Lista locurilor vacante
Înapoi

Încadrarea personalului în cadrul Serviciului Fiscal de Stat se face în felul următor:

1.În funcţiile publice vacante sau temporar vacante în conformitate cu prevederile art. 28 şi art. 30 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, prin:

a) concurs;

b) promovare;

c) transfer;

d) detaşare;

e) asigurare a interimatului funcţiei publice de conducere.

Concursul se organizează de regulă, după aplicarea modalităţilor de ocupare a funcţiei publice vacante sus-menţionate la lit. b) şi c) şi conform prevederilor Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009.

2. În funcţiile de deservire tehnică şi în cele auxiliare, în bază de contract individual de muncă, conform prevederilor Codului Muncii al Republicii Moldova (Legea nr. 154-XV din 28 martie 2003).

3. Componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Serviciului Fiscal de Stat

COMPONENȚA COMISIEI DE CONCURS A SERVICIULUI FISCAL DE STAT

FORMULAR SPRE COMPLETARE

DECLARAȚIA  PE  PROPRIA RĂSPUNDERE  SPRE COMPLETARE

Aviz cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat de: Inspector al Secției deservire persoane fizice a Direcției deservire fiscală în cadrul Direcției generale administrare fiscală mun.Chișinău (1 funcţie temporar vacantă), cu începere de la 14 septembrie 2020 până la 05 octombrie 2020, ora 16:00
versiunea PDF
Aviz cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat de: Inspector al Direcției control fiscal post operațional în cadrul Direcției generale administrare fiscală mun.Chișinău (1 funcţie temporar vacantă), cu începere de la 14 septembrie 2020 până la 05 octombrie 2020, ora 16:00
versiunea PDF
Aviz cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat de: Inspector al Directiei proceduri de insolvabilitate în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, (1 funcţie temporar vacantă), cu începere de la 01 septembrie 2020 până la 20 septembrie 2020, ora 16:00
versiunea PDF
Aviz cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat de: Specialist principal al Direcției evidență bunuri și servicii în cadrul Direcției generale economie și finanțe a Serviciului Fiscal de Stat, (1 funcţie vacantă), cu începere de la 17 august 2020 până la 08 septembrie 2020, ora 16:00
versiunea PDF
Aviz cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat de:Inspector al Direcției control fiscal post operațional în cadrul Direcției generale administrare fiscală mun. Chișinău a Serviciului Fiscal de Stat, (1 funcţie vacantă), cu începere de la 17 august 2020 până la 08 septembrie 2020, ora 16:00
versiunea PDF
Aviz cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 03 august 2020 până la 24 august 2020, ora 16:00:Inspector al Direcției control fiscal post operațional în cadrul Direcției generale aministrare fiscală Centru a Serviciului Fiscal de Stat, (1 funcţie vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 27 iulie 2020 până la 17 august 2020, ora 16:00: Inspector al Directiei expertiza juridica în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, (1 funcţie temporar vacantă).
versiunea PDF
Aviz cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat de:Inspector al Direcţiei proceduri de insolvabilitate în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, (1 funcţie temporar vacantă),
versiunea PDF
Aviz cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat de:Inspector al Direcţiei control fiscal post operațional în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun.Chișinău, (1 funcţie temporar vacantă).
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 04 mai 2020 pînă la 25 mai 2020, ora 16:00. Inspector al Direcţiei gestionare formulare tipizate din cadrul Direcţiei generale economie și finanțe – 1 funcție vacantă
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 04 mai 2020 pînă la 25 mai 2020, ora 16:00. Inspector al Direcţiei control fiscal post operaţional din cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chişinău – 1 funcție temporar vacantă
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 03 februarie 2020 pînă la 24 februarie 2020, ora 16:00. Inspector al Direcţiei control fiscal post operaţional din cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chişinău –1 funcție vacantă
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 03 februarie 2020 pînă la 24 februarie 2020, ora 16.00: Inspector în cadrul Direcţiei proceduri de insolvabilitate a Serviciului Fiscal de Stat – 1 funcţie temporar vacantă
versiunea PDF
Aviz cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 09 ianuarie 2020 pînă la 28 ianuarie 2020, ora 16.00. Inspector al Direcţiei control fiscal post operaţional în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Sud -1 funcţie vacantă (cu sediul în or. Comrat)
versiunea PDF
AVIZ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 23 decembrie 2019 pînă la 15 ianuarie 2020, ora 16.00. Inspector al Secției deservire persoane juridice a Direcției deservire fiscală Cimișlia în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Sud (cu sediul în or. Cimișlia) - 1 funcţie temporar vacantă
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 11 decembrie 2019 pînă la 06 ianuarie 2020, ora 16.00: Inspector al Direcţiei control fiscal operativ în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Nord -1 funcţie vacantă (cu sediul în mun. Bălți)
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 11 decembrie 2019 pînă la 06 ianuarie 2020, ora 16.00: Inspector al Direcţiei control fiscal post operaţional în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chișinău -1 funcţie vacantă
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 11 decembrie 2019 pînă la 06 ianuarie 2020, ora 16.00: Inspector al Direcţiei control fiscal post operaţional în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru -1 funcţie vacantă (cu sediul în mun. Chișinău)
versiunea PDF
1. AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 11 decembrie 2019 pînă la 06 ianuarie 2020, ora 16.00: Inspector al Direcţiei control fiscal post operaţional în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Nord -1 funcţie vacantă (cu sediul în mun. Bălți)
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 11 decembrie 2019 pînă la 06 ianuarie 2020, ora 16.00: Inspector al Direcţiei control fiscal post operaţional în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Sud -1 funcţie vacantă (cu sediul în or. Comrat)
versiunea PDF
  1 2 3 4 5  ...   
Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: