04.02.2019
Vizualizari 2394
Rezultatele acţiunilor Serviciului Fiscal de Stat întreprinse în scopul minimizării practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru” pentru anul 2018

       Serviciul Fiscal de Stat și-a focusat eforturile în vederea reducerii evaziunii fiscale, economiei subterane și creșterea conformării voluntare prin realizarea măsurilor de prevenire şi contracarare a fenomenului muncii „la negru” şi a practicii de achitare a salariilor „în plic”. Aceste acțiuni sunt prevăzute în Planul de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi „muncii la negru”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.477 din 28 iunie 2011 și matricea de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1473 din 30 decembrie 2016.

     Astfel, pentru a crește gradul de conformare a contribuabililor identificați cu risc sporit de achitare a salariilor ,,în plic” și utilizării muncii ,,la negru”, pe parcursul anului 2018 SFS a desfășurat activități de monitorizare, supraveghere şi control a acestora. Angajații Fiscului au organizat şi desfășurat acțiuni ample de control la nivel național, programate prin Proiectul MD48 în parteneriat cu I.C.S. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. și cu suportul Fondului pentru Bună Guvernare, inițiat de Guvernul Marii Britaniei.

    Pentru promovarea politicilor de educaţie juridică şi civică a salariaţilor, informarea şi consultarea celor interesați în aplicarea corectă şi eficientă a legislaţiei în domeniul relațiilor de muncă, precum şi pentru asigurarea transparenței activității, pentru perioada anului 2018 de către SFS au fost realizate acțiuni informative şi de sensibilizare, cum ar fi:

   - 370 vizite fiscale, cu caracter consultativ care au avut drept scop explicarea legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă;

  - 620 seminare pentru angajaţii şi angajatorii din sectoarele cu risc sporit privind consecinţele negative ale acceptării salariului neoficial (privarea de dreptul la asistenţă medicală, la o pensie decentă, la concediu etc.);

   - 42 publicaţii în presă şi participări la emisiuni la posturile de televiziune locale cu tematica privind dezavantajele achitării salariilor „în plic” şi practicării muncii „la negru” 

  - au fost plasate afişe şi distribuite 7550 pliante informative angajaţilor şi angajatorilor „Nu salariul „în plic”;

   - au fost difuzate 3 spoturi sociale informative audio şi video (cu suportul financiar al Guvernului Marii Britanii).

    În rezultatul acțiunilor întreprinse de către Serviciul Fiscal de Stat, pentru anul 2018, au fost stabilite încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă (diminuarea fondului de salarizare, impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală) fiind adoptate 193 de decizii asupra cazurilor de încălcare a legislației, inclusiv referitor la încălcările ce vizează corectitudinea calculării şi achitării plăților salariale, impozitelor și defalcărilor aferente acestora (inclusiv 64 de decizii MD48). Ca rezultat, conform deciziilor adoptate, au fost calculate suplimentar pentru plata la buget obligații aferente plăților salariale în sumă totală de 42 575,7 mii lei, din care achitate 15 670,9 mii lei.

    Elementul cheie al proiectului MD48 a constituit efectuarea controalelor fiscale în scopul determinării cuantumului real al plăților salariale achitate de către angajator în 2 etape. Rezultatele controalelor fiscale efectuate la contribuabilii selectați, s-au soldat cu estimarea fondului de salarizare şi recalcularea obligațiunilor privind plățile salariale şi aplicarea sancțiunilor (preventiv) în sumă de 4 792,65 mii lei, transmiterea în adresa Inspectoratului de Stat al Muncii a probelor acumulate în cadrul controalelor pe 15 cazuri (agenți economici) spre examinare conform competențelor.

    În scopul continuării acțiunilor de conformare voluntară și informare a cetățenilor privind riscurile fenomenului „salariului în plic” și „muncii la negru” pe parcursul 2018 angajații SFS de comun cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale și cei de la Inspectoratul de Stat al Muncii au desfășurat 120 ședințe comune de informare și consultare a angajaților și angajatorilor despre riscurile practicării muncii la negru, precum și despre aplicarea corectă și eficientă a legislației în raporturile de muncă.

     Drept rezultat al analizei comparative dintre valorile salariului minim în sectorul real al economiei, fondului de remunerare a muncii, precum şi încasărilor aferente plăţilor salariale colectate de SFS, s-a constatat creşterea salariului mediu calculat pentru anul 2018 de la 5 057,2 lei pentru ianuarie 2018 pină la 5 784,4 lei pentru decembrie 2018.

    Serviciul Fiscal de Stat va continua acţiunile desfășurate și pe parcursul anului 2019.

Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 71 din 752 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: