05.07.2016
Vizualizari 21383
IMPOZITUL PE AVERE – titlul nou în Codul fiscal

    Pe 17.06.2016, în baza Legii nr. 138, a fost aprobată o serie de modificări ale actelor normative, inclusiv la Codul Fiscal. Astfel, cu punere în aplicare de la 01.01.2016, apare în legislația fiscală un nou titlu –Titlul VI1 – Impozitul pe avere care este un impozit aplicat asupra averii contribuabilului sub formă de bunuri imobiliare cu destinație locativă și căsuțe de vacanță (cu excepția terenurilor), în cazul în care acestea satisfac condițiile specificate în prezentul titlu.
    Subiecți ai impunerii sunt: 
    - persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare cu destinație locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepția terenurilor), pe teritoriul Republicii Moldova;
    - în cazul în care bunurile imobiliare reglementate de titlul dat se află în proprietate (în folosință) comună în diviziune a mai multor persoane, subiect al impunerii este considerată fiecare dintre aceste persoane, în cota-parte care îi revine; 
    - în cazul în care bunurile imobiliare reglementate de titlul respectiv se află în proprietate comună în devălmășie, subiect al impunerii este considerat, în baza acordului comun, unul din proprietari (coproprietari). În acest caz, toți, proprietarii (coproprietarii) poartă răspundere solidară pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale.

    Obiect al impunerii îl constituie bunurile imobiliare cu destinație locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepția terenurilor), precum și cotele-părți, a căror totalitate întrunește cumulativ următoarele condiții:
a) valoarea estimată totală constituie 1,5 milioane și mai mult;
b) suprafața totală constituie 120 m2 și mai mult. 
    În cazul în care obiectul impunerii constituie obiect al unui credit imobiliar (ipotecar) sau al unui contract de leasing financiar, baza impozabilă constituie diferența pozitivă formată între valoarea estimată a bunului imobiliar și suma rămasă până la stingerea totală a creditului sau a obligațiilor contractului de leasing financiar. 
    Nu constituie obiect al impunerii bunurile imobiliare, inclusiv cotele-părți, aflate în posesia persoanei, a căror valoare totală nu depășește 1,5 milioane de lei și suprafața nu depășește 120 m2.
Cota impozitului reprezintă 0,8% din baza impozabilă.
Perioada fiscală este anul calendaristic.
Calcularea impozitului pe avere și prezentarea avizelor de plată se realizează de către oficiile fiscale teritoriale în termen de până la 10 decembrie pentru situația existentă la 1 noiembrie a anului de gestiune.
Achitarea impozitului pe avere se efectuează la bugetul de stat în termen de până la 25 decembrie a anului de gestiune.

Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 723 din 877 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: