26.03.2018
Vizualizari 9825
Ultima zi de prezentare e declarațiilor privind impozitul pe venit pentru contribuabilii care desfășoară activitate de întreprinzător!

Serviciul Fiscal de Stat informează: 26 martie – este ultima zi în care contribuabilii persoane care practică activitate de întreprinzător, care desfășoară activitate profesională și activitate independentă au obligația de a depune declarația privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2017.

Astfel, pentru recepționarea declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele juridice, SFS a extins orarul de lucru pentru ziua de 26 martie 2018 (de la 0800 pînă la 1900).

Reiterăm că pentru persoanele fizice cetățeni termenul de depunere a declarației privind impozitul pe venit a fost extins până la data de 2 mai.

Obținerea accesului la serviciile fiscale electronice de către agenții economici se efectuează  în urma prezentării pachetului necesar de documente conform Ordinului SFS nr. 232 din 17.07.2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice și încheierea Acordului de conectare la serviciile fiscale electronice pentru persoanele juridice. Concomitent, agenții economici trebuie să dispună și de semnătura electronică eliberată de către unul dintre prestatorii de servicii de certificare, acreditați în domeniul semnăturii electronice calificate.

De menționat, conform art. 260 din Codul fiscal:

•   Neprezentarea dării de seamă fiscale se sancţionează cu amendă în mărime de 1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 10000 lei pentru toate dările de seamă fiscale neprezentate.

•   Prezentarea tardivă a dării de seamă fiscale se sancţionează cu amendă în mărime de 200 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv, dar nu mai mult de 2000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate tardiv.

•   Prezentarea dării de seamă fiscale care conţine informaţie neautentică se sancţionează cu o amendă în mărime de 1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conţine informaţie neautentică, dar nu mai mult de 7000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate care conţin informaţii neautentice.

Pentru orice informație atât persoanele fizice, cât și cele juridice pot apela Centrul Unic de Apel al SFS: 0 8000 15 25.

Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 324 din 891 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: