18.02.2020
Vizualizari 2581
ANUNȚ!

Privind sursa de informare despre

inițierea procedurii de insolvabilitate a întreprinderii,

în scopul aplicării prevederilor art.95 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal

   În legătură cu modificările operate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), prin Legea nr.171 din 19 decembrie 2019, în vigoare începând cu 01 ianuarie 2020, Serviciul Fiscal de Stat comunică următoarele.

   Potrivit art.94 lit.e) din Codul fiscal, persoanele juridice şi fizice indiferent de faptul dacă dețin sau nu statut de plătitor a TVA, care practică activitate de întreprinzător şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA, declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 sunt subiecți impozabili cu TVA.

   Obiectele impozabile conform art. 95 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal constituie procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012.

   În acest context Serviciul Fiscal de Stat comunică, că în scopul asigurării aplicării prevederilor menționate ale Codului fiscal, cumpărătorii au posiblitatea de a verifica contragenții săi, în partea ce ține de inițierea procedurii de insolvabilitate, pe site-ul oficial I.P. Agenția Servicii Pubice - http://webinfo.cis.gov.md/company-search .

Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 25 din 846 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: