01.04.2016
Vizualizari 8601
Activități în complex pentru asigurarea campaniei de recepționare a Declaraților la IFS Basarabeasca
    Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Basarabeasca, în perioada  21.03.2016-31.03.2016, a întreprins o serie de acțiuni ce țin de popularizarea legislației fiscale, conformarea benevolă, ridicarea civismului fiscal, activitate orientată spre micșorarea restanțelor și combaterea evaziunilor fiscale.
    Drept prioritară pentru această perioadă a fost asigurarea permanentă a publicului cu informațiile necesare referitoare la data de 25 martie – termenul limită de depunere a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2015 și finisarea campaniei de prezentare a declarațiilor și dărilor de seamă cu privire la impozitul pe venit aferente anului 2015 și anume – recepționarea a 1864 de declarații pe venit a persoanelor fizice sau cu 157 de declarații mai mult decât perioada anului precedent la data de 31.03.2015.  
    Rezultatele au fost obținute grație descrierii repetate a cazurilor și metodelor de prezentare obligatorie a declarațiilor, precum și a programului de lucru lărgit de deservire a contribuabililor în zilele de 19, 21-31 martie curent, dar și a ședințelor de lucru cu contribuabilii din 5 Primării, având ca tematică:   
    - depunerea  declarațiilor și dărilor de seamă prin intermediul SIA e-Declarații și Declarație rapida, a utilizării SIA Contul curent al contribuabililor, conectării și utilizării e-Factură, Declarațiile pre-completate și cu menționarea faptului că SFS devine din ce în ce mai dependent de tehnologia informației, acesta fiind un element indispensabil pentru un sistem modern de administrare fiscală; grație activității funcționarului fiscal în sectorul de  administrare fiscală orientată spre promovarea eficientă a conformării fiscale benevole și generarea unei culturi exprimate în respectarea voluntară a obligațiilor fiscale, schimbarea comportamentului individual al fiecărui contribuabil, pentru generarea unui impact pozitiv asupra societății în întregime.
Un alt aspect al întrunirilor sus menționate, a fost asigurată și achitarea sumelor restante față de BPN cu descrierea cazurilor de urmărire silită, mărimea și modalitatea de calculare a majorărilor de întârziere și aspectul negativ al lor pentru contribuabili.
În perioada de referință, în vederea informării și educării fiscale a societății, mai ales a tineretului, la 31 martie a fost organizată o oră de instruire cu elevii claselor a 11 și  12-a  de la Liceul Teoretic ,,A.Puşkin” din Basarabeasca. În cadrul acesteia au fost luate în discuție:  
    - istoria impozitării  din anticitate și scopul acesteia;
    - Sistemul Fiscal și Serviciul Fiscal al Republicii Moldova;
    - impozitele și taxele ce formează bugetul publica național.
    Tematica s-a bucurat de succes și a fost acceptată atât de elevi, cât și de profesori, fiind solicitată pe viitor explicarea lansării afacerilor în Republica Moldova.
Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 907 din 907 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: