16.09.2020
Vizualizari 350
ÎN ATENȚIA AUTORITĂȚILOR PUBLICE ȘI INSTITUȚIILOR FINANȚATE DE LA BUGETELE DE TOATE NIVELURILE

  Serviciul Fiscal de Stat informează că, deținătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune și/sau de folosință) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova și arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităților publice și ale instituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile sunt subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar (potrivit art. 277 alin. (1) lit. c) și d) din Codul fiscal).

  În vederea calculării şi achitării în termen de către subiecţii impunerii a obligaţiilor fiscale aferente impozitelor cu referinţă, autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile, în temeiul prevederilor art. 277 al Codului fiscal, sunt obligate să prezinte gratuit acestora informaţia privind valoarea estimată/valoarea contabilă (baza impozabilă) a bunurilor imobiliare transmise în arendă sau locaţiune în termen de pînă la data de 25 mai a anului fiscal în curs.

  Dat fiind multiplele sesizări parvenite de la subiecți ai impunerii din categoriile sus-menţionate privind neprezentarea de către unele autorităţi publice şi instituţii finanţate de la bugetele de toate nivelurile a informaţiei cu referinţă, Serviciul Fiscal de Stat face un apel către toate autorităţile şi instituţiile respective de a asigura respectarea cadrului legal existent.

  Atenţionăm că neprezentarea informaţiei conduce atît la imposibilitatea subiecților impunerii de a calcula și achita la bugetele locale de la locul amplasării bunurilor imobiliare a impozitului pe bunurile imobiliare și/sau impozitului funciar în termenul-limită stabilit (care, începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2020, este data de 25 septembrie inclusiv), cît şi la ratarea neîntemeiată de către autoritățile publice locale a unor surse de venituri la bugetele locale provenite din aceste impozite.

Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 7 din 907 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: