Serviciul Fiscal de Stat
     Istoria Serviciului Fiscal de Stat
     Organigrama Serviciului Fiscal de Stat
     Conducerea SFS
     Regulamente de funcționare
     I.P. CTIF
     Activitatea Serviciului Fiscal de Stat
        Planuri și Programe
        Rapoarte și Informații
        Control fiscal
        Incasări la BPN administrate de SFS
        Integritate instituțională

  Legislaţia fiscală
     Codul Fiscal
     Baza Generalizata a Practicii Fiscale
     Acte legislative
        Hotărîri
        Legi
     Acte normative
        Regulamente
        Instrucţiuni
        Ordine
        Deciziile Consiliului Consultativ al IFPS
     Tratate internaţionale
        Tratate pentru evitarea dublei impuneri
        Tratate privind colaborarea şi asistenţa reciprocă în problemele respectării legislaţiei fiscale
        Tratate privind principiile perceperii impozitelor indirecte la exportul şi importul mărfurilor
        Tratate privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală
        Acorduri de cooperare
     Transparenţa decizională
        Anunţuri privind iniţierea consultării publice a proiectelor de decizii
        Proiecte de acte legislative şi normative
        Reguli interne privind asigurarea transparenţei în procesul decizional
        Rapoarte anuale privind transparenţa în procesul decizional

  Contribuabili
     Persoane juridice şi fizice
        Impozitul pe venit
        Taxa pe valoarea adăugată
        Accizele
        Administrarea fiscală
        Impozitul pe bunurile imobiliare
        Taxele locale
        Taxele pentru resursele naturale
        Taxele rutiere
        Plăți pentru poluarea mediului
     Contribuabilii mari
     Persoane fizice
        Cetațeni RM
        Nerezidenți
     Titularii de patente
     Certificate de rezidenţă
     Formulare
     Seminare
     Maşini de casă şi control
     Lista agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică

  Informaţii publice
     Acţiuni de cooperare internaţională
        Obiectiv European
        Măsuri restrictive internaționale
     Despre contribuabil
     Verifica facturile fiscale
     Proiect TAMP
     Anunţuri
     Achiziții Publice
        Achiziţii curente
        Rapoarte
     Oferte
        Lista evaluatorilor bunurilor sechestrate
        Bunuri confiscate
        Bunuri infracționale (sechestrate)
     Locuri Vacante
     Link-uri utile
        Linkuri interne
        Linkuri externe
     Catalogul SFS de Date Guvernamentale
     Servicii Fiscale
     Decizii privind cotele impozitelor și taxelor locale
     Lista cîștigătorilor la Loteria fiscală
     Deplasari de serviciu în strainatate
     Date cu caracter personal

  Anticamera on-line
     Audiența on-line
     Orele de audienţă a cetăţenilor
     Scrieți serviciului de presă al SFS

  Contacte
     SFS
        Adresa, telefoane de contact şi e-mail
     Informaţia privind depunerea petiţiilor
     Eliberarea formularelor cu regim special
     Date de contact Aparatul central al SFS

Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2021
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: