Lista locurilor vacante
Înapoi

Încadrarea personalului în cadrul Serviciului Fiscal de Stat se face în felul următor:

1.În funcţiile publice vacante sau temporar vacante în conformitate cu prevederile art. 28 şi art. 30 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, prin:

a) concurs;

b) promovare;

c) transfer;

d) detaşare;

e) asigurare a interimatului funcţiei publice de conducere.

Concursul se organizează de regulă, după aplicarea modalităţilor de ocupare a funcţiei publice vacante sus-menţionate la lit. b) şi c) şi conform prevederilor Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009.

2. În funcţiile de deservire tehnică şi în cele auxiliare, în bază de contract individual de muncă, conform prevederilor Codului Muncii al Republicii Moldova (Legea nr. 154-XV din 28 martie 2003).

3. Componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Serviciului Fiscal de Stat

COMPONENȚA COMISIEI DE CONCURS A SERVICIULUI FISCAL DE STAT

FORMULAR SPRE COMPLETARE

DECLARAȚIA  PE  PROPRIA RĂSPUNDERE  SPRE COMPLETARE

AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 04 decembrie 2019 pînă la 23 decembrie 2019, ora 16.00: Inspector în cadrul Direcţiei proceduri de insolvabilitate a Serviciului Fiscal de Stat – 1 funcţie temporar vacantă
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat: Inspector al Secției deservire persoane juridice a Direcției deservire fiscală Cimișlia în cadrul Direcției generale administrare fiscală Sud (cu sediul în Cimișlia) - 1 funcţie temporar vacantă, cu începere de la 27 noiembrie pînă la 16 decembrie 2019, ora 16:00
versiunea PDF
AVIZ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 20 noiembrie 2019 până la 09 decembrie 2019, ora 16:00. Inspector al Secției deservire persoane juridice a Direcţiei deservire fiscală Sîngerei în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Nord (1 funcţie temporar vacantă) cu sediul în or. Sîngerei.
versiunea PDF
Aviz cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat de:Inspector al Direcţiei control fiscal post operațional în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun.Chișinău, (1 funcţie vacantă),
versiunea PDF
Aviz cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat de:Inspector al Direcţiei control fiscal post operațional în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru, (1 funcţie vacantă, cu sediul în or.Chișinău), cu începere de la 18 noiembrie 2019 până la 09 decembrie 2019, ora 16.00
versiunea PDF
Aviz cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat de:Inspector al Direcţiei control fiscal post operațional în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Nord, (1 funcţie temporar vacantă, cu sediul în mun.Bălți), cu începere de la 18 noiembrie 2019 până la 09 decembrie 2019, ora 16.00
versiunea PDF
AVIZ cu privire la la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice Inspector al Direcţiei control fiscal post operațional în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Sud, (1 funcţie temporar vacantă, cu sediul în or.Comrat), cu începere de la 18 noiembrie 2019 până la 09 decembrie 2019, ora 16.00
versiunea PDF
AVIZ cu privire la la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 18 noiembrie 2019 pînă la 09 decembrie 2019, ora 16.00. Funcția de Inspector al Secției deservire persoane juridice a Direcției deservire fiscală în cadrul Direcției generale administrare fiscală mun. Chișinău (1 funcție temporar vacantă)
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 18 noiembrie 2019 pînă la 09 decembrie 2019, ora 16.00: Specialist principal al Direcției gestionare formulare tipizate în cadrul Direcției generale economie și finanțe - 1 funcție temporar vacantă
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 18 noiembrie 2019 pînă la 09 decembrie 2019, ora 16.00: Inspector al Secției implementarea proiectului de modernizare a administrării fiscale în cadrul Direcţiei management organizațional a Serviciului Fiscal de Stat (1 funcţie temporar vacantă)
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 18 noiembrie 2019 pînă la 09 decembrie 2019, ora 16:00. Inspector - Direcţia control fiscal operativ în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Nord – 1 funcție temporar vacantă (cu sediul în mun. Bălți)
versiunea PDF
cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 28 octombrie 2019 până la 17 noiembrie 2019, ora 16.00. Inspector al Direcţiei control fiscal post operațional în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Nord (1 funcţie vacantă), cu sediul în mun. Bălți
versiunea PDF
Aviz cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat de:Inspector al Direcţiei control fiscal post operațional în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun.Chișinău (1 funcţie vacantă) cu începere de la 28 octombrie 2019 până la 17 noiembrie 2019, ora 16.00
versiunea PDF
Aviz cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat de:Inspector al Direcţiei control fiscal post operațional în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru (1 funcţie vacantă) cu sediul în or.Chișinău, cu începere de la 28 octombrie 2019 până la 17 noiembrie 2019, ora 16.00
versiunea PDF
Aviz cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs de la 28.10.2019 până la 17.11.2019 inclusiv: Inspector al Secției deservire persoane juridice a Direcţiei deservire fiscală Sîngerei în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Nord (1 funcţie temporar vacantă) cu sediul în or. Sîngerei
versiunea PDF
Inspector în cadrul Direcţiei proceduri de insolvabilitate a Serviciului Fiscal de Stat – 1 funcţie temporar vacantă
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 07 octombrie 2019 pînă la 28 octombrie 2019, ora 16.00. Inspector al Direcţiei organizare conformare în cadrul Direcției generală conformare – 1 funcție temporar vacantă
versiunea PDF
Aviz cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs de la 07.10.2019 până la 28.10.2019 inclusiv:Auditor intern al Direcției audit intern - 1 funcţie vacantă
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 07 octombrie 2019 pînă la 28 octombrie 2019, ora 16.00. Inspector al Direcţiei control fiscal post operaţional în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Sud -1 funcţie vacantă (cu sediul în or. Comrat)
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 07 octombrie 2019 pînă la 28 octombrie 2019, ora 16.00: Inspector al Secției deservire persoane fizice a Direcției deservire fiscală Ștefan Vodă în cadrul Direcției generale administrare fiscală Centru - 1 funcţie temporar vacantă (cu sediul or. Ștefan Vodă)
versiunea PDF
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: