut: remis spre consultare publică

Persoana responsabilă: Valeria Nedelea, SFS, tel. 022 82 33 98, email: valeria.nedelea@sfs.md

Proiectul ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea formularul tipizat al Dării de seamă privind plățile către Fondul de susținere a populației
din 11.05.2020
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la aprobarea formularul tipizat al Dării de seamă privind plățile către Fondul de susținere a populației.

  În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 14.05.2020, inclusiv.

 Persoana responsabilă: Chira Cristina, inspector principal al Directiei generale metodologia impozitelor și taxelor, tel: 82-33-67, email: cristina.chira@sfs.md

Proiectul Ordinului SFS cu privire la aprobarea Procedurii de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor fiscale aferente taxelor locale pentru primul trimestru al anului 2020.
din 05.05.2020
versiunea PDF

Proiectul Ordinului SFS cu privire la aprobarea Procedurii de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor fiscale aferente taxelor locale pentru primul trimestru al anului 2020. Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la aprobarea Procedurii de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor fiscale aferente taxelor locale pentru primul trimestru al anului 2020. Prezentul proiect de ordin a fost elaborat în scopul executării pct. 7 din Dispoziția nr. 16 din 10 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Perioada: de la 05.05.2020 până la 08.05.2020

Statut: remis spre consultare publică

Materiale aferente: Proiectul Ordinului SFS cu privire la aprobarea Procedurii de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor fiscale aferente taxelor locale pentru primul trimestru al anului 2020. Notă informativă la proiectul de ordin

 Persoana responsabilă: Oleg Lupașco, SFS, tel. 022 82 34 01, email: oleg.lupasco@sfs.md.

Proiectul ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la abrogarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 376/2018
din 05.05.2020
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la abrogarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 376/2018.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 07.05.2020, inclusiv.

 Persoana responsabilă: Chira Cristina, inspector principal al Directiei generale metodologia impozitelor și taxelor, tel: 82-33-67, email: cristina.chira@sfs.md

Proiectul Ordinului SFS prin care se aprobă Certifcatul privind sumele TVA achitate la buget aferente serviciilor de import și a cererii de eliberare a acestuia
din 10.04.2020
versiunea PDF

Anunț privind organizarea consultărilor publice

  Proiectul propus a fost elaborat în vederea implementării prevederilor stipulate în articolul 129 alin.(8) din Codul vamal, în redacția Legii privind instituirea unor măsuri de susţinere a cetăţenilor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgenţă şi modificarea unor acte normative, aprobat prin Legea nr. 56 din 02.04.2020. În cazul importului de mărfuri (precum şi al mărfurilor anterior importate) în care valoarea în vamă a acestora include sau trebuia să includă redevenţele sau taxele pentru licenţe referitoare la mărfurile de evaluat, iar obligaţia vamală în partea ce ţine de taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor redevenţe şi taxe a fost declarată şi achitată la Serviciul Fiscal de Stat, la cererea plătitorului vamal, Serviciul Vamal stinge prin scădere obligaţia vamală constatată, în partea ce ţine de suma TVA, în limita sumei declarate şi achitate, în baza informaţiei Serviciului Fiscal de Stat care certifică achitarea sumelor respective. Astfel, proiectul de Ordin are drept scop aprobarea formularului Certifcatului privind sumele TVA achitate la buget aferente serviciilor de import, care certifică sumele TVA, achitate la buget aferente serviciilor de import.

Perioada: de la 10 aprilie 2020 până la 14 aprilie 2020

Materiale aferente:

Proiectul Ordinului SFS prin care se aprobă Certifcatul privind sumele TVA achitate la buget aferente serviciilor de import și a cererii de eliberare a acestuia

 Statut: remis spre consultare publică

Persoana responsabilă: Stavinschi Igor, șef direcție, SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor, tel. 022 82 34 49 , igor.stavinschi @sfs.md.

Proiectul de ordin privind modificarea Ordinului SFS nr. 164/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1275 din 26 decembrie 2018.
din 25.03.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin privind modificarea Ordinului SFS nr. 164/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1275 din 26 decembrie 2018. Prezentul proiect de ordin Hotărâre de Guvern a fost elaborat în scopul aducerii în concordanță a prevederilor Regulamentului cu Codul fiscal care a fost modificat pe parcursul anilor 2018-2019. Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor: Marin Morcov, SFS, tel. 022 82 33 98, email: marin.morcov@sfs.md
Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale aflate în evidența serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal.
din 10.03.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale aflate în evidența serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 13.03.2020, inclusiv. Persoana responsabilă: Diana Baesu, inspector al Directiei generale metodologie proceduri fiscale, tel: 82-34-10, email: diana.baesu@sfs.md.
Proiectul Ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul SIA „Cabinetului personal al contribuabilului”
din 21.01.2020
versiunea PDF
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 164 din 05.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1275 din 26.12.2018.
din 07.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 164 din 05.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 13.02.2020, inclusiv. Persoana responsabilă: Diana Baesu, inspector al Directiei generale metodologie proceduri fiscale, tel: 82-34-10, email: diana.baesu@sfs.md.
Proiectul Ordinului SFS privind modificarea și completarea Ordinul SFS nr. 481/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală și a Ordinului SFS nr. 151/2018 cu privire la aprobarea pașaportului e-permis pentru eliberarea Certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală.
din 06.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS privind modificarea și completarea prin Ordinului SFS nr. 481/2017 și Ordinului SFS nr. 151/2018. Proiectul are drept scop eficientizării administrării fiscale și reglementării unice a procedurii de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală. Perioada: Joi 6 februarie 2020 pînă joi 20 februarie 2020, ora 11:00 Statut: remis spre consultare publică Persoana responsabilă: Nina Ghemu, inspector, Direcția generală metodologie proceduri fiscale, tel. 022 82 34 46. email: nina.ghemu@sfs.md
Proiectul de Ordin cu privire la aprobarea Certificatului privind desfășurarea sau lipsa activității de întreprinzător pentru ultimele șase luni premergătoare lunii eliberării biletului de tratament.
din 23.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu la aprobarea Certificatului privind desfășurarea sau lipsa activității de întreprinzător pentru ultimele șase luni premergătoare lunii eliberării biletului de tratament. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 28.01.2020, inclusiv. Persoana responsabilă: Irina Cebaniuc, inspector principal al Directiei generale metodologie proceduri fiscale, tel: 82-34-14, email: irina.cebaniuc@sfs.md.
Proiectul ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale Serviciului Fiscal de Stat.
din 14.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale Serviciului Fiscal de Stat. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 17.01.2020, inclusiv. Persoana responsabilă: Chira Cristina, inspector principal al Directiei generale metodologia impozitelor și taxelor, tel: 82-33-67, email: cristina.chira@sfs.md.
Proiectul Ordinului SFS prin care se aprobă: Formularul Declarației privind TVA aferent serviciilor prestate prin intermediul rețelelor electronice de către nerezidenții ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova; Modul de completare a Declarației privind TVA aferent serviciilor prestate prin intermediul rețelelor electronice de către nerezidenții ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova.
din 09.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului privind aprobarea:
- Formularului Declarației privind TVA aferent serviciilor prestate prin intermediul rețelelor electronice de către nerezidenții ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova;
- Modului de completare a Declarației privind TVA aferent serviciilor prestate prin intermediul rețelelor electronice de către nerezidenții ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova.
Perioada:Joi, 09 ianuarie 2020 până Luni, 13 ianuarie 2020
Materiale aferente
Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea formularului și a modului de completare a Declarației privind taxa pe valoarea adăugată pentru subiecții impozabili indicați la аrt.94 lit.d) din Codul fiscal.
Statut: remis spre consultare publică
Persoana responsabilă: Stavinschi Igor, SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor, tel. 022 82 34 49, igor.stavinschi@sfs.md.
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 1164 din 25.10.2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA
din 09.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 1164 din 25.10.2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA Proiectul de Ordin are drept scop sistematizarea aspectelor ce țin de formularul aferent Declarației TVA și a Modului de completare a acesteia. Perioada:Joi, 09 ianuarie 2020 până Luni, 13 ianuarie 2020 Materiale aferente Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 1164 din 25.10.2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA. Statut: remis spre consultare publică Persoana responsabilă: Macovei Daniela, inspector, SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor, tel. 022 82 33 64, daniela.macovei@sfs.md.
  1 2 3 4 5   
Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: