10.01.2019
Vizualizari 2151
Din acest an încă o taxă poate fi achitată on-line. Este vorba despre impozitul ce rezultă din contractele de locațiune

        Începând cu data de 3 ianuarie 2019, impozitul din transmiterea în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a imobilului poate fi achitat prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice – Mpay.

       Pentru a achita acest tip de impozit în regim on-line, contribuabilul urmează:

     1. Să acceseze serviciul https://mpay.gov.md/Services/Service/VEN01

     2. Să introducă indentificatorul cererii și datele solicitate în formular

     3. Să aleagă metoda de plată

     4. Să achite impozitul propriu-zis.

     Totodată, în cazul în care contribuabilul deține semnătură electronică sau mobilă, contractul de dare în locațiune a bunurilor imobiliare poate fi înregistrat on-line prin accesarea SIA „e-Cerere” de pe portalul serviciilor fiscale electronice: www.servicii.fisc.md.

     Reiterăm că, persoanele fizice, care oferă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, sunt obligate să înregistreze contractul de locațiune la Serviciul Fiscal de Stat și să achite impozit în mărime de 7% din valoarea contractului. Contractele de locațiune urmează a fi înregistrate în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a SFS (Direcția Deservire Fiscală), în raza căreia își au domiciliu de bază.

    Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în aceasta lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului.

    Persoanele fizice care nu își vor onora obligațiile corespunzătoare, riscă amenzi și sancțiuni, în conformitate cu prevederile Codului fiscal. Pentru informații suplimentare, rugăm să Vă adresați la numărul de telefon 080001525, apel gratuit, sau la Direcția Deservire Fiscală locală.

     NOTĂ: Actualmente, prin intermediul serviciului MPay pot fi achitate mai multe impozite și taxe, precum:

      • Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

      • Impozitul pe avere

      • Impozitul pe bunurile imobiliare

       • Formularele tipizate fiscale

       • Taxa de eliberare a patentei de întreprinzător

        • Impozitul pe venit • Obligații fiscale (SCITL)

Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 67 din 739 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: