06.11.2017
Vizualizari 6760
În atenţia contribuabililor! Cu privire la respectarea reglementărilor în vigoare în cadrul desfăşurării iarmaroacelor, expoziţiilor, festivalurilor şi diverselor măsuri cultural-sportive

Serviciul Fiscal de Stat în conlucrare cu autorităţile publice locale şi/sau centrale, Vă atenţionează că Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casa şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar (anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar), permite efectuarea încasărilor în numerar fără utilizarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală (MCC) la genurile de activitate incluse în Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi control.

Prin urmare, se permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea MCC la comercializarea către populaţie a bunurilor şi serviciilor de alimentaţie publică, în perioada desfăşurării iarmaroacelor, expoziţiilor, festivalurilor şi diverselor măsuri cultural-sportive – în parcuri şi străzi, precum şi în alte locuri publice, autorizate de autorităţile publice locale şi/sau centrale cu informarea Serviciului Fiscal de Stat.

Potrivit art. 215 din Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010, prin dispoziţia primarului, autoritatea administraţiei publice locale are dreptul să stabilească cerinţe privind desfăşurarea activităţilor de comerţ în cadrul târgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale turistice, sportive şi ale altor evenimente similare, inclusiv să permită desfăşurarea acestora fără depunerea notificării.

Astfel, pentru încadrarea în norma legală, autoritatea publică locală/centrală emite dispoziţia respectivă, nominalizând agenţii economici participanţi şi informând Serviciul Fiscal de Stat.

Concomitent agenţii economici participanţi vor informa în scris subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a căror raze teritoriale îşi au sediul stabilit în documentele de constituire, despre desfăşurarea activităţii corespunzătoare.

De menţionat că agentul economic participant are obligaţia să elibereze cumpărătorilor bonuri de plată, în cazurile în care aceştia le vor solicită. La finele zilei de gestiune să întocmească pe vânzările efectuate un bon de plată totalizator (vânzările pentru care au fost eliberate bonuri de plată în particular nu se includ).

În baza celor relatate, atenţionăm respectărea reglementărilor în vigoare.

Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 379 din 905 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: