19.11.2019
Vizualizari 3017
Trecerea ceasurilor mașinilor de casă și de control cu memorie fiscală/imprimantelor fiscale la ora de iarnă

    Serviciul Fiscal de Stat ține să atenționeze că conform prevederilor pct. 7 subpct. 3) lit. e) din Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2019, contribuabilii sunt obligați să utilizeze mașinile de casă și de control/imprimantele fiscale (MCC/IF) în stare de funcţionare.

     Una din cerințele în care MCC/IF se consideră în stare bună de funcționare este dacă MCC/IF imprimă pe documente data calendaristică curentă şi timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real (excepţie făcând devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară/iarnă la ora de iarnă/vară, care nu va depăşi data de 20 noiembrie/aprilie a anului în curs).

    Ţinând cont de considerentul că la 27 octombrie 2019 Republica Moldova a trecut la ora de iarnă, până la 20 noiembrie curent urmează să vă conformați prevederilor legale, prin modificarea orei la MCC/IF conform orei de iarnă, în caz contrar MCC/IF se va considera defectată.

     Concomitent, Serviciul Fiscal de Stat informează că în conformitate cu articolul 293(1) „Încălcarea regulilor de exploatare a mașinilor de casă și control”, alineatul (1) din Codul contravențional, exploatarea mașinilor de casă și control fără memorie fiscală, defectate, nesigilate /neînregistrate de /la Serviciul Fiscal de Stat sau în lipsa contractului valid de asistență tehnică cu prestatorul autorizat se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

    Menționăm că trecerea ceasurilor MCC/IF la ora de iarnă/vară să efectuează în conformitate cu instrucțiunile de exploatare a MCC/IF.

    Pe pagina oficială de Youtube a Serviciului Fiscal de Stat sunt plasate ghiduri video cu privire la trecerea ceasurilor MCC/IF la ora de iarnă/vară.

Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 72 din 858 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: