23.04.2020
Vizualizari 3631
27 aprilie - Termenul de prezentare a unor dări de seamă aferente obligațiilor fiscale pentru anul 2019

Stimați contribuabili,

  Serviciul Fiscal de Stat amintește că prin Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 23 martie 2020 a fost modificat termenul de prezentare a unor dări de seamă aferente obligațiilor fiscale pentru anul 2019.

  Astfel, către data de 25 aprilie a fost amînat termenul de prezentare a:

• Dării de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională (Forma IVAO15) aferentă anului 2019 pentru genţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii care aplică regimul fiscal prevăzut la Capitolul 71 din Codul fiscal;

• Dării de seamă fiscală unificată/(Declarația) (formularul UNIF18) aferentă anului 2019 și de achitare a impozitelor și taxelor de către întreprinzătorii individuali sau gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA.

  Totodată, ziua de 27 aprilie 2020 este declarată zi lucrătoare, conform pct. 6 din Dispoziția CSE nr. 17 din 13.04.2020.

  Astfel, ținînd cont că data de 25 aprilie este zi de odihnă, termenul limită de onorare a obligațiilor fiscale pentru dările de semă menționate aferente anului 2019 se transferă către 27 aprilie.

  De asemenea, aminitim că pentru alte dări de seamă aferente obligațiilor fiscale curente ale anului 2020 termenul de declarare și achitare a obligațiilor fiscale este data de 27 aprilie, cu excepția obligațiilor aferente taxelor locale pentru agenţii economici care şi-au sistat total sau parţial activitatea în conformitate cu deciziile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi/sau cu dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova. Pentru această categorie de contribuabili termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a obligaţiilor fiscale aferente taxelor locale pentru primul trimestru al anului 2020 se prelungeşte pînă la 25 iulie 2020.

 Pentru mai multe detalii poate fi vizualizat Calendarul fiscal, accesînd link-ul.

Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 8 din 858 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: