19.10.2018
Vizualizari 6599
C O M U N I C A T

Spre atenția contribuabililor!

Cu privire la unele aspecte ce țin de folosirea Registrului mașinii de casă și control

Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștință că prin Decizia Comisiei interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control (CIMCC) nr. 26-11/1-19/01-2018 din 21 aprilie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 133-141, art. 584) au fost modificate şi completate Cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi control, aprobate prin Decizia CIMCC din 17 iulie 1998 și Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală, aprobat prin Decizia CIMCC din 24 iulie 1998.

Astfel, a fost modificat și completat Registrul mașinii de casă și control (Anexa nr.3 la Regulamentul menționat) prin introducerea în formularele notate 3-I și 3-II după coloana 12 a coloanei 13 cu următorul cuprins: „Suma achitată (confirmată) cu (prin) tichet de masă pe suport de hârtie/pe suport electronic” și completarea coloanei nr.14 cu următorul text “/Suma totală a restului nerambursat din valoarea nominală a tichetului de masă pe suport de hârtie (“rest TMH”)”.

Prin urmare, unitățile comerciale/de alimentație publică urmează să închidă Registrul mașinii de casă și control care a fost utilizat până la reprogramarea MCC cu opțiuni suplimentare pentru acceptarea tichetelor de masă ca instrument de plată  și să deschidă Registrul mașinii de casă și control nou, conform formularului în vigoare.

Totodată menţionăm, că pentru achiziționarea Registrului mașinii de casă și control nou, unitățile comerciale/de alimentație publică urmează să se adreseze la furnizorii/producătorii MCC sau la centrele de asistență tehnică pentru MCC.

Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 98 din 741 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: