21.09.2020
Vizualizari 754
Serviciul Fiscal de Stat oferă suport informațional agenților economici din diverse domenii de activitate

   Serviciul Fiscal de Stat continuă să monitorizeze activitatea agenților economici din diverse domenii și să evalueze nivelul de conformare voluntară al acestora ce ține de respectarea prevederilor legislației fiscale în vigoare.

   În acest context, SFS continuă să popularizeze legislația fiscală în societate, efectuînd în perioada anului curent, ieșiri informative în zonele cu risc sporit de desfășurare ilicită a activității de întreprinzător, cu întreprinderea acțiunilor de informare și conformare voluntară a contribuabililor.

   În cadrul acțiunilor se acordă asistenţă şi consultanţă sub aspectul înregistrării activităţii în una din formele organizatorico-juridice prevăzute de legislație și se vor înmâna pliante informative.

   Concomitent agenții economici sînt informați referitor la iniţierea acţiunilor de control urmate după acțiunile de conformare voluntară, cu atenționarea despre consecințele neconformării la legislația în vigoare.

   Obiectivele acțiunilor propuse sînt următoarele:

  •   • Reducerea activității ilicite (comerț stradal/prestări servicii);
  •   • Promovarea intereselor și apărarea dreptului de concurență loială a contribuabililor onești;
  •   • Contabilizarea deplină a veniturilor obținute și declararea corectă și deplină a obligațiilor fiscale.

  Serviciul Fiscal de Stat informează că pentru desfășurarea activității de comerţ cu amănuntul/prestări servicii către populaţie prin intermediul unităţilor comerciale staţionare sau staţionare provizorii, unităţilor mobile, contribuabilii urmează:

  • • să dispună de documente ce atestă înregistrarea activității într-o formă organizatorico-juridică prevăzută de legislație, notificarea privind inițierea activității de comerț, licență, etc;
  • • să deţină documentele confirmative privind originea mărfii comercializate;
  • • să utilizeze echipamentul de casă și control la efectuarea decontărilor în numerar cu populaţia.

   Totodată, în perioada anului curent, SFS a efectuat 6 183 controale fiscale prin metoda de verificare operativă.

   Cel mai mare număr de încălcări stabilite ține de neutilizarea echipamentelor de casă şi de control, dar și desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător.

  Serviciul Fiscal de Stat se adresează tuturor contribuabililor să se conformeze voluntar la respectarea prevederilor legislației în vigoare și să respecte obligativitatea aplicării echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor în numerar.

Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 11 din 914 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: